HAZY LIFE

ျမတ္စြာဘုရားသည္ ေကသမုတၱိနိဂံုးရိွ ကာလာမအႏြယ္ အမ်ဳိးသားတို႕ ေနရာသို႕ ေဒသစာရီ လွည္႕လည္
ေတာ္မူစဥ္ ေရာက္ရိွခဲ႕ပါသည္... ကာလာမ အမ်ဳိးအႏြယ္တို႕ကလည္း ျမတ္စြာဘုရားကို ဖူးေျမာ္ၾကည္ညိဳ
၍၀မ္းေျမာက္ဖြယ္စကားမ်ားကို ေျပာဆိုျပီးေနာက္ ယခုကဲ႕သို႕ ေလွ်ာက္ထားၾကေလသည္...

"အရွင္ျမတ္ဘုရားကၽြန္ေတာ္မ်ဳိးတို႕ ေနထိုင္ရာကို ေရာက္လာသမွ်ေသာ ဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္ ဟူသမွ်
ကာလာမအႏြယ္တို႕ရဲ႕ အယူ၀ါဒဟူသမွ်တြင္ ငါတို႕၏အယူ၀ါဒသည္ အေကာင္းဆံုး အျမတ္ဆံုး အမွန္ဆံုး 
ျဖစ္သည္ဟာေျပာဆိုေဟာၾကားေလ႕ ရိွၾကပါသည္... သို႕ပါ၍ ကၽြန္ေတာ္မ်ဳိးတို႕မွာ အဘယ္အယူ၀ါဒဟာ အေကာင္းဆံုးျဖစ္ေကာင္းကို မဆံုးျဖတ္ႏုိင္ျဖစ္ေနၾကပါသည္ဘုရား..." ဟုေလွ်ာက္ထားၾကေလရာ ျမတ္စြာ
ဘုရားရွင္က ေအာက္တြင္ေဖာ္ျပထားေသာ ၀ိဘဇၨ - ေ၀ဖန္ပိုင္းျခားျပီးမွ ယံုၾကည္ရေသာ၀ါဒကို ေဟာၾကား
ေတာ္မူခဲ႕ပါသည္...
Ma anussavena.
Do not believe something just because it has been passed along and retold for many generations. [Simpler: Do not be led by what you are told.]

မ်ိဳးရိုးစဥ္ဆက္ကတည္းကေျပာခဲ့ပါသည္၊ လက္ခံခဲ့ၾကပါသည္ဟုၾကားခါမွ်ျဖင့္ တစ္ပါးေသာသူတို႔ေျပာေသာ အရာကိုမယံုေလႏွင့္။ (တစ္ဆင္႕ၾကားျဖစ္လို႕ မွန္တယ္လို႕ မယူဆၾကနဲ႕...)


Ma paramparaya.
Do not believe something merely because it has become a traditional practice. [Do not be led by whatever has been handed down from past generations.]
ေႏွာင္းလူတို႔လက္ဆင့္ကမ္းခဲ့ေသာ အေလ့အက်င့္၊ အထံုဓေလ့ျဖစ္ကာမွ်ျဖင့္ မယံုေလႏွင့္။
(ေရွးအစဥ္အလာ ဆိုရံုမွ်နဲ႕လည္း အမွန္လို႕ မယူၾကနဲ႕...)


Ma itikiraya.
Do not believe something simply because it is well-known everywhere. [Do not be led by hearsay or common opinion.]

အလြန္တရာျပန္႔ႏွ႔ံေက်ာ္ၾကား၊ လူသိမ်ားကာ လက္ခံၾကသည္ဟု သိယံုမွ်ျဖင့္မယံုေလႏွင့္။Ma Pitakasampadanena.
Do not believe something just because it is cited in a text. [Do not be led by what the scriptures say]

စာအုပ္စာေပတို႔တြင္ ေရးသားေဖာ္ျပထားသည္မွ်ျဖင့္ပင္ မယံုေလႏွင့္။
(စာအုပ္စာေပေတြဆိုရာမွာ ဘုရားေဟာပိဋကတ္ေတြမပါပါဘူး... အဲလိုေျပာရင္လည္း တစ္ဖက္သတ္ ဆန္တယ္ေျပာဦးမယ္... ရွင္းျပပါ႕မယ္... ဘုရားလက္ထက္မွာ ပိဋကတ္သံုးပံုဆိုတာမေပၚေသးဘူး... ပိဋကတ္သံုးပံုဆိုတာ စတုတၳ သဂၤါယနာမွ ေပထပ္အကၡရာတင္တာ... အဲဒီအေရွ႕ပိုင္းအားလံုး စုေပါင္းရြတ္ဆို အာဂံုေဆာင္ျပီး သဂၤါယနာ တင္ခဲ႕ၾကတာၾကီးပဲ... အဲေလာက္ဆိုရွင္းျပီထင္တယ္ေနာ္... ဘယ္စာအုပ္ေတြကို မယံုနဲ႕  ေျပာတာလဲဆိုတာ ေနာက္ၾကံဳရင္ေရးပါဦးမယ္... ျမတ္စြာဘုရားက သူေျပာတဲ႕ တရားေတြကို မယံုနဲ႕လို႕ ဘယ္ေတာ႕မွမေျပာဘူး... လာလွည္႕ရွဴ႕လွည္႕ စမ္းစစ္လွည္႕ဆုိျပီး အျမဲတမ္းဖိတ္ေခၚျပီးသားပါ...)


