HAZY LIFE

ေစတီပုထုိးပံုေတာ္မ်ား

ေရႊတိဂံုေစတီေတာ္ ရန္ကုန္

က်ိဳက္ထီးရိုးေစတီေတာ္ မြန္ျပည္နယ္

ဥမင္သံုးဆယ္ေစတီ စစ္ကိုင္း

စႏၵမုနိဘုရား မႏၱေလး

ကုသိုလ္ေတာ္ဘုရား မႏၱေလး

ကိုးေသာင္းပုထိုးေတာ္ၾကီးဂူတြင္း ရခိုင္ျပည္

ပ္လွန္႔သံ

ေဟ့ … ျမန္မာ … ေဟ့ … ျမန္မာ
သာကီႏြယ္ဖြား ေအာင္ဆန္းသားတို႔
အေနာက္ေတာင္႐ိုး နယ္တ႐ႈိးမွာ
သင့္ဘိုးသင့္ဘ သင့္ညီမတို႔
သိမ္ဖ်င္းစက္ဆုတ္ အမ်ိဳးယုတ္ေၾကာင့္
အေသဆိုးနဲ႔ ေသေလၿပီ …… ။

မ်ိဳးဖ်က္ေလာက္မ်ား ေဒၚလာစားက
ဖေအပေထြး ကုလားေရးမွာ
သူခိုးလူဟစ္ တို႔အျပစ္လို႔
တြင္တြင္ဖင္ပိတ္ ေအာ္ၾကသည္ …… ။

အသင္ … ျမန္မာ မႏိုးပါက
ယုတ္ညံ့လူစြာ ႐ိုဟင္ဂ်ာက
သင့္အိမ္သင့္အိုး သင့္အမ်ိဳးကို
အၿငိဳးတႀကီး လည္ကိုလွီး၍
သင့္အားမီးတိုက္ သတ္လိမ့္မည္ …… ။

အေနာက္ေတာင္႐ိုး နယ္တ႐ိႈးက
တို႔အဘိုးေျမ ရခိုင္ျပည္ကို
ငါတို႔အ႐ိုး စည္း႐ိုးထိုး၍
ကာသင့္ပါလွ်င္ ကာရမည္ …… ။ ။

by..Wai Yan
ေဖ႕ဘုတ္မွ ကူးယူေဖာ္ျပသည္။

၁။အ႐ွင္အညာသိေကာ႑ည
၂။အ႐ွင္၀ပၸ
၃။အ႐ွင္ဘဒၵိယ
၄။အ႐ွင္မဟာနာမ္
၅။အ႐ွင္အႆဇိ
။အ႐ွင္နာဠက
၇။အ႐ွင္ယသ
၈။အ႐ွင္၀ိမလ
၉။အ႐ွင္သုဗာဟု
၁၀။အ႐ွင္ပုဏၰဇိ
၁၁။အ႐ွင္ဂ၀မၸတိ
၁၂။အ႐ွင္ဥ႐ုေ၀လကႆပ
၁၃။အ႐ွင္နဒီကႆပ
၁၄။အ႐ွင္ဂယာကႆပ
၁၅။အ႐ွင္သာရိပုၾတာ
၁၆။အ႐ွင္မဟာေမာဂၢလာန္
၁၇။အ႐ွင္မဟာကႆပ
၁၈။အ႐ွင္မဟာကစၥည္း
၁၉။အ႐ွင္မဟာေကာ႒ိက
၂၀။အ႐ွင္မဟာကပၸိန
၂၁။အ႐ွင္မဟာစုႏၵ
၂၂။အ႐ွင္အႏု႐ုဒၶါ
၂၃။အ႐ွင္ကခၤ ါေရ၀တ
၂၄။အ႐ွင္အာနႏၵာ
၂၅။အ႐ွင္နႏၵက
၂၆။အ႐ွင္ဘဂု
၂၇။အ႐ွင္နႏၵိယ
၂၈။အ႐ွင္ကိမိလ
၂၉။အ႐ွင္ဘဒၵိယ
၃၀။အ႐ွင္ရာဟုလာ
၃၁။အ႐ွင္သီ၀လိ
၃၂။အ႐ွင္ဥပါလိ
၃၃။အ႐ွင္ဒဗၺ
၃၄။အ႐ွင္ဥပေသန
၃၅။အ႐ွင္ခဒိရ၀နိယေရ၀တ
၃၆။အ႐ွင္မႏ ၱာနိပုတၱပုဏၰ
၃၇။အ႐ွင္သုနာပရႏ ၱကပုဏၰ
၃၈။အ႐ွင္ေသာဏကုဋိကဏၰ
၃၉။အ႐ွင္ေသာဏေကာဠိ၀ိသ
၄၀။အ႐ွင္ရာဓ
၄၁။အ႐ွင္သုဘူတိ
၄၂။အ႐ွင္အဂၤုလိမာလ
၄၃။အ႐ွင္၀ကၠလိ
၄၄။အ႐ွင္ကာဠဳဒါယီ
၄၅။အ႐ွင္မဟာဥဒါယီ
၄၆။အ႐ွင္ပိလိႏၵ၀စ
၄၇။အ႐ွင္ေသာဘိတ
၄၈။အ႐ွင္ကုမာရကႆပ
၄၉။အ႐ွင္ရ႒ပါလ                 
၅၀။အ႐ွင္၀ဂၤ ီသ
၅၁။အ႐ွင္သဘိယ
၅၂။အ႐ွင္ေသလ
၅၃။အ႐ွင္ဥပ၀ါဏ
၅၄။အ႐ွင္ေမဃိယ
၅၅။အ႐ွင္သာဂတ
၆၁။အ႐ွင္ဗာကုလ
၆၂။အ႐ွင္ကု႑ဓာန
၆၃။အ႐ွင္ဗာဟိယဒါ႐ုစီရိယ
၆၄။အ႐ွင္ယေသာဇ
၆၅။အ႐ွင္အဇိတ
၆၆။အ႐ွင္တိႆေမေတၱယ်
၆၇။အ႐ွင္ပုဏၰက
၆၈။အ႐ွင္ေမတၱဂု
၆၉။အ႐ွင္ေဓာတက
၇၀။အ႐ွင္ဥပသီ၀
၇၁။အ႐ွင္နႏၵ
၇၂။အ႐ွင္ေဟမက
၇၃။အ႐ွင္ေတာေဒယ်
၇၄။အ႐ွင္ကပၸ
၇၅။အ႐ွင္ဇတုကဏၰီ
၇၆။အ႐ွင္ဘျဒာ၀ုဓ
၇၇။အ႐ွင္ဥဒယ
၇၈။အ႐ွင္ေပါသလ
၇၉။အ႐ွင္ေမာဃရာဇ
၈၀။အ႐ွင္ပိဂၤ ိယ
                  
