HAZY LIFE


အေမး။ ။ အရွင္ဘုရား တပည့္ေတာ္မ်ား ဘာသာေရးစာေပမ်ားကိုဖတ္တဲ့အခါ ဘုရားရွင္ ၀ါကပ္ေတာ္မူခဲ့တဲ့ ေနရာမ်ားကိုမ်ားစြာ ေတြ႕ရပါတယ္။ တပည့္ေတာ္သိခ်င္တာက ျမတ္စြာဘုရား သက္ေတာ္ထင္ရွားရွိေတာ္မူစဥ္က ၀ါကပ္ေတာ္မူခဲ့တဲ့ေနရာမ်ားကို စံုစံုလင္လင္ သိခ်င္ပါတယ္။ အားလံုးလည္းသိရေအာင္လို႔ အေျဖေပးေတာ္မူပါအရွင္ဘုရား။

မႏြယ္ႏြယ္ေအး
ရန္ကုန္အေျဖ။ ။ ျမတ္စြာဘုရား ဘုရားအျဖစ္သို႔ ေရာက္ေတာ္မူၿပီးတဲ့အခါ ပဌမေဗာဓိလို႔ေခၚတဲ့ ၀ါေတာ္(၂၀)အတြင္း ကြ်တ္ထိုက္တဲ့ေ၀ေနယ်မ်ားရွိရာ ေနရာအသီးသီးသုိ႔ ၾကြေရာက္ကာ ၀ါကပ္ေတာ္မူခဲ့ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ပဌမေဗာဓိဆုိတဲ့ ၀ါေတာ္(၂၀)အတြင္း ၀ါကပ္တဲ့ေနရာဌာနမ်ားကို အနိဗဒၶ၀ါဆိုရာဌာနမ်ားလို႔ ေခၚဆိုရပါတယ္။

(၁) ဘုရားရွင္ဟာ ဗာရာဏသီျပည္အနီး ဣသိပတန မိဂဒါ၀ုန္ေတာမွာ ပဥၥ၀ဂၢီ ငါးဦးတို႔အား တရားေရေအး တုိက္ေကၽြးေတာ္မူၿပီး၊ ဗာရာဏသီျပည္ကို ေဂါစဂံျပဳကာ မိဂဒါ၀ုန္ေတာမွာ ပဌမ၀ါ ကပ္ေတာ္မူခဲ့ပါတယ္။

(၂-၃-၄) ရာဇၿဂိဳလ္ျပည္ကို အမွီျပဳၿပီး ေ၀ဠဳ၀န္ေက်ာင္းတုိက္မွာ ဒုတိယ၀ါ ၊ တတိယ၀ါ၊ စတုတၳ၀ါ ကပ္ေတာ္မူခဲ့ပါတယ္။

(၅) ေ၀သာလီျပည္ကို အမွီျပဳၿပီး မဟာ၀ုန္ေတာအုပ္ အတြင္းမွာစုလစ္မြန္းခၽြန္ အထြတ္တတ္တဲ့ ေက်ာင္းေတာ္မွာ ပဥၥမ၀ါကပ္ေတာ္မူခဲ့ပါတယ္။

(၆) မကုဋေတာင္ ခ်ယားေတာေက်ာင္းမွာ ဆ႒၀ါကပ္ေတာ္မူခဲ့ပါတယ္။

(၇) တာ၀တိ ံသာနတ္ျပည္ ပင္လယ္ကသစ္ပင္ရင္း ခင္းထားတဲ့ ပ႑ဳကမၺလာ ျမေက်ာက္ဖ်ာထက္မွာ
အဘိဓမၼာတရားေတာ္မ်ားကုိ ေဟာၾကားေတာ္မူကာ သတၱမ၀ါ ကပ္ေတာ္မူခဲ့ပါတယ္။

(၈) ဘဂၢတိုင္း သုသုမာရဂိရျပည္ကို အမွီျပဳၿပီး သားတို႔ကို ေဘးမဲ့ေပးရာျဖစ္တဲ့ ပဲစင္းခံုေတာ (တနည္း= ေဘသက႒ာအမည္ရွိတဲ့ ဘီလူးမစိုးအုပ္တဲ့ေတာအုပ္)မွာ အ႒မ၀ါ ကပ္ေတာ္မူခဲ့ပါတယ္။

