HAZY LIFE

ေစတီပုထုိးပံုေတာ္မ်ား

ေရႊတိဂံုေစတီေတာ္ ရန္ကုန္

က်ိဳက္ထီးရိုးေစတီေတာ္ မြန္ျပည္နယ္

ဥမင္သံုးဆယ္ေစတီ စစ္ကိုင္း

စႏၵမုနိဘုရား မႏၱေလး

ကုသိုလ္ေတာ္ဘုရား မႏၱေလး

ကိုးေသာင္းပုထိုးေတာ္ၾကီးဂူတြင္း ရခိုင္ျပည္


တစ္လကိုးသီတင္း - ဟူေသာ ေ၀ါဟာရကို ျမန္မာမႈနယ္ပယ္တြင္ သူေရာငါပါ အသုံးတြင္က်ယ္စြာ ေျပာဆိုေနၾကပါသည္။ ဘာကို ဆိုလိုပါသနည္း?။ ေမးလာလွ်င္ကား ေျဖဆိုဖို႔ ခပ္ခက္ခက္ပင္။
          တစ္လကိုးသီတင္းကို အဓိပၸာယ္ဖြင့္လွ်င္ တစ္လ + ကိုးသီတင္း ဟုပင္ ဖြင့္ဆိုရပါမည္။ တစ္လဟူသည္မွာ ေယဘုယ်အားျဖင့္ ရက္ေပါင္းသုံးဆယ္ကာလ၊ ရက္သတၱပတ္အားျဖင့္ ေလးပတ္တာကာလကို ဆိုလိုပါသည္။ ကိုးသီတင္းတြင္ သီတင္းဟူေသာ ေ၀ါဟာရကို ရွင္းပါမည္။ သီတင္းဟူေသာစကားမွာ ``သီလကို ျဖည့္တင္းသည္၊ သီလျပည့္တင္းေစသည္´´ဟု အဓိပၸာယ္ရပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္  ေရွးအခါက ဥပုသ္သီလ ေဆာက္တည္သူကို ယခုေခတ္ကဲ့သို႔ ဥပုသ္သည္ဟု မေခၚ သီတင္းသည္ဟု ေခၚၾကပါသည္။ ေရွး အင္း၀ေခတ္ စကားေျပမ်ားတြင္လည္း ``ဘုရားအေလာင္း သီတင္းေနသည္´´ ဟူေသာ အသုံးအႏႈန္းမ်ား ကို ေနရာ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားတြင္ ေတြ႕ရတတ္ပါသည္။
          ရဟန္းေတာ္မ်ား ခရီးမၾကြဘဲ မိမိတို႔၏ ေက်ာင္းတိုက္မ်ားတြင္ ခိုေအာင္းလ်က္ သီလျဖင့္ ျပည့္စုံစြာ ေနထိုင္ သည္ကို သီတင္းသုံးသည္ဟု ေခၚပါသည္။ သီလျဖင့္ ျပည့္စုံေစလ်က္ ဤေက်ာင္းကို အသုံးျပဳသည္ဟု ဆိုလိုဟန္ ရွိပါသည္။ ပုဂံေခတ္က သီတင္းကၽြတ္လကို ``သံတူလ´´ ဟု ေခၚၾကသည္။ ၀ါဆိုလျပည့္ေက်ာ္ (၁)ရက္ေန႔မွ သီတင္းကၽြတ္လျပည့္ေန႔ထိ ရက္ေပါင္းကိုးဆယ္ၾကာ ေက်ာင္းတိုက္တစ္ခုအတြင္ မွီတင္းေနထိုင္လ်က္ တရားဓမၼမ်ား အားထုတ္ရာကာလသည္ သီတင္းကၽြတ္လျပည့္ေက်ာ္ (၁)ရက္ေန႔တြင္ ကုန္ဆုံးလြန္ေျမာက္ေလ သည္။ ယင္းကိုပင္ သီတင္းကၽြတ္သည္ဟု ေခၚသည္။ ထိုသို႔ ေခၚရာမွ သံတူလကိုလည္း သီတင္းကၽြတ္လ ဟု ေခၚဆိုၾကေတာ့သည္။ ဤသို႔ အရပ္ရပ္ကို ေထာက္ဆလ်က္ သီတင္းဟူေသာ ေ၀ါဟာရမွာ သီလကို ျဖည့္တင္းလ်က္၊ တနည္း သီလကို ျပည့္တင္းေစလ်က္ ေနထိုင္ျခင္းကို ေခၚေၾကာင္း

အေမး။ ။ အရွင္ဘုရား….သိမ္နဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ေမးခ်င္ပါတယ္ဘုရား။ သိ္မ္ ဘယ္ႏွစ္မ်ဳိးရိွပါသလဲဘုရား။ ဘာလို႔ သိမ္ကြဲျပားတာလဲ၊ ခ႑သိမ္ဆိုတာ ဘာကိုေခၚတာလဲဘုရား၊ ဘယ္သိမ္က ဘယ္လိုအာနိသင္ရွိပါလဲ၊ သိမ္၀င္အပ္၊ ခ်ည္ေတြက ဘယ္လိုမ်ား စြမ္းပါသလဲဆိုတာ ရွင္းျပေပးပါဘုရား။ သိမ္သမုတ္မယ္ဆိုရင္ သာသနာေရးဦးစီးဌာန ခြင့္ျပဳစာ ေျမစာရင္းဦးစီးဌာနေတြလည္း ပါရတယ္ဆိုတာ ၾကားမိပါတယ္ဘုရား၊ ဒါနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ျပည့္ျပည့္စံုစံု ရွင္းျပေပးေတာ္မူပါဘုရား။

ခြန္ျမလိႈင္
ခ်င္းမိုင္(ဇင္းမယ္)အေျဖ။ ။ သိမ္အမ်ဳိးအစားက အက်ဥ္းအားျဖင့္ ႏွစ္မ်ဳိးရွိတယ္။ ၄ပါး၊ ၄ပါးထက္မ်ားတဲ့ ရဟန္းေတာ္မ်ား စုေပါင္းကာ ဥတ္ကမၼ၀ါစာဖတ္ၿပီး သမုတ္ရေသာသိ္မ္ႏွင့္ ဉတ္ကမၼ၀ါစာမဖတ္ဘဲ အလိုလိုျဖစ္ေသာသိမ္တို႔ ျဖစ္ၾကပါတယ္။

ဒီႏွစ္မ်ဳိးမွာ ပဌမအမ်ဳိးအစားက ဉတ္ကမၼ၀ါစာဖတ္ၿပီး သမုတ္ရတဲ့သိမ္ကို ဗဒၶသိမ္လို႔ေခၚၿပီး၊ ဒုတိယအမ်ဳိးအစားက ဉတ္ကမၼ၀ါစာ မပါဘဲ ျဖစ္တဲ့သိမ္ကိုေတာ့ အဗဒၶသိမ္လို႔ေခၚပါတယ္။ ၄င္းႏွစ္မ်ဳိးအနက္ ဗဒၶသိမ္မွာ (၁)ခ႑သိမ္၊ (၂) သမာနသံ၀ါသကသိမ္၊ (၃)အ၀ိပၸ၀ါသသိမ္လို႔ သံုးမ်ဳိးကြဲၿပီး၊ အဗဒၶသိမ္မွာလည္း (၁)ဂါမသိမ္၊ (၂)ဥဒကုေကၡပသိမ္(ေရသိမ္) (၃)သတၱဗၻႏၱရသိမ္လို႔ သံုးမ်ဳိးကြဲပါတယ္။

ဗဒၶသိမ္နဲ႔ပတ္သက္ၿပီး မဟာသိမ္ဆိုတာလည္း ရွိပါေသးတယ္။ ေဖၚျပပါ ဗဒၶသိမ္မ်ားဟာ ေျမႀကီးေပၚမွာ သမုတ္တဲ့သိမ္မ်ားျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ေျမႀကီးေပၚမွာ သမုတ္မွသာ သိမ္ျဖစ္တာမဟုတ္၊ ေက်ာက္ဖ်ာစတဲ့ ေနရာေတြမွာ သုမတ္ရင္လည္း သိမ္ျဖစ္ၾကပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ သိမ္သမုတ္ေနရာကို အစြဲျပဳၿပီး သိမ္အမ်ဳိးမ်ဳိး ကြဲျပားရျပန္ပါတယ္။ ဒါေတြက (၁) ေက်ာက္ဖ်ာေပၚမွာ သမုတ္အပ္ေသာသိမ္။ (၂)ေက်ာင္းငယ္မွာ သမုတ္အပ္ေသာသိမ္။ (၃)လိုဏ္မွာ သမုတ္အပ္ေသာသိမ္။ (၄)ျပာသာဒ္မွာ သမုတ္အပ္ေသာသိမ္၊ (၅)ေတာင္ထိပ္မွာ သမုတ္အပ္ေသာသိမ္ရယ္လို႔ သိမ္ငါးမ်ဳိး ကြဲျပန္ပါတယ္။ ျမစ္ကို လြမ္းေက်ာ္ၿပီး(ငံုၿပီး) ဟိုဖက္ကမ္း ဒီဖက္ကမ္း ႏွစ္ဖက္စလံုးကုိ အတြင္းျပဳၿပီး

 

တစ္ခါက....ေစ်းရွိတဲ့ ရြာႀကီးတစ္ရြာမွာ ေစ်းဖိတ္ေန႔ညေနပိုင္းေရာက္တဲ့
အခါမွာ ေနာက္ေန႔ေရာင္းခ်ဖို႔အတြက္ အမဲသက္ေလ့ရွိပါတယ္….. အဲဒီအခါမွာ ေနာက္ေန႔ႏြားသက္ဖို႔ ၀ယ္လာေတာ့ နြားမႀကီးတစ္ေကာင္ျဖစ္ေနတယ္
အဲဒီႏြားမႀကီး၀ယ္လိုက္ေတာ့ ႏုိ႔မပ်က္ေသးတဲ့ ႏြားငယ္ေလးတစ္ေကာင္ပါလာတယ္။
ႏြားမႀကီးကို ႏြားသက္ကုန္းေပၚေခၚလာေတာ့ ႏြားငယ္ သားေလးလည္း ဘာမသိညာမသိနဲ႔
လိုက္ပါလာေတာ့တာေပ့ါ။ ႏြားသက္ကုန္းနဲ႔ မနီးမေ၀းမွာေတာ့ အရင္ကသက္ထားတဲ့
ႏြားေတြရဲ႕အရိုးအနံ႕ရေတာ့ ႏြားမႀကီးလည္း မိမိကုိ သက္ေတာ့မယ္ဆိုတာသိေတာ့
ေမာင္းလို႔မရေတာ့ဘူးတဲ့။

