HAZY LIFE


အိပ္မက္မက္ျခင္းအေၾကာင္း ေလးမ်ဳိးရွိတယ္လို႔ မွတ္ယူရပါမယ္။ ထိုေလးမ်ဳိးမွာ (၁) ဓာတ္ေခ်ာက္ခ်ား၍ အိပ္မက္ျမင္မက္ျခင္း။ (၂)ေရွးကေလ့က်င့္ ခံစားဖူးလို႔ အိပ္မက္ျမင္မက္ျခင္း။ (၃) နတ္မ်ားက လွည့္စားေသာေၾကာင့္ အိပ္မက္ျခင္း။ (၄)ပုဗၺနိမိတ္ေၾကာင့္ အိပ္မက္ျမင္မက္ျခင္းတို႔ ျဖစ္ၾကပါတယ္။

(၁)ဓာတ္ေခ်ာက္ခ်ား၍ အိပ္မက္မက္ျခင္း။ ဓာတ္ေခ်ာက္ခ်ားသည့္အတြက္ အိပ္မက္ျမင္မက္ရာ တြင္ ေတာင္ေပၚမွ လိမ့္က်သေယာင္ေယာင္, ဆင္ၾကမ္း,ျမင္းၾကမ္း,ျခေသၤ့, သစ္က်ားစေသာ သားရဲမ်ား၊ လူဆိုးသူခိုးစသူတို႔ မိမိေနာက္ တေကာက္ေကာက္လိုက္ေနသေယာင္ေယာင္ ေၾကာက္မက္ဖြယ္ အိပ္မက္တို႔ကို ျမင္မက္တတ္ၾကတယ္။

(၂)ေရွးကေလ့က်င့္ ခံစားဖူးလို႔ အိပ္မက္ျမင္မက္ျခင္း။ မိမိေရွးကျမင္ဖူး သံုးေဆာင္ခံစားဖူးသည့္ အာရံုမ်ားကုိ ျမင္ရၾကားရ သံုးေဆာင္ခံစားရသေယာင္ေယာင္ ျမင္မက္တတ္ၾကပါတယ္။ (၃)နတ္မ်ားက လွည့္စားောေၾကာင့္ အိပ္မက္ျမင္မက္ျခင္း။ နတ္မ်ားက အက်ဳိးလိုလား၍ျဖစ္ေစ၊ အက်ဳိးမဲ့ကို လိုလား၍ျဖစ္ေစ၊ အက်ဳိးရေစရန္၊ အက်ဳိးမဲ့ေစရန္စတဲ့ နတ္တို႔ရဲ႕ အာႏုေဘာ္ေၾကာင့္ အာရံုအမ်ဳိးမ်ဳိးကို ျမင္မက္တတ္ၾကပါတယ္။
(၄)ပုဗၺနိမိတ္ေၾကာင့္ ျမင္မက္ျခင္း။ ေကာင္းမႈ၊ မေကာင္းမႈ (ကုသို္လ္,အကိုသုိလ္)အစြမ္းေၾကာင့္ ေကာင္းက်ဳိး မေကာင္းက်ဳိးရဖို႔ရန္ ေရွ႕ေျပးပုဗၺနိမိတ္ျဖစ္ေသာ အိပ္မက္တို႔ကို ျမင္မက္တတ္ၾကပါတယ္။ မဟာမာယာေဒ၀ီ သားရဖို႔ရန္ အိပ္မက္ျမင္မက္မႈ၊ ယခုအခါ ဘုရားအေလာင္းေတာ္ အိပ္မက္ႀကီး ငါးပါးကို ျမင္မက္မႈ စသည့္ ေကာင္းက်ဳိး၊ မေကာင္းက်ဳိး ျဖစ္ေပၚဖို႔ရန္ ျမင္မက္သည့္ အိပ္မက္မ်ဳိး ျဖစ္ပါတယ္။

ထိုအိပ္မက္(၄)မ်ဳိးတြင္ (၁)ဓာတ္ေခ်ာက္ခ်ား၍ ျမင္မက္ျခင္း။ (၂)ေရွးက ေလ့က်င့္ခံစားခဲ့ဖူးသည့္ အတိုင္း ျမင္မက္ျခင္း။ ထိုႏွစ္မ်ဳိးတို႔သည္ မက္သည့္အတိုင္း မမွန္တတ္သည္ကမ်ားပါသည္။ (၃) နတ္မ်ား လွည့္စားေသာေၾကာင့္ ျမင္မက္သည့္ အိပ္မက္မွာ မွန္လည္းမွန္တတ္သကဲ့သုိ႔ လြဲလည္းလြဲတတ္ပါတယ္။ နတ္မ်ား ေဒါသထြက္လွ်င္ ပရိယာယ္ျဖင့္ ပ်က္စီးရာပ်က္စီးေၾကာင္း အလြဲလြဲအမွားမွား အိပ္မက္ေပးတတ္ၾကပါတယ္။