က်မ္းကိုး။ ။  အံ၊ဋီ၊၂၊၁၃၁
ေထရဂါထာ၊႒၊၂၊၅၄၂ ၌   ေအာက္ပါအတိုင္း မူကြဲ႐ွိသည္။
။အ႐ွင္နာလက ၂၇။အ႐ွင္နႏၵ   ၃၆။အ႐ွင္မႏ ၱာဏိပုတၱပုဏၰ   ၃၉။အ႐ွင္ေသာဏေကာဠိ၀ီသ ၅၃။အ႐ွင္ဥပ၀ါန  ၆၈။အ႐ွင္ေမတၱဂူ  ၇၀။အ႐ွင္ဥပသိ၀ ၇၅။အ႐ွင္ဇတုကဏၰိ ၇၈။အ႐ွင္ေပါသာလ
အရွင္၀သုတ-ေရနီ (ဆိုဒ္မွကူးယူေဖာ္ျပပါသည္။)


 “ကိုယ္ခ်င္းစာထားႀကည့္”
ဒီတိုင္းၿပည္ခို ၊ ဒီေရကိုေသာက္၊
ဒီေၿမေအာက္က ကူေထာက္စီးပြား
ထုပ္ယူစားၿပီး ၊ ၿပည္ဖြားအိမ္ရွင္၊
ရန္သူထင္၊ အသင္မွားေနၿပီ။

အိမ္ရွင္ရိုက်ိဳး၊ အိမ္ရွင္ကိုးေသာ၊
မ်ိဳးရိုးဘာသာ၊ သာသနာကို၊
ေၿခရာနင္းလ်က္ ၊အတင္းဖ်က္၊
ရက္စက္လြန္းေနၿပီ။

အိမ္ရွင္ကဖြား၊သမီးသားကို၊
ဇနီးအၿဖစ္၊လင္အၿဖစ္ၿဖင့္၊
အနွစ္ကိုႏႈတ္၊ အညစ္ၿမွပ္လ်က္၊
ေမြးထုတ္ကေလး ၊စပ္တူေသြးတြင္၊
အေရးခ်က္ခ်ာ၊ မ်ိဳးဘာသာအား၊
လုယူထား ၊ေစာ္ကားလြန္းေနၿပီ။

သင့္အိမ္ခိုလ်က္ ၊သင့္ကိုဖ်က္၊
သင္လက္ခံမည္ေလာ.............
သမီးေပ်ာ္ပါး ၊သားေပ်ာ္ပါး
ေစာ္ကားခံမည္ေလာ...........။

(မဟာေဗာဓိၿမိဳင္ ဆရာေတာ္ဘုရားႀကီး)

ဘုရားႏွစ္မ်ိဳးရွိပါတယ္…

သ႑န္ေတာ္ ဘုရားနဲ ့ ဥာဏ္ေတာ္ ဘုရား ပါ..