လူေတြကလည္း ေနမ၀င္ခင္ ကိစၥၿပီးေအာင္လုပ္ရမွာဆိုေတာ့ ႏြားမႀကီးကို ေနာက္ကေနေမာင္းလို႔မရေတာ့တဲ့ အဆုံး ႏွာႀကိဳးကို လွန္ၿပီး
ေရွ႕ကေနတအားဆြဲေတာ့တယ္။ ႏြားမႀကီးလည္း ေၾကာက္အားလန္႔အားနဲ႔ ယက္ကန္
ယက္ကန္နဲ႕ ရုံးေနတာေပ့ါ။ အဲဒီအခ်ိန္မွာ ႏြားသားေလးက ဘာမွမသိရွာဘူးေလ။
ေတာထဲမွာ ျမတ္စားရင္း ေဆာ့ကစားေနေလရဲ႕။ ေနာက္ေတာ့ပါလာတဲ့လူေတြအားလုံးက
ႏြားမႀကီးႏွားဖ်ားႀကိဳးကို တအားဆြဲၾကေတာ့ ႏြားမႀကီးရဲ႕ ႏွာဖ်ား အသား
ေတြျပတ္သြားေတာ့တယ္။ ေသြးတစက္စက္နဲ႔ နြားမႀကီးလည္း ေၾကာက္အား
လန္႔အားေျပးေတာ့တာေပ့ါ။

လယ္ကြက္ႏွစ္ကြက္ သုံးကြက္ေလာက္ လြန္တဲ့အခါမွာ က်န္တဲ့ႏြားသားငယ္ေလးက အေမကိုမေတြ႔ေတာ့ အသံေပး ေအာ္လိုက္ေတာ့ ႏြားမႀကီးလည္း ဆက္မေျပးေတာ့ဘူး
ႏြားသားေလးကိုရပ္ေစာင့္ ေနတယ္။ ႏြားသားေလးနဲ႔အတူ ႏြားသက္သမားေတြက ပါလာေတာ့
ႏြားမႀကီးလည္း ေနာက္လယ္ကြက္ သုံးကြက္ေလာက ္ဆက္ေျပးျပန္ေ၇ာ ။
အေမနဲ႔အေတာ္ေ၀းသြားေတာ့ ႏြားသားေလးလည္းဆက္ေအာ္ျပန္ေတာ့
ႏြားမႀကီးလည္းတစ္ဖန္ ရပ္ေစာင့္ေနျပန္တယ္။

အဲဒါကို ႏြားသက္သမားေတြက ႏြားမႀကီးကိုလုိက္ေန႔လို႔ေတာ့ ဒို႔ေတာေန၀င္သြားေတာ့မယ္။ ဖမ္းဖို႔ေတာ့မလြယ္ ေတာ့ဘူး။

 

အိႏၵိယျပည္မွာဗုဒၶဘာသာဘာေၾကာင္႔ကြယ္သြားရတာလဲဆုိတာ ဘုန္းၾကီးတုိ႔ ေလ႔လာလုိ႔
ရသေလာက္ ေျပာရရင္ အေျခခံအေၾကာင္း ၃-ခုကုိ ေတြ႔ရပါတယ္။

၁။ ဇာတ္၀ါဒ အလြန္ျပင္းထန္ျခင္း၊ (လူတန္းစား ခြဲျခားမႈ႕)

၂။ အတၱ၀ါဒ အလြန္ျပင္းထန္ျခင္း၊ (အစြဲၾကီးမႈ႕)

၃။ သဒၶါတရားနည္းပါးျခင္းတုိ႔ေၾကာင္႔ အိႏၵိယျပည္မွာ ဗုဒၶသာသနာ ကြယ္ခဲ႔ရပါတယ္။

အျပည္အစံုအက်ယ္ကုိ သိရွိလုိလွ်င္
အႏွစ္ကိုးပါးတရားေတာ္ (သီတဂူဆရာေတာ္) -စာအုပ္ကုိ ၀ယ္ယူ၍ ဖတ္ရွဴၾကေလကုန္......


ေနာက္တခု သာသနာကြယ္ျခင္းရဲ႕ အေၾကာင္းက ဘာလဲဆုိရင္ လူေတြရဲ႕ ႏွလုံးသားထဲမွာ
သဒၶါတရား ေခါင္းပါးလာမႈ႔ပါပဲ။
ဘာသာျခားေတြက သဒၶါတရား ေခါင္းပါးေတာ႔ လုပ္ခ်င္ရာ လုပ္ေတာ႔တာပဲ။ အရာရာမွာ
ကုိယ္႔ဘာသာ ေရွ႕တန္းက ေနရာရဖုိ႔၊ အသာစီးရဖုိ႔၊ ေခါင္းတစ္လုံးသာဖုိ႔ ဆုိတဲ႔ မေကာင္းတဲ႔
စိတ္ေတြ ျဖစ္လာတယ္။ သူမ်ားဘာသာက ကုိယ္႔ဘာသာထက္ သာသြားမွာကုိ မလုိလားဘူး။

ဗုဒၶဘာသာ အရွိန္အ၀ါ ေကာင္းမွာကို မလုိလားဘူး။ ဒီေတာ႔ မနာလုိစိတ္ေတြ ျပင္းထန္လာတယ္။
ဒါေၾကာင္႔ ဘာသာျခားမ်ားက ဗုဒၶသာသနိက အေဆာင္အဦ ေတြကုိ ဖ်က္ဆီးတယ္။

သမုိင္းမွတ္တမ္းမ်ား ဖတ္ရွဴ႕လုိလွ်င္သတိမူရင္ ျမဴကုိ ျမင္တယ္

နာလႏၵာ ဗုဒၶတကၠသုိလ္ ၾကီးဆုိရင္ တခ်ိန္တုံးက သိပ္ေအာင္ျမင္ခဲ႔တာပဲ။ ဒီလုိေအာင္ျမင္တာကုိ

ေမး။ ။ အရွင္ဘုရား တပည့္ေတာ္တို႔စိတ္မွာ မရွင္းလင္းတဲ့ကိစၥတစ္ခု ေမးေလွ်ာက္ခြင့္ ျပဳေတာ္မူပါဘုရား။

လူေတြက အတိတ္ကံ၊ ၀ဋ္ေၾကြးကို မလြန္ဆန္နုိင္ၾကဖူးလို႕ တပည့္ေတာ္သိထားပါတယ္။ ဥပမာ-ေမာင္ျဖဴဆိုတဲ့လူတစ္ေယာက္ဟာ သူမ်ားအသတ္ကိုသတ္ခဲ့ဖူးတဲ့ အကုသိုလ္ကံေၾကာင့္ သူ႔ကိုလည္း သူမ်ားကသတ္ခဲ့ရင္ သူဟာသူ႕ကံေၾကာင့္ေသရတာျဖစ္ေပမဲ့ ေမာင္နီဆိုတဲ့ သတ္တဲ့သူကလည္း ေမာင္ျဖဴရဲ႕ကံအေၾကာင္းတရားေၾကာင့္ သတ္ဖို႕ျဖစ္လာခဲ့တာ မဟုတ္လား။ အဲဒီလုိသတ္ဖုိ႔ျဖစ္လာတဲ့ ေမာင္ျဖဴမွာသတ္ျခင္းေၾကာင့္ အကုသိုလ္ျဖစ္ရတာကုိ စိတ္ထဲမွာ ဘ၀င္မက်ျဖစ္ေနမိပါတယ္။ တကယ္ေတာ့ ေမာင္ျဖဴက သူအကုသိုလ္နဲ႔သူ ေသရတာပဲမဟုတ္လား ဘုရား။ ေမာင္နီကလည္း ေမာင္ျဖဴရဲ႕အကုသိုလ္ကံေၾကာင့္ သတ္ျဖစ္သြားတာမဟုတ္ဘူးလားဘုရား။ ဘယ္သူ႔မွာ ဘယ္လိုအကုသိုလ္ပါတယ္ဆိုတာ ဘယ္သူက ႀကိဳသိနုိင္မွာလဲဘုရား။ တပည့္ေတာ္အေနနဲ႔ သူမ်ားအသတ္ကိုသတ္တာ ငရဲႀကီးတယ္ဆိုတာသိေပမဲ့ ဒီလိုကိစၥမ်ိဳးမွာ ဘယ္သူကမွားတယ္ဆိုတာ မေျပာတတ္ေအာင္ပါဘဲ။

တပည့္ေတာ္ ဒီေမးခြန္းကို ေမးျဖစ္သြားတာ သူငယ္ခ်င္းတစ္ေယာက္ေၾကာင့္ပါ။ သူငယ္ခ်င္းက သူအလိုမတူပဲ ကုိယ္၀န္ရခဲ့တဲ့အတြက္ ကေလးကို သိပ္မုန္းပါတယ္။ ကေလးကို သူ႔ကေလးလို႔လက္မခံႏုိင္သလို လူယုတ္မာကိုလည္း သူမယူႏုိင္ပါဘူး။

ဒီကိုယ္၀န္ေၾကာင့္ လူယုတ္မာကိုယူရရင္ သူ႔ဘ၀တစ္ခုလံုးပ်က္စီးမွာျဖစ္ၿပီး မိဘေတြလည္း အရွက္ကြဲၾကရပါမယ္။ ကေလးကိုလဲ ေမြးခဲ့သည့္တုိင္ေအာင္ လူ႔ေလာကထဲမွာ သူ႔သားသမီးအျဖစ္ အသိအမွတ္ျပဳႏုိင္မွာ မဟုတ္ပါဘူးတဲ့။ ေမြးၿပီးမွ ျပစ္ထားတာထက္စာရင္ မေမြးတာဟာ ကေလးအတြက္ေရာ သူ႔အတြက္ေရာ ေကာင္းမယ္လို႔ယူဆၿပီး ကေလးကို တစ္လသားကိုယ္၀န္မွာ ဖ်က္ခ်ခဲ့ပါတယ္။ တစ္လသားဆိုတာ အသက္လဲမ၀င္ေသးေတာ့ ငရဲမႀကီးပါဘူးလို႔ ေျပာတဲ့လူကလဲ ေျပာခဲ့လို႔ပါတဲ့။ ႏုိင္ငံျခားမွာလဲ မလိုခ်င္တဲ့ကေလးကို တရား၀င္ဖ်က္ခ်ခြင့္ေတြရိွေနေတာ့ ဒါကို သူလဲ အဲဒီတုန္းကေတာ့အျပစ္လို႔ မယူဆခဲ့ဖူးထင္ပါတယ္။