တစ္ခါက သီဟိုဠ္ကၽြန္း ေရာဟနအရပ္ နာဂေက်ာင္းတိုက္ႀကီးတြင္ သံဃမေထရ္ႀကီးတစ္ပါးဟာ ရဟန္းသံဃာမ်ားကို မပန္ၾကားဘဲ ကံ့ေကာ္ပင္ႀကီးတစ္ပင္ကို ခုတ္လွည္းေစ၏၊ ထိုကံ့ေကာ္ပင္တြင္ ေနထိုင္တဲ့ ရုကၡစိုးနတ္ဟာ ပထမတြင္ေတာ့ ထိုမေထရ္အား မွန္ကန္တဲ့ အိပ္မက္ကိုပဲ ေပးေနပါတယ္။ ယံုေလာက္တဲ့အခ်ိန္ေရာက္ေသာအခါ “ဤေန႔မွ (၇)ရက္ေျမာက္ေန႔၌ အရွင္ဘုရား၏ ဒါယကာ ျပည့္ရွင္မင္းႀကီးဟာ နတ္ရြာစံလိမ့္မယ္”လို႔ အိပ္မက္၌ ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။ မေထရ္ဟာ ထိုအိပ္မက္မွစကားကို ယံုၾကည္ကာ မင္းႀကီးအား ေျပာၾကားေစပါတယ္။ မင္းႀကီးလည္း ရက္ကိုေရတြက္ၿပီး (၇)ရက္လြန္ေျမာက္ေသာအခါ နတ္ရြာမစံဘဲရွိေနသည့္အတြက္ ထိုမေထရ္သည္ မဟုတ္မတရား ေျပာၾကားေပတယ္ဆိုၿပီး ထိုမေထရ္ရဲ႕ လက္ေျခတို႔ကို ျဖတ္ေစခဲ့ပါတယ္။ (သာရတၳဒီပနီဋီကာ ဒု၊ ႏွာ ၃၁၂)။

(၄)ပုဗၺနိမိတ္ေၾကာင့္ ျမင္မက္ေသာ အိပ္မက္တို႔ကား ဧကန္အမွန္ခ်ည္းပင္ ျဖစ္ပါတယ္။ အိပ္မက္ျမင္မက္ေသာပုဂၢဳိလ္မ်ားမွာ ၀ိပလႅာသတရား မပယ္ရွားေသးသည့္ ပုထုဇဥ္၊ ေသာတာပန္၊ သကဒါဂါမ္၊ အနာဂါမ္ပုဂၢိဳလ္တို႔သာ ျမင္မက္ၾကပါတယ္။ ရဟႏၱာမ်ားမွာ ၀ိပလႅာသတရား ပယ္ရွားၿပီးျဖစ္ေသာေၾကာင့္ အိပ္မက္မျမင္မက္ၾကေတာ့ေပ။ ထို႔ျပင္ အိပ္မက္ျမင္တဲ့အခါ အခ်ိန္ႏွင့္အက်ဳိးေပးကိုလည္း ေဖၚျပပါဦးမည္။ ညဦးယံ သန္းေခါင္ယံ မိုးေသာက္ယံတို႔၌ ျမင္မက္ေသာ အိပ္မက္တို႔သည္ မမွန္တတ္ေပ။ ဒါေပမယ့္ မိုးေသာက္အားႀကီး လင္းခါနီး အာရုဏ္တက္အခ်ိန္တြင္ ျမင္မက္ေသာ အိပ္မက္တို႔သည္ကား မွန္သည္က မ်ားတတ္ပါသည္။ အဘယ့္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ အရုဏ္တက္အခ်ိန္တြင္ စားေသာက္ထားသည့္ အစာအာဟာရမ်ား သည္ ေၾကက်က္၍ ခႏၶာကိုယ္၌ အဆီအႏွစ္ၾသဇာမ်ား တည္ေနသည့္ အခ်ိန္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ပါတယ္။ ထိုအာရုဏ္တက္အခ်ိန္တြင္ ေကာင္းေသာအရာ မ်ားကို ျမင္မက္လွ်င္ ေကာင္းက်ဳိးရတတ္ပါတယ္။ မေကာင္းေသာ အရာမ်ားကို ျမင္မက္လွ်င္ မေကာင္းက်ဳိးရတတ္ပါတယ္။ (အဂၤုတၳဳိရ္ အ႒ကထာ တတိယအုပ္ ပဥၥကနိပါတ္အဖြင့္၊ စတုတၳပဏၰာသက၊ ၅-ျဗာဟၼဏ၀ဂ္၊ ၆-မဟာသုပိနသုတ္အဖြင့္ ႏွာ ၇၁ – ၇၂)

ဦးေကာ၀ိဒ(ၿမိတ္) http://venkawwida.com

Leave a Reply