(၉) ေကာသမၺီကို အမွီျပဳၿပီး ေဃာသိတာရံုေက်ာင္းတိုက္မွာ န၀မ၀ါ ကပ္ေတာ္မူခဲ့ပါတယ္။

(၁၀) ပါလိေလယ်ကေတာအုပ္(ပလလဲေတာအုပ္)မွာ ပလလဲဆင္မင္းရဲ႕ ျပဳစုလုပ္ေကၽြးမႈကို ခံယူေတာ္မူကာ ဒသမ၀ါ ကပ္ေတာ္မူခဲ့ပါတယ္။

(၁၁) နာဠအမည္ရတဲ့ ပုဏၰားရြာကို အမွီျပဳၿပီး နာဠိကာရံုေက်ာင္းတိုက္မွာ ဧကာဒသမ၀ါ ကပ္ေတာ္မူခဲ့ပါတယ္။

(၁၂) ေ၀ရဥၨာျပည္ကို အမွီျပဳၿပီး၊ နေဠရု ဘီလူးအုပ္စိုးတဲ့ တမာပင္အနီးမွာ ဒြါဒသမ၀ါ ကပ္ေတာ္မူခဲ့ပါတယ္။

(၁၃) စာလီျပည္ ဇႏၱဳရြာကို အမွီျပဳၿပီး၊ စာလီယေတာင္ေက်ာင္းမွာ ေတရသမ၀ါ ကပ္ေတာ္မူခဲ့ပါတယ္။

(၁၄) ေကာသလတိုင္း သ၀တၳိျပည္ကို အမွီျပဳၿပီး၊ ေဇတ၀န္ေက်ာင္းတိုက္မွာ စုဒၵသမ၀ါ ကပ္ေတာ္မူခဲ့ပါတယ္။

(၁၅) သကၠတုိင္း ကပိလ၀တ္ျပည္ကို အမွီျပဳၿပီး၊ နိေျဂာဓာရံုေက်ာင္းမွာ ပႏၷရသမ၀ါ ကပ္ေတာ္မူခဲ့ပါတယ္။

(၁၆) အာဠ၀ီျပည္ကို အမွီျပဳၿပီး၊ အဂၢါဠ၀နတ္ကြန္းေက်ာင္းတုိက္မွ ေသာဠသမ၀ါ ကပ္ေတာ္မူခဲ့ပါတယ္။

(၁၇) မဂဓတိုင္း ရာဇၿဂိဳလ္ျပည္ကို အမွီျပဳၿပီး၊ ေ၀ဠဳ၀န္ေက်ာင္းတိုက္မွာ သတၱရသမ၀ါ ကပ္ေတာ္မူခဲ့ပါတယ္။

(၁၈-၁၉) စာလီယျပည္ ဇႏၱဳရြာကို အမွီျပဳၿပီး၊ စာလီယေတာင္ေက်ာင္းမွာ အ႒ာရသမ၀ါ ၊ ဧကူန၀ီသတိမ၀ါ ကပ္ေတာ္မူခဲ့ပါတယ္။

(၂၀) မဂဓတိုင္း ရာဇၿဂိဳလ္ျပည္ကို အမွီျပဳၿပီး ေ၀ဠဳ၀န္ေက်ာင္းတိုက္ေတာ္မွာ ၀ီသတိမ၀ါ ကပ္ေတာ္မူခဲ့ပါတယ္။ ဒါက ပဌမေဗာဓိ ၀ါေတာ္(၂၀)အတြင္း ၀ါကပ္ေတာ္မူခဲ့တဲ့ေနမ်ားပါ။

(၂၁-၂၄) ၂၁ ၀ါမွစကာ (၂၄)၀ါအထိ (၄၄)၀ါတိုင္ေအာင္ ေကာသလတုိင္း သာ၀တၳိျပည္ကို အမွီျပဳၿပီး၊ ေဇတ၀န္ေက်ာင္းတိုက္ေတာ္နဲ႔ ပုဗၺာရံုေက်ာင္းတိုက္ေတာ္တို႔မွာ ၀ါကပ္ေတာ္မူခဲ့ပါတယ္။
ေနာက္ဆံုး (၄၅)၀ါေျမာက္ကုိေတာ့ ပရိနိဗၺာန္စံခါနီး ေ၀သာလီျပည္ ေ၀ဠဳ၀ရြာငယ္မွာ ေနာက္ဆံုး ပဥၥစတၳာလီသမ၀ါ ကပ္ေတာ္မူခဲ့ပါတယ္ဆိုတာ ေျဖၾကားေပးလိုက္ပါတယ္။ (မဟာဗုဒၶ၀င္၊ တတြဲ၊ ႏွာ၁၆၁-၁၆၃)

ဦးေကာ၀ိဒ(ၿမိတ္) http://venkawwida.com

Leave a Reply