အခု သူအသက္ရလာလို႔ဘာသာေရးေတြကို ေလ့လာတဲ့အခါမွာ သူအကုသိုလ္တရားကို ထိတ္လန္႔လာပါတယ္။ သူကေလးဖ်က္ခဲ့တဲ့အတြက္ သူဘယ္လိုအကုသိုလ္ကံေတြ ခံရမလဲေပါ့။ သူဘယ္လိုလုပ္ရင္ အကုသိုလ္ေတြကေန သက္သာရာရမလဲေပ့ါ။ တပည့္ေတာ္ကို ေမးလာခဲ့ပါတယ္။ တပည့္ေတာ္လဲ ေရမ်ားေရႏုိင္ မီးမ်ားမီးႏုိင္ဆိုသလို လူ႔ဘ၀မွာ အကုသိုလ္နဲ႔ေတာ့ လူတိုင္းမကင္းဘူး။ အကုသိုလ္ကို အၿမဲတမ္းေတြးေနရင္ အကုသိုလ္ျဖစ္တယ္။ နင္လဲ မလႊဲမေရွာင္သာလို႔လုပ္ခဲ့ရတာပဲ။ ကေလးမွာလဲ သူ႔အကုသိုလ္ပါလို႔ အသက္ရွင္ခြင့္မရတာေပါ့။ ဘယ္လိုကုသိုလ္ေကာင္းမႈျဖစ္ျဖစ္ လုပ္သာလုပ္ပါ။ ကုသိုလ္လုပ္တာမ်ားရင္ အကုသိုလ္ေတြ အက်ိဳးမသက္ေရာက္ႏုိင္ေတာ့ပါဘူးလို႔ တပည့္ေတာ္ ေျဖမိပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ တပည့္ေတာ္အေျဖက မွန္မမွန္ တပည့္ေတာ္ သံသယ၀င္လို႔ အရွင္ဘုရားကို ေမးေလွ်ာက္တာပါဘုရား။ သူ႔အေနနဲ႔ ျဖစ္ၿပီးသားကို မျပင္ႏုိင္ေတာ့ေပမဲ့ သူျပဳခဲ့တဲ့ အကုသိုလ္အက်ိဳးေပးကို သက္သာေစမဲ့ မွန္ကန္တဲ့ ကုသိုလ္ျပဳနည္းရိွရင္ တပည့္ေတာ္ကို ေျဖၾကားေပးပါဘုရား။

တပည့္ေတာ္သူငယ္ခ်င္းက သူ႔အကုသိုလ္ေၾကာင့္ ေနာက္ဘ၀မွာ မိဘေတြက စြန္႔ပစ္တာခံခဲ့ရရင္ သူဆင္းဆင္းရဲရဲနဲ႔ ဒုကၡမေရာက္ရေအာင္ဆိုၿပီး မိဘမဲ့ကေလးေတြကို အၿမဲအလွဴဒါနျပဳပါတယ္။ သူမသိနားမလည္ဘဲလုပ္ခဲ့မိတဲ့အျပစ္အတြက္ ေၾကရာေၾကေၾကာင္းအေနနဲ႔ ေဆးဖိုး၀ါးခမတတ္ႏုိင္တဲ့ ေရာဂါသည္ကေလးေတြကိုလည္း အကူညီေပးပါတယ္။ ေဆးမကုႏုိင္လို႔ အေသခံရေတာ့မဲ့ ကေလးလူနာေတြကိုလဲ သူအသက္ကယ္ပါတယ္။ သူကုသိုလ္ေကာင္းမႈလုပ္ၿပီးတုိင္း ဒီေကာင္းမႈေၾကာင့္ သူ႔အျပစ္ေတြေက်ပါေစလို႔ သူဆုေတာင္းပါတယ္တဲ့။ သူလုပ္နည္း မွန္ပါသလားဘုရား။ တပည့္ေတာ္ သူငယ္ခ်င္းအတြက္ သနားသျဖင့္ ေျဖၾကားေပးေတာ္မူပါဘုရား။

ရိုေသစြာျဖင့္
ဟန္ထြန္းေျဖ။ ။ အင္း ဒကာေမးထားတဲ့ ေမးခြန္းေတြက မ်ားတယ္လုိ႔ထင္ရေပမဲ့ အပုိင္း(၃)ပုိင္းပဲ ရွိမယ္ထင္ပါတယ္။ အဲဒီေတာ့ နံပါတ္(၁)အေနနဲ႔ ပထမဦးဆံုး သတၱ၀ါေတြဟာ ေသျခင္း(၄)မ်ိဳးရွိတာထဲက တစ္မ်ိဳးမ်ိဳးနဲ႔ ေသၾကရတာဆုိတာကုိ ရွင္းျပပါမယ္။ (၁)-သက္တမ္းကုန္လုိ႔ ေသတယ္။ (၂)-ကံကုန္လုိ႔ ေသတယ္။ (၃)-သက္တမ္းေရာ၊ ေသရမဲ့ကံေရာကုန္လုိ႔ ေသတယ္။ (၄)-သက္တမ္းေရာ၊ ကံတရားေရာ ရွိေနေသးမဲ့ ရုတ္တရက္၀ဋ္ေၾကြးေၾကာင့္ ေသရတယ္ဆုိတဲ့ ေသျခင္း(၄)မ်ိဳးရွိပါတယ္။

အဲဒီေတာ့ တစ္စံုတစ္ေယာက္ဟာ သူ႔ပါလာတဲ့ကံေၾကာင့္ တစ္နည္းနည္းနဲ႔ေသရမွာ မုခ်ဧကန္ျဖစ္ေနတာကုိ မိမိကၾကားခံ၀င္လုိက္ၿပီး သတ္လုိက္တဲ့အတြက္ အျပစ္ျဖစ္သြားရတာပါ။ ဥပမာ-ေမာင္ျဖဴက ေမာင္ညိဳကုိ ဓါးနဲ႔ထုိးတယ္။ ဒါေပမဲ့ ၾကားကေန ေမာင္နီက ၀င္ခံလုိက္တဲ့အတြက္ ေမာင္နီေသသြားတယ္။ အဲဒီအခါ ေမာင္ျဖဴက ေျပာမွာေပါ့။ ငါသတ္တာ ေမာင္ညိဳ၊ ေသသြားတာက ေမာင္နီ၊ ဒါေၾကာင့္ ငါ့မွာအျပစ္မရွိဘူးလုိ႔။ အဲဒီလုိေျပာလုိ႔ ေလာကီတရားဥပေဒက ေမာင္ျဖဴကုိ အျပစ္မွလြတ္ခြင့္ေပးပါသလား။ အဲဒီလုိပါပဲ သူ႔ဘာသာ ဘယ္နည္းနဲ႔ေသေသ၊ ကုိယ့္အလုပ္မဟုတ္တာကုိ မိမိက အၿငိမ္မေနဘဲ သြားသတ္လုိက္မယ္ဆုိရင္ မိမိေၾကာင့္ သူေသသြားတာျဖစ္တဲ့အတြက္ မိမိအျပစ္ျဖစ္ရတာပါ။

ဥပမာ-ငါးရာငါးဆယ္ဇာတ္ေတာ္ထဲတြင္ ဆိတ္တစ္ေကာင္ဟာ သူမ်ားအသတ္ကုိသတ္ၿပီး ယဇ္ပူေဇာ္ခဲ့တာေၾကာင့္ ဘ၀ငါးရာတုိင္တုိင္ သူမ်ားသတ္ျခင္းကုိ ခံခဲ့ရပါတယ္။ အဲဒီလုိခံခဲ့ရတာဟာ ယခုဆိတ္ဘ၀ကေနေသရင္ ငါးရာျပည့္ပါၿပီတဲ့။ အဲဒီငါးရာျပည့္မဲ့အခ်ိန္မွာ ဆိတ္ကုိသတ္ၿပီး တစ္ျခားလူမ်ားက ယဇ္ပူေဇာ္ဖုိ႔ လုပ္ၾကပါတယ္။ အဲဒီအခါမွာ ဆိတ္က ေျပာျပပါတယ္။ မင့္တုိ႔ငါ့ကုိသတ္ရင္ မင့္တုိ႔လည္း ငါလုိ႔ပဲ ၀ဋ္ေၾကြးေတြ ဆပ္ရလိမ့္မယ္။ ငါ့ဟာ မင့္တုိ႔မသတ္လဲ ေသရမွာပါတဲ့။ အဲဒီလုိဆိတ္ကေျပာလုိ႔ လူေတြကမသတ္ျဖစ္ေပမဲ့ ဆိတ္ဟာေသရမဲ့ကံေၾကာင့္ မုိးႀကိဳးပစ္ခံရၿပီး ေသသြားပါတယ္။

အဲဒီေတာ့ မိမိတုိ႔က သူ႔အလုိလုိေသရမဲ့ကံပါတဲ့ တစ္စံုတစ္ေယာက္ကုိ သတ္ရင္လည္း


ဗုဒၶဘာသာ၀င္မ်ားအတြက္ ေစတီ ၄ မ်ဳိးကို ေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါတယ္...။

  • ဓာတုေစတီ (ဘုရား...ရဟႏၲာတို႕၏ ဓာတ္ေတာ္မ်ား...)
  • ဓမၼေစတီ (ဘုရားရွင္ ေဟာၾကားခဲ့ေသာတရားေတာ္မ်ား...)
  • ပရိေဘာဂေစတီ (ဘုရားရွင္ သက္ေတာ္ထင္ရွားရွိစဥ္က သံုးေဆာင္ခဲ့ေသာ အသံုးအေဆာင္မ်ား...)
  • ဥဒၵိႆကေစတီ (ဘုရားရွင္ကို ရည္မွန္းၿပီး ထုလုပ္ထားေသာ ရုပ္ပြားဆင္းတုေတာ္မ်ား...)
မသိလို႕ေျပာျပေပးပါဆိုတဲ႕ လူငယ္ေတြအတြက္ပါ... ေမးခြန္းမ်ားအတြက္ ၀မ္းသာပါတယ္... စိတ္ပါ၀င္စားမႈကိုလည္း ၾကိဳဆိုပါတယ္... သိခ်င္တဲ႕ ေမးခြန္းေတြရိွရင္ စိတ္ၾကိဳက္ေမးျမန္းႏိုင္ပါတယ္... ကၽြန္ေတာ္မသိတာေတြပါလာရင္လည္း သိႏိုင္တဲ႕ ဆရာေတာ္ေတြကိုေမးျမန္းျပီး ျပန္ေျဖေပးပါမယ္႕...
ေက်းဇူးျပဳျပီးေတာ႕ ေစာ္ကားတဲ႕စကားလံုးေတြမသံုးပါနဲ႕... ယဥ္ေက်းေပးပါ...

အားလံုးကိုေက်းဇူးတင္ပါတယ္...

ဇင္မ်ဳိး...