Ma takkahetu.
Do not believe something solely on the grounds of logical reasoning. [Do not be led by mere logic.]

ယုတၱိတန္သည္ဆိုယုံမွ်ျဖင့္ မယံုေလႏွင့္။
(နည္းမွီ၍ ယူျခင္းမ်ဳိးျဖင့္လည္း အမွန္လို႕ မယူၾကနဲ႕...)Ma nayahetu.
Do not believe something merely because it accords with your philosophy. [Do not be led by mere deduction or inference.]

သင့္လက္ခံထားေသာ အေတြးအျမင္ျဖစ္ယံု၊ တိုက္ဆိုင္ယံုမွ်ျဖင့္မယံုေလႏွင့္။
(မိမိတို႕ ႀကံစည္ ႏွစ္သက္ လက္ခံထားေသာ အယူႏွင့္ ကိုက္ညီသည္ဆို႐ံုႏွင့္
အမွန္လို႕ မယူၾကနဲ႕...)Ma akaraparivitakkena.
Do not believe something because it appeals to "common sense". [Do not be led by considering only outward appearance.]

အေပၚယံ၊ အျမင္ခံစားမႈမွ်ႏွင္႔ပင္ မယံုေလႏွင့္။


Ma ditthinijjhanakkhantiya.
Do not believe something just because you like the idea. [Do not be led by preconceived notions (and the theory reflected as an approval)]

သင္စိတ္ၾကိဳက္ေတြ႔မိေသာ အေတြးအျမင္အယူအစတစ္ခုျဖစ္သည္ဆိုယံုမွ်ျဖင့္ပင္မယံုေလႏွင့္။Ma bhabbarupataya.
Do not believe something because the speaker seems trustworthy. [Do not be led by what seems acceptable; do not be led by what some seeming believable one says.]

ေျပာသူပုဂၢိဳလ္ကိုယံုၾကည္စိတ္ခ်ယံုမွ်ႏွင့္ပင္ မယံုေလႏွင့္။
(လက္ခံထုိက္ေသာ ပုဂၢိဳလ္၏စကား ျဖစ္႐ံုျဖင့္ အမွန္လို႕ မယူၾကနဲ႕...)Ma samano no garu ti.
Do not believe something thinking, "This is what our teacher says". [Do not be led by what your teacher tells you is so.]

ဆရာစကားဆိုယံုမွ်ျဖင့္ မယံုေလႏွင့္။
(မိမိတို႕ ေလးစားအပ္ေသာ ဆရာ၏ စကားျဖစ္႐ံုျဖင့္ အမွန္လို႕ မယူၾကနဲ႕...)

သင္တုိ႕သည္ မိမိကိုယ္တိုင္ ဤတရားတို႕သည္ အကုသိုလ္တရားတို႕တည္း... ဤတရားတို႕သည္
အျပစ္ရွိေသာ တရားတို႕တည္း... ဤတရားတို႕သည္ ပညာရွိတို႕ ကဲ့ရဲ႕အပ္ေသာ တရားတို႕တည္း... ဤတရားတို႕ႏွင့္ ျပည့္စံုလွ်င္ ဤတရားတို႕ကို ေဆာက္တည္လွ်င္ အက်ဳိးမဲ့ျခင္း... ဆင္းရဲျခင္းငွာ ျဖစ္ကုန္၏... ဟုသိၾကေသာအခါ ထိုတရားတို႕ကို ပယ္ၾကကုန္ေလာ့...

ဤတရားတို႕သည္ ကုသိုလ္တရားတို႕တည္း... ဤတရားတို႕သည္ အျပစ္မရွိေသာ တရားတို႕တည္း... ဤတရားတို႕သည္ ပညာရွိတို႕ ခ်ီးမြမ္းအပ္ေသာ တရားတို႕တည္း... ဤတရားတို႕ႏွင့္
ျပည့္စံုလွ်င္... ဤတရားတို႕ကို ေဆာက္တည္လွ်င္ အက်ဳိးရွိျခင္းငွာ... ခ်မ္းသာျခင္းငွာ
ျဖစ္၏... ဟုသိၾကေသာအခါ ထိုတရားတို႕ကို ေဆာက္တည္ က်င့္သံုးၾကကုန္ေလာ့ ဟူ၍
ေဟာၾကားေတာ္မူခဲ့ပါသည္။

ကိုးကား...

http://oaks.nvg.org/kalama.html#wobud (from/translate ယဥ္မင္း)
အရွင္ဇ၀န-ေမတၱာရွင္ေရႊျပည္သာ (မ်က္ရည္မက်ခင္သိေစခ်င္)

Leave a Reply