အားလံုးျမင္ေန ။ ေတြ ့ေန ပူေဇာ္ ေနၾကတဲ ့.ဘုရား က သ႑န္ေတာ္ ဘုရား ျဖစ္ပါတယ္..

ေစတီေတာ္။ရုပ္တုေတာ္။ပံုေတာ္ စသျဖင့္ ေပါ့ ..လူတိုင္းပုဂၢိဳလ္တိုင္း

ျမင္ေတြ ့ဖူးခြင့္ ရေနတာ သ႑န္ေတာ္ ဘုရားပါ...
သက္ေတာ္ထင္ရွား ရွိခဲ ့တဲ ့ ဘုရားရွင္ သည္ လည္းပဲ ..

သ႑န္ေတာ္ ဘုရား ပါပဲ…

ဥာဏ္ေတာ္ ဘုရားကိုေတာ့..အရိယာ ပုဂၢိဳလ္မ်ား သာ ဖူးေတြ ့ခြင့္ရၾကပါတယ္…

ေသာတာပန္ အရိယာ ဆို ရင္ ဥာဏ္ဘုရားတစ္ဆူ ပြင့္ ပါတယ္..

သကဒါဂမ္ အရိယာဆိုရင္ ဥာဏ္ဘုရား ႏွစ္ဆူ ပြင့္ ပါတယ္..

အနာဂမ္ အရိယာ ဆိုရင္ ဥာဏ္ ဘုရား သံုးဆူ ပြင့္ ပါတယ္..

ရဟႏၱာ ဆိုရင္ေတာ့ ဥာဏ္ ဘုရား ေလးဆူ ပြင့္ ပါတယ္..

သမီးေတာ္ တို ့ ျမတ္စြာ ဘုရား ရွင္ ကိုယ္ေတာ္ျမတ္ က

လက္အုပ္ခ်ီမိုး ပူေဇာ္ျခင္းထက္ ျမတ္ေသာ ပူေဇာ္ျခင္းနဲ ့ ပူေဇာ္ တတ္ ဖို ့

ဥာဏ္ နဲ ့ ပူေဇာ္ တတ္ ဖို ့ ကို အေလးအနက္ ထား ေဟာၾကားေတာ္မူခဲ ့တယ္..


ေမး။ ။ တပည့္ေတာ္ ငယ္ငယ္ကတည္းက သိခ်င္တာေလးေတြရွိပါတယ္ဘုရား။ နည္းနည္းေလး ႀကီးေတာ့လည္း စာအုပ္ေတြထဲမွာ ရွာဖတ္ေပမယ့္ နားမလည္ႏိုင္ဘူးဘုရား။ လူတစ္ေယာက္က ေသခါနီးမွာသူလုပ္ဖူးတဲ့ ေကာင္းမႈေတြကို ျမင္ေယာင္ျပီး ေသသြားရင္
ေကာင္းရာသုဂတိ လားတယ္လို႔ ေျပာၾကတယ္ဘုရား။ ဒါဆို သူလုပ္ခဲ့တဲ့မေကာင္းမႈေတြကေရာ ဘယ္ေတာ့မွ ခံရမွာလဲဘုရား။

ေျဖ။ ။ ဒီေမးခြန္းေလးကလည္း သိသလုိလုိနဲ႔ ေယာင္း၀ါး၀ါးျဖစ္တတ္ပါတယ္။ ဒီအေၾကာင္းအရာမ်ားဟာ အလြန္အင္မတန္ ေသခ်ာက်နစြာ သိထားသင့္ပါတယ္။ ဘာျဖစ္လုိ႔လဲဆုိေတာ့ လူသားေတြရဲ႕ ဘ၀ျဖတ္သန္းမႈနဲ႔ဆုိင္လုိ႔ပါ။ ဦးဇင္းကုိယ္တုိင္ေတာင္ ငယ္ငယ္က ဒီအေၾကာင္းအရာမ်ားကုိ ၀ါးတားတား ျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။ ခု ေနာက္ပုိင္းက်မွ စာအုပ္ေတြဖတ္၊ ဉာဏ္မီွသေလာက္ စဥ္းစားေတြးေခၚၾကည့္မွ အေတာ္အတန္ နားလည္လာပါတယ္။ အဲဒါေၾကာင့္ လူသားအားလံုး သိရွိနားလည္ထားၾကရန္အတြက္ ေရးသားတင္ျပေပးလုိက္ပါတယ္။