(၁၈၈၅) ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလ(၂၈)ရက္တြင္ (သီဟိုဠ္ကၽြန္း) သီရိလကၤာႏိုင္ငံတြင္ ကဆုန္လျပည့္ (ဗုဒၶေန႔)ကို ခမ္းနားႀကီးက်ယ္စြာ က်င္းပရန္ အထူးအစီအစဥ္ရွိ ေနသည့္ ဗုဒၶေန႔ အထိမ္းအမွတ္ပြဲေတာ္ႀကီးႏွင့္ အျခား ဘာသာေရးပြဲေတာ္မ်ားတြင္ပါ သာသနာ႔အလံေတာ္ကို အမွတ္တရ အျဖစ္လႊင့္ထူရန္ စဥ္းစားခဲ့ၾကသည္။ ထို႕ေၾကာင့္ ဗုဒၶဘာသာ၀င္ၿဖစ္ေသာ ကိုလံဘို ၿမိဳ႕သူၿမိဳ႕သားတို႕သည္ မိရိုးဖလာ ကိုးကြယ္မႈအထိမ္း
အမွတ္အျဖစ္ ဗုဒၶအလံေတာ္ တစ္ခုကို တီထြင္ျပဳလုပ္ရန္အတြက္ ႀကိဳးပမ္းခဲ႔ၾက၏။

ထိုအလံေတာ္ကို (၁၈၈၅) ခုႏွစ္တြင္ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ္လည္း ဗုဒၶအလံေတာ္ကို ကမာၻအရပ္ရပ္က အသိအမွတ္ ျပဳလာၾကသည္မွာ ႏွစ္ေပါင္း ၁၀၀ ေက်ာ္ခန္႕မွ်သာ ရွိေပေသးသည္။ ကမာၻ႕ဗုဒၶသာသနာ့အလံေတာ္အျဖစ္ (၁၉၅၁) ခုႏွစ္သို႔ ေရာက္ေသာအခါမွသာ ကမာၻတစ္၀န္းလံုးတြင္ရွိေသာ ဗုဒၶဘာသာ၀င္ႏိုင္ငံမ်ားမွ လက္ခံလာျခင္းျဖစ္သည္။

တီထြင္သူ အစစ္

(သာသနာ့အလံကို ကနဦး တီထြင္ေသာသူသည္ ဟင္နရီ စတီးလ္ အိုေကာ့ ( Henry Steele Olcott ) ဟု ထင္ေနၾကၿပီး အမွန္တကယ္မွာ စီ ပီ ဂုဏ၀ၯန ေခၚ ကာရုိလစ္ ပူဂ်သ ဂုဏ၀ၯန (Carollis Pujitha Gune Wardene) ျဖစ္သည္။)

ဟင္နရီစတီးအိုေကာ့ ( H.S. Olcott )

ဟင္နရီစတီးအိုးေကာ့ သည္ အေမရိကန္ႏိုင္ငံသား အၿငိမ္းစားဗိုလ္မွဴးၾကီး တစ္ဦးျဖစ္သည္။ ေအာလ္ေကာ့ကို ၁၈၃၂ခုႏွစ္၊ ဩဂုတ္လ၂ရက္ေန႔တြင္ နယူးဂ်ာစီျပည္နယ္၊ Orange ျမိဳ.၌ ပရိုတင့္စတင့္ခရစ္ယန္ မိဘႏွစ္ပါးမွ ေမြးဖြားခဲ့သည္။ အသက္(၂၉) ႏွစ္တြင္ အေမရိကန္ျပည္တြင္းစစ္
အတြင္းတပ္မေတာ္သို႕၀င္ေရာက္အမႈထမ္းခဲ့ၿပီးဗိုလ္မွဴးၾကီးအျဖစ္အျငိမ္းစား ယူခဲ့သည္။ 
အေတြးအေခၚသမိုင္းႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးနယ္ပယ္ မွာထင္ရွားသူ ျဖစ္ၿပီး သီအိုဆိုဖီပညာမ်ားကို ေလ့လာလိုက္စား၍ တစ္စတစ္စ ဗုဒၶ၀ါဒမ်ားကို လိုက္စားရင္းမွ ဗုဒၶဘာသာ၀င္တစ္ဦး ျဖစ္လာခဲ့သူပင္။

၁၈၆၁ခုႏွစ္ အေမရိကန္ ျပည္တြင္းစစ္တြင္ ေငြ၀ယ္ကၽြန္စနစ္ကို တိုက္ဖ်က္လိုေသာ တပ္မေတာ္မွ ပါ၀င္တိုက္ခိုက္ခဲ့သည္။ ေအာလ္ေကာ့ သီရိလကၤာႏိုင္ငံတြင္ ေရာက္ရိွေနစဥ္အခ်ိန္က ဗုဒၶဘာသာႏွင့္ ခရစ္ယန္ဘာသာတို. စကားရည္လုပြဲႀကီး က်င္းပေနသည့္အခ်ိန္ ျဖစ္သည္။ ဗုဒၶဘာသာဘက္မွ အရွင္ဂုဏာနႏၵဆရာေတာ္ႏွင့္ ခရစ္ယန္ဘက္မွ ဓမၼဆရာ မ်ား ၁၈၇၃ခုႏွစ္တြင္ ပနာဒူရျမိဳ.၌ ယွဥ္ၿပိဳင္ျခင္းျဖစ္သည္။ အကဲျဖတ္မွတ္တမ္းမ်ားအရ အရွင္ဂုဏနႏၵက အကိုးအကား ခိုင္လံုၿပီး အရည္အေသြးသာေၾကာင္း သိရသည္။ ဤပြဲ ျဖစ္ပြားၿပီးေနာက္ ဗိုလ္မွႈးႀကီးေအာလ္ေကာ့သည္ သီရိလကၤာ၊ ေဂါေလ (Galle) ၌ တရား၀င္ ဗုဒၶဘာသာအျဖစ္ ေၾကျငာခဲ့သည္။ ၁၈၉၁ခုႏွစ္တြင္မႏၱေလးသို.လာေရာက္ၿပီးသံဃာေတာ္မ်ားကို လာေရာက္ဖူးေျမာ္ ေသးသည္။

စီပီဂုဏ၀ၯန(C.P. Gune Wardene)

စီပီဂုဏ၀ၯန သည္ ၁၈၅၄-ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္၀ါရီလ (၁၆)ရက္ေန႔တြင္ ဖြားျမင္သူျဖစ္သည္။ ထိုအခ်ိန္ကာလက သီဟိုဠ္တြင္ ခရစ္ယာန္သာသနာ လႊမ္းမိုးေနခ်ိန္ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဗုဒၶဘာသာ ျပန္လည္ထြန္းကားေရး ႏွင့္ ဗုဒၶဘာသာ၀င္တို႔ ဆံုး႐ႈံးေနေသာအခြင့္အေရးမ်ား ျပန္ရေရးအတြက္ “ဗုဒၶသာသနာ ကာကြယ္ေရး ေကာ္မတီ” ကို ၁၈၈၄-ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီ(၂၇)ရက္ေန႔ တြင္ ထူေထာင္ခဲ့သည္။ ထိုအသင္းတြင္ ဟင္နရီစတီး
အိုးေကာ့ က စီပီဂုဏ၀ၯန ကို အက်ဳိးေတာ္ေဆာင္ အျဖစ္ ခန္႔အပ္သည္။ စီပီဂုဏ၀ၯန သည္ ဗုဒၶသာသနာ ျပန္လည္ထြန္းကားေရးအတြက္ ႏွစ္ေပါင္း (၄၀)ခန္႔အင္တိုက္အားတိုက္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေလသည္။

စီပီဂုဏ၀ၯန က “ခရစ္ယာန္ဘာသာ၀င္မ်ား အတြက္ ၾကက္ေျခနီ အထိမ္းအမွတ္ ရွိသကဲ့သို႔ ကမာၻ႔ဗုဒၶ သာသနာ၀င္ အားလံုး အသံုးၿပဳႏိုင္ရန္ အလံေတာ္ကို ဗုဒၶႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ ေရာင္ျခည္ေတာ္ ေျခာက္ပါး ပါေသာ အေရာင္တို႔ကို အသံုးျပဳရန္” အၾကံေပး တင္ျပခဲ႔သည္။ ၎ အၾကံေပး တင္ျပေသာ ဗုဒၶသာသနာ့ အလံကို ၁၈၈၅-ခုႏွစ္ ကဆုန္လျပည့္(ဗုဒၶေန႔)၌ တင္ရန္ ေကာ္မတီ၀င္ အားလံုးက လက္ခံခဲ႔ႀကသည္။ ၎အလံပံုစံကို သရသ၀ိ သႏၵေရသ ( Sarasavi Sandaresa ) စာေစာင္တြင္ အခ်ပ္ပိုထည့္၍

အေမး။ ။ အရွင္ဘုရား တပည့္ေတာ္ ဒါနကုသိုလ္နဲ႔ပတ္သက္ၿပီး မရွင္းလင္းသည့္အတြက္ ေမးေလွ်ာက္ ခြင့္ျပဳေတာ္မူပါဘုရား။ တပည့္ေတာ္ မွတ္သားဖူးသည္မွာ တိရစၦာန္ကို ဒါနျပဳဖူးတဲ့သူ ဘ၀ေပါင္း(၁၀၀)၊ လူမိုက္ကို ဒါနျပဳဖူးရင္ ဘ၀ေပါင္း(၁၀၀၀)စတဲ့ ခ်မ္းသာကို ခံစားရတယ္လုိ႔ ၾကားနာခဲ့ရဖူးပါတယ္ဘုရား၊ တပည့္ေတာ္ သိခ်င္တာက ခ်မ္းသာခံစားရတဲ့အေပၚမွာ လွဴဒါန္းမႈက တစ္နပ္စာလား၊ တစ္ဘ၀စာလား၊ စားမကုန္လို႔ အၾကြင္းအက်န္လား၊ စားဦးစားဖ်ားလား၊ ဒါမွမဟုတ္ ဒါနမျပဳခင္ ဘယ္လိုစိတ္ေစတနာအထူးေပၚမွ အက်ဳိးခံစားရတယ္ဆိုတာကို သိလိုလွပါတယ္ဘုရား။

ေဇာ္မင္းထုိက္
ဟတ္ယိုင္(ထိုင္း)အေျဖ။ ။ ဒီအေမးဟာ ေမးသင့္တဲ့ ေမးခြန္းတစ္ခုပါ။ အလွဴဒါနရဲ႕ အက်ဳိးတရားဟာ ခ်မ္းသာကို ခံစားရတယ္ဆိုတာ မွန္ပါတယ္။ ထိုခ်မ္းသာရဖို႔အတြက္ အလွဴရွင္ဟာ ဘယ္လိုစိတ္မ်ဳိး ထားရမလဲ၊ အဲဒါေလးေျပာမယ္။

အလွဴရွင္မ်ားရ႕ဲ စိတ္ေနစိတ္ထားဟာ (၃)မ်ဳိး ရွိပါတယ္။
(၁) ထင္ရွားေက်ာ္ေစာလိုတဲ့စိတ္နဲ႔ ဒါနျပဳတာပါ။အဲဒါကို ‘ပကာသနာဒါန’လို႔ေခၚပါတယ္။ ရွင္းပါဦးမယ္၊ ကိုယ့္ရဲ႕နာမည္၊ ကိုယ့္ရဲ႕လုပ္ငန္း၊ ကိုယ့္ရဲ႕ကုမၸဏီ ထင္ရွားေက်ာ္ေစာခ်င္လို႔ အလွဴလုပ္ၾကတာလဲ ရွိတယ္။ ဒါဟာ အလွဴအမ်ဳိးစားထဲမွာ ယုတ္ညံ့တဲ့အလွဴမ်ဳိးျဖစ္တယ္။ ၿမိဳ႕ႀကီးေတြမွာဆိုရင္ အႏုပညာရွင္တစ္ခ်ဳိ႕ဟာ မိမိရဲ႕ နာမည္ထင္ရွားေက်ာ္ၾကားေစဖုိ႔အတြက္ အသိုင္း၀ိုင္းမ်ားစြာက လူေတြကို ဖိတ္ၿပီး ေဟာ္တယ္ေတြမွာ သိန္းေပါင္းမ်ားစြာ အကုန္အက်ခံကာ ေကၽြးေမြးၾကတယ္။ အဲဒီအလွဴမ်ဳိးကို ‘ပကာသနာ’အလွဴလို႔ ေခၚပါတယ္။ ဘ၀သမၸတၱိ ေဘာဂသမၸတၱိဆိုတဲ့ ခ်မ္းသာကိုရဖို႔ မလြယ္လွပါဘူး။

(၂) ထင္ရွားေက်ာ္ေစာလိုတဲ့စိတ္မရွိေပမဲ့ ဒါနျပဳတဲ့အခါ ေလာကီအက်ဳိးေမွ်ာ္ကိုးၿပီး လွဴတာပါ။ ဒီအလွဴမ်ဳိးကို ‘ အလယ္အလတ္အလွဴ’လို႔ ေခၚပါတယ္။ သူက ကုသိုလ္ျပဳရင္ အက်ဳိးကိုေမွ်ာ္ၿပီး ျပဳတာပါ။ လူခ်မ္းသာ၊နတ္ခ်မ္းသာ ရရပါလို၏လို႔ ေလာကီအက်ဳိးေမွ်ာ္ၿပီး လွဴတာ။ အဲဒီအလွဴမ်ဳိးဟာ ဘ၀သမၸတၱိ ေဘာဂသမၸတိၱဆိုတဲ့ ေလာကီအက်ဳိးေတာ့ ခံစားရပါတယ္။ နိဗၺာန္ကိုဦးတည္ၿပီးေတာ့ မလွဴတဲ့အတြက္ ဒီဒါနဟာ ‘အလယ္အလတ္’ ဒါနမ်ဳိးျဖစ္ပါတယ္။

(၃) အထက္ပါ(၂)မ်ဳိးမပါဘဲ၊ နိဗၺာန္ဦးတည္ၿပီး လွဴတဲ့အလွဴမ်ဳိး ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအလွဴမ်ဳိးဟာ ျမင့္ျမတ္သူတို႔ရဲ႕ အလွဴဒါနလို႔ ေခၚရပါတယ္။ တနည္း ပါရမီေျမာက္တဲ့ ဒါနမ်ဳိးပါ။ ထို ဒါနအတြက္ အဂၤါ(၃)ခ်က္ရွိပါတယ္။ (က)နိဗၺာန္ကို ဦးတည္ရမယ္။ (ခ) မိမိအက်ဳိး မေမွ်ာ္ကိုးရဘူး။ (ဂ) သူတစ္ပါးအက်ဳိး ေမွ်ာ္ကိုးရမယ္။

ဥပမာ-အစာငတ္ေနတဲ့ ေခြးေလးတစ္ေကာင္ကို အစာေကၽြးမယ္ဆိုပါစုိ႔၊ အဲဒီမွာ ေပးလွဴသူရဲ႕စိတ္ကကခ်င္ ကယား ကရင္ ခ်င္း မြန္ ဗမာ ရခိုင္ ရွမ္း ဆိုတဲ႕ လူမ်ဳိးစု (၈) စု ထဲကမွ ကၽြန္ေတာ္ ဒီေန႕ေရးေပးခ်င္တဲ႕ အေၾကာင္းကေတာ႕ ကၽြန္ေတာ္လက္ရိွ အလုပ္တာ၀န္နဲ႕ ေရာက္ရိွေနတဲ႕ ျမန္မာျပည္ အေနာက္ဘက္ အျခမ္းမွာ တည္ရိွတဲ႕ ရခုိင္ျပည္နယ္ နဲ႕ အဲ႕ဒီရခိုင္ျပည္နယ္တြင္း ကိုယ္႕ေျမ ကိုယ္႕ေရ ကိုယ္႕လူမ်ဳိး ကိုယ္႕ဇာတိ ကိုယ္႕ဘာသာ သာသနာ တို႕အတြက္ စိတ္ဓါတ္ ခႏၶာ ၾကံ႕ခုိင္စြာနဲ႕ ေနထိုင္ၾကတဲ႕ ရကၡိတ လို႕ေခၚတဲ႕ ရခိုင္လူမ်ဳိးေတြနဲ႕ ပတ္သက္တဲ႕အေၾကာင္းပါပဲ… ဘာလို႕ ဒီေန႕မွာ ဒီပို႕စ္ေလးကိုတင္လဲဆိုေတာ႕ ဒီေန႕ဟာ ရခုိင္လူမ်ဳိးတို႕ရဲ႕ အျမတ္တႏိုး တန္ဖိုးထားရာေန႕တစ္ေန႕ျဖစ္တဲ႕ ရခုိင္ျပည္နယ္ေန႕ ျဖစ္ေနလို႕ပါပဲ… ဒီပို႕စ္ကို ေရးလိုက္ျခင္းဟာလည္း ရခုိင္လူမ်ဳိးတို႕ရဲ႕ ဘာသာတရားကိုခ်စ္ျမတ္ႏိုးစိတ္ မ်ဳိးရိုးဂုဏ္ကို ခ်စ္ျမတ္ႏိုးစိတ္ သည္းခံသင္႕တာကိုသည္းခံျပီး သည္းမခံသင္႕တာကို ျပတ္ျပတ္သားသား ခုခံတြန္းလွန္တဲ႕စိတ္ အစရိွတာေတြ ကိုေလးစားလို႕လည္းျဖစ္သလို ကိုယ္႕ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္းက တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးစုတစ္စု ျဖစ္တဲ႕အတြက္လည္း စိတ္ထဲပိုရင္းႏီွးသလိုရိွလုိ႕ေရးလိုက္ျခင္းျဖစ္ပါတယ္…

ကၽြန္ေတာ္ ရခုိင္ျပည္နယ္ကိုေရာက္တာ (၂) ႏွစ္ေက်ာ္ခဲ႕ပါျပီ… ရခုိင္လူမ်ဳိးေတြရဲ႕ စိတ္ဓါတ္ ဓေလ႕ ဘာသာစကား ကိုးကြယ္ရာဘာသာ အစရိွတဲ႕ အရာေတြကိုလည္း မ်ားစြာေလ႕လာခဲ႕ျပီးပါျပီ…

စိတ္ဓါတ္ပိုင္းကို စေျပာရမယ္ဆိုရင္ ရခုိင္လူမ်ဳိးေတြရဲ႕စိတ္ဟာ စိတ္ဓါတ္ညီမွ်တဲ႕ထဲမပါပါဘူး… ကၽြန္ေတာ္ဆိုလိုခ်င္တာကေတာ႕ စိတ္ဓါတ္ေပ်ာ႕ေျပာင္းျခင္း စိတ္ဓါတ္မာေက်ာျခင္း ဆိုတဲ႕ (၂) ခုကိုပါ… ရခုိင္လူမ်ဳိးေတြရဲ႕ စိတ္ဓါတ္က ေပ်ာ႕ေျပာင္းမႈ နည္းပါးပါတယ္… အလြန္တရာ မာေက်ာတဲ႕ စိတ္ဓါတ္အခံရိွပါတယ္ အထူးသျဖင္႕ ဘယ္လိုအခ်ိန္ေတြမွာ ပိုသိသာသလဲဆိုရင္ ဘာသာျခားေတြနဲ႕ ပတ္သတ္လာရင္ ရခုိင္လူမ်ဳိးေတြရဲ႕ စိတ္ဓါတ္ဟာ သံေရက်ဳိစက္မွာ အေငြအလွ်ံလွ်ံေတာက္ေလာင္ေနတဲ႕ သံေရပူေတြနဲ႕တူပါတယ္… ကိုယ္႕လူမ်ဳိး ကိုယ္႕ဘာသာအတြက္ အရာရာကို စေတးပစ္ဖို႕ ျပင္ဆင္ထားတဲ႕ အဆင္႕အထိ စိတ္ဓါတ္မာေက်ာပါတယ္… ဒါေၾကာင္႕လဲ စိတ္ဓါတ္ပိုင္းဆိုင္ရာမွာ ရခုိင္လူမ်ဳိးမ်ားဟာ ဘာသာျခားလူမ်ဳိး မ်ားအတြက္ သံေရပူလို ပူေလာင္ေစျပီး သံမဏလိုမာေက်ာမႈနဲ႕ တြန္းကန္အားအျပည္႕ရိွတယ္လို႕ ျမင္မိပါတယ္…

ဓေလ႕ကေတာ႕ ကၽြန္ေတာ္တို႕ဟာ တိုင္းရင္းသားညီအကိုေမာင္ႏွမေတြ ျဖစ္ၾကတဲ႕အတြက္ ကြာျခားမႈ မ်ားမ်ားစားစားမေတြ႕လွပါဘူး… လူမ်ဳိးဓေလ႕ အရပ္ဓေလ႕အေနေလာက္ပဲ ကဲြျ့ပားတာပါပဲ… ဒီေနရာမွာ တစ္ခု ေျပာခ်င္တာကေတာ႕ ရခုိင္လူမ်ဳိးေတြဟာ ရခုိင္လူမ်ဳိးျဖစ္ရတာကို အျမဲဂုဏ္ယူတတ္သလို အျမဲတမ္းလည္း အမ်ဳိး သီလ (၂) ႒ာနကို ေစာင္ထိန္းဖို႕ ၾကိဳးစားေနၾကတဲ႕လူေတြလည္းျဖစ္ပါတယ္… ဘာေၾကာင္႕လဲဆိုေတာ႕… ရခိုင္လူမ်ဳိးေတြသံုးတဲ႕ ရကၡိတ ဆိုတဲ႕စကားရဲ႕ အဓိပၸါယ္ကိုက အမ်ဳိးသီလ (၂) ႒ာနကို ေစာင္႕ထိန္းသူလို႕ အဓိပၸါယ္ရလို႕ပါပဲ…

ဘာသာစကားကိုေျပာရမယ္ဆိုရင္ ျမန္မာစကားနဲ႕ မ်ားစြာကြာျခားမႈမရိွလွပါဘူး… ရခုိင္လူမ်ဳိးေတြရဲ႕… စကားေျပာအသံထြက္က ပါဠိအသံထြက္နဲ႕ ေျပာတာမ်ားပါတယ္… ျမန္မာစကားနဲ႕ရခုိင္စကား အဓိကကြာျခားခ်က္ကေတာ႕ (ကၽြန္ေတာ္႕အျမင္ပါ) ရခိုင္လူမ်ဳိးေတြက ရေကာက္ ကို Ra လို႕အသံထြက္ပါတယ္… ယရစ္နဲ႕ေရးတဲ႕ စာလံုးေတြကို

အေမး။ ။ ရဟန္းေတာ္မ်ားဟာ လူ/သာမေဏမ်ားနဲ႔အတူ ဆြမ္းဘုဥ္းေပးတာဟာ အပ္/မအပ္ သိခ်င္ပါတယ္ဘုရား။ ဒီအေၾကာင္းနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ၀ိနည္းေတာ္မွာ ခၽြင္းခ်က္အေနန႔ဲေရာ ရွိပါေသးလားဆိုတာ သိခ်င္တဲ့အတြက္ ေလွ်ာက္ထားပါတယ္ဘုရား။