သတၱ၀ါမွန္သမွ် ဘ၀ကုိလုိခ်င္တပ္မက္တဲ့ ေလာဘတဏွာရွိေနသမွ်၊ ဘ၀ကုန္ဆံုးရာ လမ္းေၾကာင္းမွန္ကုိသိၿပီး ဘ၀တစ္ဖန္ မျဖစ္လာေအာင္ အားမထုတ္ထားေသးသမွ် တစ္ဘ၀မွတစ္ဘ၀သုိ႔ ကူးေျပာင္းျဖစ္ေနၾကရဦးမွာပါ။ တခ်ိဳ႕က ဘ၀ဆုိတာ ဒီဘ၀ေသရင္ ေနာက္ဘ၀မျဖစ္ေတာ့ဘူးလုိ႔ အယူရွိၾကပါတယ္။ အဲဒီလုိအယူရွိသူမ်ားဟာ လူ၀င္စားမ်ားကုိ မျမင္မၾကားလုိ႔ အေၾကာင္းတရား အက်ိဳးတရားတုိ႔ တစ္ခုႏွင့္တစ္ခု ဆက္စပ္ေနတာကုိ ေသခ်ာက်နစြာ နားမလည္ထားေသးလုိ႔ပါ။

လူတစ္ေယာက္ သုိ႔မဟုတ္ သတၱ၀ါတစ္ဦးဟာ ဘ၀တစ္ခုမွ တစ္ခုသုိ႔ ေျပာင္းလဲတဲ့အခါ ေသခါနီးကာလတြင္ ကံ၊ ကမၼနိမိတ္၊ ဂတိနိမိတ္ (၃)မ်ိဳးအနက္ တစ္မ်ိဳးမ်ိဳးေပၚကာ ေနာက္ဘ၀သစ္သုိ႔ ေျပာင္းလဲသြားပါတယ္။ စိတ္ရဲ႕ျဖစ္စဥ္ဟာ အင္မတန္ျမန္တာေၾကာင့္ အဲဒီနိမိတ္ေတြျဖစ္ဖုိ႔ သီးသန္႔ေစာင့္ဆုိင္းေပးေနခ်ိန္ရယ္လုိ႔ မရွိပါဘူး။ ကားတုိက္လုိ႔၊ ဓါးထုိးခံရလုိ႔၊ ဗံုးမွန္လုိ႔စတဲ့ ခ်က္ခ်င္းေသႏုိင္တဲ့ပုဂၢိဳလ္မ်ားေသာ္မွလည္း ထုိနိမိတ္(၃)မ်ိဳးတြင္ တစ္ခုခုေတာ့ ျဖစ္ၾကပါတယ္။

စိတ္ရဲ႕လ်င္ျမန္မႈဟာ ဘယ္ေလာက္ေ၀းတဲ့ေနရာကုိျဖစ္ေစ အာရံုျပဳႏုိင္ပါတယ္။ နီးတဲ့ေနရာလည္း ခ်က္ခ်င္းေရာက္ႏုိင္သလုိ ေ၀းတဲ့ေနရာကုိလည္း ခ်က္ျခင္းေရာက္ႏုိင္တာဟာ စိတ္ရဲ႕လ်င္ျမန္မႈပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ တစ္ဘ၀မွ တစ္ဘ၀ေျပာင္းသုိ႔ ေျပာင္းလဲသြားတယ္ဆုိတာ မ်က္ေမွာက္ဘ၀မွာရွိတဲ့ ရုပ္တရားနာမ္တရားေတြ ပ်က္ကာ ဘ၀သစ္ကုိ ရုပ္သစ္စိတ္သစ္ သြားျဖစ္တာပါ။ ရုပ္တရားနာမ္တရားေတြဟာ ျဖစ္လုိက္ပ်က္လုိက္ အၿမဲလုပ္ေနၾကပါတယ္။ အဲဒါေၾကာင့္ ယခုဘ၀ရုပ္နာမ္ေတြ ပ်က္ၿပီးတာနဲ႔တၿပိဳင္နက္ ဘ၀သစ္ကူးကာ ရုပ္နာမ္သစ္ေတြ ခ်က္ခ်င္းတန္းျဖစ္ၾကပါတယ္။ အဲဒီလုိ ရုပ္နာမ္သစ္ေတြ ျဖစ္တဲ့အခါမွာ သူသီးသန္႔ခ်ည္း ျဖစ္တာမဟုတ္ဘဲ အရင္ဘ၀ေဟာင္းက ပ်က္သြားခဲ့တဲ့ရုပ္နာမ္ေတြရဲ႕