သုခ


ရုရွားဖက္ဒေရးရွင္းအေျဖ။ ။ ရဟန္းေတာ္မ်ားႏွင့္ လူသာမေဏမ်ား တစ္၀ိုင္းထဲစားၾကတာကို ျမန္မာလူမ်ဳိး ဗုဒၶဘာသာ၀င္မ်ားရဲ႕မ်က္စိတြင္ ရိုင္းေနမည္၊ အရုပ္ဆိုးေနေပလိမ့္မည္။ ထိုအေၾကာင္းနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ဗဟုသုတျဖစ္ေစရန္ ေဖၚျပေပးပါမည္။ ၀ိနည္းေတာ္လာ အကပ္ေျမာက္ေၾကာင္း အဂၤါ(၅)ပါး ရွိပါတယ္။

၁။ ကပ္မည့္သူက ေရွးရႈေဆာင္ျခင္း။ (ေရွးရႈေဆာင္ဆိုတာက လက္ျဖင့္ ေရွ႕တုိးေပး မွ ေရွးရႈေဆာင္ရာ ေရာက္တာမဟုတ္ေသး၊ ဦးေခါင္းေပၚတြင္ရြက္ထားတဲ့ စားဘြယ္ခြက္ကို လွဴလို၍ ဦးေခါင္းကို အနည္းငယ္ ေစာင္းေပးလိုက္လွ်င္ ေရွးရႈေဆာင္ရာေရာက္ေသာေၾကာင့္ ရဟန္းက ထိုခြက္ကို လက္ျဖင့္ထိကာ အလိုရွိရာ ယူစားႏိုင္ပါတယ္။ အားအလတ္ရွိသူ ၾကြေျမာက္ႏုိင္ေသာ ယာဂုအိုးႀကီးကို ကေလးမ်ားက မၾကြႏိုင္၍ ေျမေပၚလိမ့္ၿပီး ကပ္ရာတြင္လည္း ရဟန္းက လက္ထိုးေပးကာ ထိရံု၊ ထိ၍ျဖစ္ေစ အကပ္ခံနိုင္ပါတယ္။)

၂။ အကပ္ခံမည့္ ရဟန္းရဲ႕ ႏွစ္ေတာင့္ထြာဟတၳပါသ္အတြင္းမွာေရာက္ျခင္း။

၃။ အားအလတ္စားရွိသူ ေျမွာက္ခ်ီႏိုင္ေသာ ၀တၳဳျဖစ္ျခင္း။

၄။ ကိုယ္ျဖစ္ျဖစ္ေစ၊ ကိုယ္ႏွင့္စပ္ေသာ (ကိုင္ထားေသာ) ခြက္စသည္ျဖင့္ျဖစ္ေစ၊ ပစ္၍ျဖစ္ေစ၊ ဒီသံုးမ်ဳိးတြင္ တစ္မ်ဳိးမ်ဳိးျဖင့္ ကပ္သူကေပးျခင္း။

၅။ လက္စသည္ျဖင့္ျဖစ္ေစ၊ ကိုယ္နဲ႔စပ္ေသာ ကိုင္ထားေသာ ခြက္ဒုတ္စသည္ျဖင့္ခံ၍ ထိ၍ျဖစ္ေစ ဒီ(၂)မ်ဳိးတြင္ တစ္မ်ဳိးမ်ဳိးျဖင့္ အကပ္ခံျခင္း။ ထိုငါးပါးျပည့္စံုမွ အကပ္ေျမာက္ပါတယ္။ (ပါတိေမာက္ဘာသာဋီကာ၊ ႏွာ ၂၇၁)

တစ္ဖန္…အကပ္ပ်က္ေၾကာင္း(၆)ပါးလည္း ရွိပါေသးတယ္။ စြန္႔၊ ခ်၊ ေပး၊ လု၊ မစၥဳ ၊ လိင္ျပန္ ဤေျခာက္တန္ ကပ္ခံပ်က္ေၾကာင္းတည္း။

၁။ (စြန္႔) အကပ္ခံၿပီးအစာကို မစားေတာ့ဘူးလို႔ အာလယျပတ္ (ငဲ့ကြက္မႈမရွိဘဲ) စြန္႔လိုက္ျခင္းေၾကာင့္လည္း အကပ္ပ်က္ပါတယ္။ ဒီိလိုစြန္႔ရာမွာ လက္ကလြတ္မွ အကပ္ပ်က္ပါတယ္။

၂။ (ခ်) သိကၡာခ်ျခင္းေၾကာင့္လည္း အကပ္ပ်က္တယ္။

၃။ (ေပး) သူတပါးကို ေပးျခင္းေၾကာင့္လည္း အကပ္ပ်က္ပါတယ္။ (ႏႈတ္ကေပးေသာ္လည္း လက္မလြတ္ေသးလွ်င္ အကပ္မပ်က္)။

၄။ (လု) လူစသူတို႔ လုယူေသာေၾကာင့္လည္း အကပ္ပ်က္ပါတယ္။

၅။ (မစၥဳ) ေသျခင္းေၾကာင့္လည္း အကပ္ပ်က္ပါတယ္။

၆။ (လိင္ျပန္) ရဟန္းကေန ရဟန္းမအျဖစ္၊ ရဟန္းမကေန ရဟန္းအျဖစ္သို႔ လိင္ျပန္ျခင္းတို႔ေၾကာင့္လည္း အကပ္ပ်က္ပါတယ္။ (ပါတိေမာက္ ဘာသာဋီကာ၊ႏွာ- ၂၇၅)

ဒီေတာ့ကား ခရီးသြားတဲ့အခုိက္တြင္ မလြဲမေရွာင္သာ၍ စားရလွ်င္ ေျပာစရာလိုေပ၊ တကယ္လို႔ သီးျခားခြဲၿပီးစားဖို႔ရာ အခြင့္အလမ္းရွိေနပါလ်က္နဲ႔ အတူတူစားၾကလွ်င္ ရဟန္းအတြက္ ဘာမွ်မျဖစ္ေသာ္လည္း ရဟန္းေအာက္နိမ့္က်သည့္ လူစသည္မ်ားမွာ ရဟန္းေတာ္အေပၚ မေလးစားရာ ေရာက္သည့္အတြက္ အဂါရ၀ ျဖစ္ပါသည္။ အေျခအေနမေပး၍ တစ္၀ိုင္းတည္း စားၾကသည္ဆိုရာ၀ယ္ တစ္၀ိုင္းထဲတြင္ ရဟန္းအတြက္က သန္႔သန္႔၊ လူစသည္မ်ားအတြက္ သန္႔သန္႔ ခြဲျခားၿပီးစားလွ်င္ ရဟန္းအတြက္စားအပ္တယ္ဟု ေျပာရေခ်မည္။

(သူ႔ခြက္ကိုယ္ႏိႈက္၊ ကိုယ့္ခြက္သူႏိႈက္ပါက မအပ္ေပ) ဒါျဖင့္ရင္ လူေတြက လက္ျဖင့္ယူစားၾကတဲ့အခါမွာ ရဟန္းမ်ားအတြက္ အကပ္မပ်က္ႏုိင္ဘူးလားဟုေမးစရာရွိတယ္။ ဒီအတြက္ အကပ္ပ်က္ေၾကာင္း(၆)ပါးအနက္ ရဟန္းကစြန္႔မွသာ အကပ္ပ်က္သည့္အတြက္ မစြန္႔ေသးသမွ် ဘယ္လိုပဲ ကိုယ့္ဆြမ္း၀ိုင္းကို လာေရာက္ထိကိုင္ပါေစ အကပ္မပ်က္ဟု မွတ္ယူရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ထို႔ေၾကာင့္္ ခရီးသြားခိုက္ အေျခအေနမေပးဘူးဆိုပါက တစ္၀ိုင္းတည္းျဖစ္ေသာ္လည္း ရဟန္းအတြက္သန္႔သန္႔ (ဟင္းခြက္မ်ား)ခြဲျခားၿပီး ဘုဥ္းေပးမည္ဆိုပါက ဘုဥ္းေပးႏိုင္ေၾကာင္း ေမာင္သုခရဲ႕ အေျဖကို ေျဖၾကားေပးလိုက္ပါတယ္။

ဦးေကာ၀ိဒ(ၿမိတ္) http://venkawwida.com/ဗုဒၶဘာသာ၀င္မ်ား ေန႔စဥ္ ခါး၀တ္ပုဆုိးလုိ ၿမဲၿမံ ေနရမယ့္ ငါးပါးသီလ ထဲမွာ ကာေမသု မိစၧာစာရ သိကၡာပုဒ္လည္း တစ္ခု အပါအ၀င္ ျဖစ္ပါတယ္။ ကာမဂုဏ္ မ်ားမွာ ေဖာ္လဲြ ေဖာက္ျပန္ ျပဳက်င့္ျခင္းမွ ေရွာင္ၾကဥ္ျခင္းလုိ႔ အဓိပၸါယ္ ရပါတယ္။ ဒီသိကၡာပုဒ္ဟာ တစ္လင္ တစ္မယား စနစ္ကုိ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေပးထားတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ကာမဂုဏ္ မွီ၀ဲတာကုိ ေရွာင္ႏုိင္ရင္ ေကာင္းေပမယ့္ မေရွာင္ ႏုိင္ရင္ေတာ့ ကုိယ့္အိမ္သူ သက္ထား၊ ကုိယ့္လင္ေယာက်္ား နဲ႔ပဲ မွီ၀ဲ ေနထုိင္ ႏုိင္ေၾကာင္း ခြင့္ျပဳ ထားျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ အိမ္ေထာင္သည္ မွန္သမွ် ကာမဂုဏ္ ကိစၥမွာ ကုိယ့္လင္ေယာက်ာ္း၊ ကုိယ့္ဇနီးမယားက လဲြၿပီး က်န္တဲ့ ဘယ္သူ႔ အေပၚမွာကုိမွ ဘယ္လုိ အေၾကာင္း ျပခ်က္နဲ႔ပဲ ျဖစ္ျဖစ္ မေဖာက္ျပန္ ရဘူးလုိ႔ တားျမစ္ထားျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။

ဒီကာေမသု မိစၧာစာရ သိကၡာပုဒ္ဟာ အိမ္ေထာင္သည္ မ်ားကုိ ရည္ညြန္းပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ အိမ္ေထာင္သည္ အမ်ိဳးသား/ ေယာက္်ားမ်ား အတြက္ ပုိၿပီး တားၿမစ္ ၿခင္း ၿဖစ္ပါတယ္။ အမ်ိဳးသား/ ေယာက်္ားမ်ား အတြက္ ကာေမသုနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး မသြားလာအပ္တဲ့ မိန္းမ (၂၀)ရွိေၾကာင္း ပါရာဇိကဏ္ အ႒ကထာမွာ ဖြင့္ျပထားပါတယ္။ အဲဒီ ၂၀က

အေမး။ ။ အရွင္ဘုရား တပည့္ေတာ္သူငယ္ခ်င္းက သူ႔အျမင္နဲ႕ အေမးတစ္ခုေမးလာပါတယ္၊ သူ႔အျမင္က ျမန္မာနိုင္ငံရဲ႕ အထင္ကရ ဘုရားေစတီမ်ား၊ ထီးေတာ္၊ ငွက္ျမတ္နားေတာ္မ်ား၊ ေက်ာင္းမ်ား စတာေတြမွာ စိန္၊ေရႊ၊ေက်ာက္သံပတၱျမား၊ ၀တၱဳေၾကးေငြတို႔ကို အမ်ားႀကီးအကုန္ အက်ခံၿပီး ေပးလွဴထားတာေတြ ေတြ႕ျမင္ရပါတယ္။ ခ်မ္းသာတဲ့သူမ်ားက အကုန္ခံႏုိင္တယ္ထားဦးေတာ့။ ဆင္းရဲတဲ့သူမ်ားကလည္း တတ္ႏုိင္သေလာက္ေပးကမ္းတာ ေတြ႕ရပါတယ္။ ဒီလိုေနရာေတြမွာ အကုန္ခံေနမဲ့အစား ကိုယ့္တိုင္းျပည္မွာ လိုအပ္ေနတဲ့ ေဆးရံု၊စာသင္ေက်ာင္း၊ ခ်ဴိ႕တဲ့တဲ့သူမ်ားအတြက္ ပညာသင္ေထာက္ပံ့စရိတ္၊ စာၾကည့္တိုက္ စတာေတြကို အမ်ားႀကီးအကုန္ခံၿပီး အကူအညီေပးသင့္တယ္လို႔ ထင္ပါတယ္။ ဒီအယူအဆနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး အေျဖေပးေစခ်င္ပါတယ္ဘုရား။အေျဖ။ ။ ဒီလုိအယူအဆေတြ ေရွးကလည္း ရွိခဲ့ဖူးတယ္။ အခုလည္း ရွိေနဦးမယ္၊ ေနာင္လည္း ရွိေနဦးမွာျဖစ္တယ္။ ဘာ့ေၾကာင့္လဲဆိုရင္ ဒီအယူအဆဟာ ဘာသာျခားမ်ားရဲ႕ အယူအဆ ျဖစ္ေနလို႔ပါပဲ။ ဒါနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ဘာသာျခားမ်ားအတြက္ အတတ္နိုင္ဆံုး အေျဖေပးပါမယ္။ ဒီေမးခြန္းဟာ လူသားအားလံုးသိသင့္တဲ့ ေမးခြန္းတစ္ခု ျဖစ္ေနတဲ့အတြက္ ေမးလာသူကို ေက်းဇူးတင္ရဦးမွာပါ။

မိမိပိုင္တဲ့ပစၥည္းကို သူတစ္ပါးအား ေပးကမ္းတယ္ဆိုတာဟာ စြန္႔လြတ္မႈ(ရက္ေရာမႈ)လို႔ ေခၚပါတယ္။ ဒီရက္ေရာမႈ စြန္႔လြတ္မႈျဖစ္ဖို႔အတြက္ ပစၥည္းအေပၚမွာ မိမိစိတ္က အေႏွာင္အဖြဲ႕ကင္းေနရမွာပါ။ ဒါကို အေႏွာင္အဖြဲ႕ကင္းတဲ့ စြန္႔လြတ္မႈျဖစ္သလို အားႀကီးတဲ့ စိတ္ဓါတ္အင္အားတစ္ရပ္လည္း ျဖစ္္ပါတယ္။ ဒီလိုျဖစ္ေအာင္လည္း တျဖည္းျဖည္းေလ့က်င့္ ယူရတာပါ။ အမ်ားအားျဖင့္ ေတာ္ရံုလူမ်ား မလုပ္ႏုိင္တဲ့ ကိစၥတစ္ခုျဖစ္တယ္။

ယေန႔ကမၻာမွာ အခ်င္းခ်င္း သတ္ျဖတ္ညင္းဆဲေနၾကတယ္။ သူတစ္ပါးပစၥည္းကိုလည္း နည္းအမ်ဳိးမ်ဳိးျဖင့္ လုယူ၊ဓားျမတိုက္ေနၾကတယ္။ ကိုယ့္အက်ဳိးျဖစ္ထြန္းမယ္ဆိုရင္ ဘယ္သူပဲအက်ဳိးယုတ္ယုတ္ လိမ္ေျပာဖို႔ ၀န္မေလးၾကဘူး။ အခ်ဳိ႕ကလည္း လူကိုသတ္တာမွ အျပစ္ရွိတယ္၊ သတၱ၀ါေကာင္ေလးေတြကိုသတ္က အျပစ္မရွိဘူး၊ ေရွ႕ဘ၀ ေနာက္ဘ၀ မရွိဘူးဆိုတဲ့ ၀ါဒအေတြးအေခၚေတြ၊ ေပးကမ္းလွဴဒါန္းတာေတြဟာ အက်ဳိးမရွိ၊ အက်င့္သိကၡာ ေစာင့္ထိန္းေဆာက္တည္တယ္ဆိုတာလည္း အလကားပဲ၊ ဘာမွ အက်ဳိးမေပးဘူး၊ တကယ္ေတာ့ ဘာသာေရးဆိုတာဟာ လူပ်င္းေတြရဲ႕အလုပ္လို႔ ယူဆေနၾကတာဟာ ၀ါဒဆိုးတစ္ခု ျဖစ္္ပါတယ္။

ထုိ၀ါဒဆိုးမ်ားရွိတဲ့ နုိ္င္ငံမ်ားဟာ အခုထိရွိေနဆဲပါ။ ထို၀ါဒဆိုးမ်ားျဖစ္လာတဲ့အခါမွာ တားဆီးစရာ ဘာလက္နက္ရွိၾကပါလဲ၊ အခ်ဳိ႕က ဓါး-ဓါးခ်င္း၊ လွံ-လွံခ်င္း၊ လက္နက္-လက္နက္ခ်င္း အျပန္အလွန္ တိုက္ခိုက္ၿပီး အေျဖရွာၾကတယ္။ ၾကာလာေတာ့ ႏွစ္ဖက္စလံုးမွာ ဆိုးက်ဳိးမ်ားနဲ႔သာ ရင္ဆိုင္ရပါတယ္။ ေျဖရွင္းမႈ မေအာင္ျမင္ဘူး၊ ဒါဟာ ၀ါဒဆိုးေတြကို ေျဖရွင္းမႈနည္းလမ္း မမွန္လို႔ပဲ ေျပာရပါလိမ့္မယ္။

ယေန႔ ကမၻာမွာျဖစ္ေနတဲ့ ထုိ၀ါဒဆိုးကို ဘယ္လိုလက္နက္မ်ဳိးနဲ႔ ေျဖရွင္းၾကမွာလဲ၊ ဘာလက္နက္နဲ႔မွ ေျဖရွင္းလို႔မရပါဘူး။ အားေကာင္းျပင္းထန္တဲ့ စိတ္ဓါတ္အင္အားကို ခံဓါတ္လုပ္ၿပီး ထို၀ါဒဆိုးအား ေျဖရွင္းနိုင္လိမ့္မယ္လို႔ ယံုၾကည္ပါတယ္။ ဘာေၾကာင့္လဲဆိုရင္ စြန္႔လြတ္ရက္ေရာမႈ စတာေတြျဖစ္ေပၚလာေအာင္ အေျခခံတဲ့ စိတ္ဓါတ္အင္အားဟာ အားလံုးကို ရင္ဆိုင္ေျဖရွင္းႏုိင္လုိ႔ပါပဲ။ ဒီစိတ္ဓါတ္အင္အားက တျခားမဟုတ္၊ ဗုဒၶ၀ါဒအရ ယံုၾကည္မႈ(သဒၶါ)ပင္ျဖစ္ပါတယ္။ တစ္ခုရွိတယ္၊ သဒၶါဆိုတဲ့ယံုၾကည္မႈဟာ အျခားဘာသာအမ်ား ယံုၾကည္တဲ့ ယံုၾကည္မႈမ်ဳိးကို မဆိုလိုပါ။ ပညာနဲ႔ယွဥ္တဲ့ ယံုၾကည္မႈမ်ဳိး ျဖစ္ပါတယ္။ ထိုယံုၾကည္မႈေၾကာင့္လည္း ဘုရားေက်ာင္းကန္စတာေတြမွာ အလွဴေရစစ္လက္နဲ႔မကြာ ျဖစ္ေနၾကတာပါလို႔ ေျဖၾကားေပးလိုက္ပါတယ္။

ဦးေကာ၀ိဒ(ၿမိတ္) http://venkawwida.comနီေပါႏုိင္ငံသည္ အိႏၵိယျပည္၏ ေျမာက္ဘက္၌ နယ္နမိတ္ခ်င္း ဆက္စပ္ တည္ရွိေနေသာ ႏုိင္ငံျဖစ္၏၊ ဗုဒၶရွင္ေတာ္ျမတ္၏ ခမည္းေတာ္ မယ္ေတာ္တုိ႔ တည္ရွိေနေသာ ႏုိင္ငံျဖစ္၏။ ဗုဒၶရွင္ေတာ္ျမတ္၏ ခမည္းေတာ္ မယ္ေတာ္တုိ႔ ေနထုိင္ရာ ကပိလ၀တ္ျပည္ႏွင့္ ဘုရားေလာင္းဖြားျမင္ေတာ္မူရာ လုမၺိနီဥယ်ာဥ္တုိ႔သည္ နီေပါႏုိင္ငံအတြင္း၌ တည္ရွိၾက၏။ ဘုရားရွင္သည္ ဘုရားအျဖစ္သို႔ ေရာက္ရွိျပီးေနာက္ တစ္ႏွစ္ေျမာက္အခ်ိန္တြင္ ကပိလ၀တ္ျပည္သုိ႔ၾကြ၍ ခမည္းေတာ္ၾကီးႏွင့္တကြ ေဆြေတာ္မ်ိဳးေတာ္တုိ႔အား တရားေရေအး တုိက္ေကြ်းေတာ္မူခဲ့သည္။ ထုိ႔ေနာက္လည္း ကပိလ၀တ္ျပည္ နိေျဂာဓာရုံေက်ာင္းေတာ္၌ အခါအားေလ်ာ္စြာ သီတင္းသံုး ေနေတာ္မူခဲ့ေလသည္။

ဘုရားရွင္ ပရိနိဗၺာန္ျပဳေတာ္မူေသာအခါ ကပိလ၀တ္ျပည္မွ သာကီ၀င္မင္းမ်ိဳးတုိ႔သည္ ကုသိနာရုံျပည္ မလႅာမင္းတို႔ထံမွ ဘုရားရွင္၏ ဓာတ္ေတာ္ေ၀စုကို ေတာင္းယူ၍ ကပိလ၀တ္ျပည္၌ ေစတီေတာ္တစ္ဆူ တည္ထားကိုးကြယ္ခဲ့ၾကသည္ဟု ဆုိသည္။ သို႔ေသာ္ ကပိလ၀တ္ျပည္၌ ဘုရားရွင္ပရိနိဗၺာန္ျပဳျပီးေနာက္ ႏွစ္ေပါင္းမည္မွ်ၾကာေအာင္ ဗုဒၵသာသနာေတာ္ စဥ္ဆက္မျပတ္ တည္ရွိခဲ့ေၾကာင္းကိုမူ မသိရေခ်။

ခရစ္မေပၚမီ ႏွစ္ေပါင္း(၃၀၀)ေလာက္တြင္ ပါဋလိပုတ္ျပည္မွ အေသာက မင္းၾကီးသည္ လုမၺိနီေဒသသို႔ ၾကြသြားျပီး ဘုရားေလာင္းဖြားျမင္ခဲ့ေသာေနရာ၌ အထိမ္းအမွတ္ေက်ာက္တုိင္ စိုက္ထူခဲ့ေၾကာင္း၊ သမီးေတာ္ စာရုမတီကိုလည္း အမတ္ၾကီးတစ္ဦးႏွင့္ ထိမ္းျမားလက္ထပ္ေပးရာ ထုိမင္းသမီးသည္ နီေပါႏုိင္ငံ၌ ေက်ာင္းကန္ဘုရားမ်ားစြာတုိ႔ကို တည္ေဆာက္ခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရေပသည္။

နီေပါႏုိင္ငံသည္ ဟိမ၀ႏၱာႏွင့္ နီး၍ အေအးဓာတ္လြန္ကဲေသာ ေဒသျဖစ္၏။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ခရစ္ႏွစ္ ေစာေစာပုိင္းက ထုိႏုိင္ငံ၌ ေနထုိင္ေသာ သဗၺတၳိ၀ါဒ ဂုိဏ္းသားရဟန္းမ်ားသည္ အေအးဒဏ္ကို ကာကြယ္ရန္အတြက္ သကၤန္းႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ၀ိနည္းဥပေဒမ်ားကို ေလ်ာ့ေပါ့၍ က်င့္သံုးခဲ့ရသည္ဟု ဆုိသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ထိုအခ်ိန္တြင္ နီေပါႏုိင္ငံ၌ သဗၺတၳိ၀ါဒသာသနာျပန္႔ပြားေနျပီဟု ယူဆရသည္။ အဘိဓမၼေကာသက်မ္းျပဳ သဗၺတၳိ၀ါဒ ဂုိဏ္းဆရာတစ္ဦးျဖစ္ေသာ ၀သုဗႏၶဳသည္လည္း ၄-ရာစုႏွစ္မ်ားအတြင္း နီေပါႏုိင္ငံသို႔ ၾကြေရာက္ခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရေပသည္။

ခရစ္ႏွစ္ ၇-ရာစုအတြင္းက နီေပါ၌ နန္းတက္ေသာ အသု၀ါမန္ဘုရင္သည္ ဗုဒၶဘာသာ၀င္တစ္ဦးျဖစ္ခဲ့သည္။ ထုိဘုရင္သည္ တိဘက္ဘုရင္ စုန္စင္ဂမ္ပုိထံ သမီးေတာ္ကို ဆက္သ၍ ႏွစ္ႏုိင္ငံ ေရႊလမ္း ေငြလမ္း ေဖာက္ခဲ့သည္။ ထုိအခ်ိန္မွစ၍ နီေပါ၌

ေလာကမွာ က်င္လည္က်က္စားေနၾကတဲ့ သတၱ၀ါမွန္သမွ်ဟာ သတိလက္လြတ္မႈေၾကာင့္ မမွားသင့္တဲ့ အမွားေလးေတြ မွားေနၾကပါတယ္။ တခ်ိဳ႕အမွားေလးေတြက်ေတာ့ မိမိဘက္က မွန္တယ္ထင္ရေပမဲ့ အမ်ားအျမင္မွာေတာ့ မွားတဲ့အရာျဖစ္ေနပါတယ္။ ယေန႔ေခတ္တြင္ လူငယ္မ်ားဟာ ကာမကိစၥမ်ားနဲ႔ပတ္သတ္ၿပီး မွားသင့္တဲ့အရာလား၊ မမွားသင့္တဲ့အရာလားဆုိတာ ခြဲျခားေ၀ဖန္ျခင္း ေလ့လာျခင္းမရွိဘဲ စိတ္ကုိအလုိလုိက္ကာ အလြယ္တကူ မွားယြင္းေနၾကပါတယ္။ တကယ္ဆုိ ကာမအမႈဟာ မိမိအတြက္ အျပစ္နဲ႔အက်ိဳး ဘယ္ဟာက ပုိမ်ားသလဲဆုိတာ စဥ္းစားဖုိ႔လုိပါတယ္။


ဒါျပင္ ယခုေခတ္လူငယ္မ်ား က်ဳးလြန္ေနၾကတဲ့ ကာမမႈမ်ားဟာ မ်ားေသာအားျဖင့္ ကာေမသုမိစၦာစာရကံနဲ႔ မကင္းဘူးျဖစ္ေနပါတယ္။ မိမိတုိ႔ဟာ ဘယ္လုိမိန္းမေယာက်္ားနဲ႔ က်ဳးလြန္ရင္ ကာေမသုမိစၦာစာရကံ ထုိက္မလဲဆုိတာ ေသခ်ာမသိၾကပါ။ တခ်ိဳ႕က်ေတာ့လည္း သိသိႀကီးနဲ႔ မုိက္ေနၾကတာလည္း ျဖစ္ပါမယ္။ အဲဒီလုိမုိက္ေနတာဟာ ကာေမသုမိစၦာစာရကံရဲ႕ ဆုိးက်ိဳးမ်ားကုိ မိမိတုိ႔က ေသခ်ာမစဥ္းစား မေလ့လာထားလုိ႔ပါ။ တကယ္တမ္း ေလ့လာဆင္ျခင္ စဥ္းစားမယ္ဆုိရင္ ဒီကာေမသုမိစၦာစာရကံရဲ႕အက်ိဳးဟာ မ်က္ေမွာက္တမလြန္ႏွစ္ဘ၀လံုးအတြက္ ဘယ္ေလာက္အႏၱရာယ္မ်ားတယ္ဆုိတာ သိပါလိမ့္မယ္။

ခုေတာ့ အဲဒီလုိမသိတဲ့အတြက္ ယေန႔ေခတ္လူငယ္မ်ားဟာ ကာမကိစၥကုိ အလြယ္တကူ ဘာမွမျဖစ္ဟုထင္ေနၿပီး က်ဳးလြန္ေနၾကပါတယ္။ ဒါဟာလည္း တျခားႏုိင္ငံက ကံတရား အက်ိဳးေပးကုိ မယံုၾကည္ၾကတဲ့လူေတြရဲ႕ လုပ္ရပ္မ်ားကုိ အတုယူလုိ႔လည္း မမွားသင့္တာ မွားေနၾကတာပါ။ မိန္းကေလးမ်ားကလည္း မိမိတုိ႔ဣေျႏၵသိကၡာကုိမထိန္းဘဲ ဒီလုိျပဳက်င့္ခံရတာဟာ ထည့္တြက္စရာမလုိပါလုိ႔ထင္ထားေသာ္ လည္း ေနာက္ပုိင္းမဖံုးႏုိင္မဖိႏုိင္ျဖစ္လာတဲ့အခါ သူတစ္ပါးအသက္ကုိ အလြယ္တကူသတ္ျဖတ္ၾကပါတယ္။ အဲဒီေတာ့ တစ္မႈကေန ႏွစ္မႈထိ အဆင့္တုိးကာ မေကာင္းမႈမ်ား ျဖစ္လာပါတယ္။ အဲဒီလုိ လူသားတုိင္းမွာ မေကာင္းမႈေတြမ်ားလာမယ္ဆုိရင္ သဘာ၀ကပ္ဆုိးေတြကလည္း ျဖစ္လာမွာပါ။ အဲဒီေတာ့ သဘာ၀ကပ္ဆုိးေတြက လြတ္ကင္းၿပီး ေနာက္ေနာင္ဘ၀ေတြမွာလည္း ဆင္းရဲဒုကၡမေရာက္ရေအာင္ ကာမအမႈအမွားမ်ားမွ ေရွာင္ၾကဥ္ရပါမယ္။

ယေန႔ေခတ္လူငယ္မ်ား ကာမကိစၥက်ဳးလြန္တဲ့အခါ မိမိက်ဳးလြန္တဲ့လူဟာ ကာေမသုမိစၦာစာရကံ ထုိက္မထုိက္ကုိ ေသခ်ာသိရွိနားလည္ဖို႔အတြက္ ကာေမသုမိစၦာစာရကံ ထုိက္ေၾကာင္း

အေမး။ ။ ဥပုသ္ေဆာက္တည္တဲ့အခါ တခ်ဳိ႕က ဘုရားေဆာင္အေရွ႕မွာ သီလယူၾကပါတယ္။ တခ်ဳိ႕က သံဃာေတာ္မ်ားအေရွ႕မွာ သီလယူၾကပါတယ္။ တခ်ဳိ႕က လူေတြအေရွ႕မွာလည္း ယူၾကတယ္။ တပည့္ေတာ္သိခ်င္တာက ဘယ္သူ႔ဆီမွာ သီလယူရင္ အေကာင္းဆံုးျဖစ္ပါသလဲဘုရား။ ၿပီးေတာ့ ဥပုသ္ေဆာက္တည္ရာမွာ အခ်ိန္ကန္႔သတ္ခ်က္ႏွင့္ အႀကံဳး၀င္တဲ့ အခ်ိန္ကာလ အပိုင္းအျခားကိုလည္ သိခ်င္ပါတယ္။ ဥပုသ္ေဆာက္တည္ျခင္းျဖင့္လည္း ဘယ္လိုအက်ဳိးမ်ား ရရွိႏိုင္ပါသလဲဘုရား။


အေျဖ။ ။ အဂၤုတၱရ တိကအ႒ကထာမွာ “ဥေပါသထဒိ၀ေသ ပန ပါေတာ၀ ဘိကၡဳႆ၀ါ ဘိကၡဳနိယာ၀ါ ဒသသီလ လကၡဏာညုေနာ ဥပါသကႆ၀ါ ဥပါသိကာယ၀ါ”လို႔ ဆိုထားပါတယ္။ အဓိပၸါယ္က…ဥပုသ္သီလ ခံယူရာမွာ ရဟန္းျဖစ္ေ၊ ဘိကၡဳနီမျဖစ္ေစ၊ သီလလကၡဏာကိုသိတဲ့ ဥပါသကာ၊ ဥပါသိကာမထံမွျဖစ္ေစ ခံယူႏုိင္ပါတယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ သီလရွိသူထံမွသာ သီလကို ယူႏိုင္တာမဟုတ္ဘဲ သီလလကၡဏာကိုသိသူ၊ သီလကုိအစဥ္မွန္မွန္ အေရွ႕က တိုင္ေပးႏိုင္သူ မည္သူ႔ထံမွမဆို ေဆာက္တည္လုိ႔ရပါတယ္။ မိမိကိုယ္တုိင္လည္း သီလကို အစဥ္အတုိင္း မွန္မွန္ဆိုႏုိင္ရင္ ဘုရားေဆာင္အေရွ႕မွာလည္း ကိုယ့္ဟာကိုယ္ သီလယူလုိ႔ရပါတယ္။ အေကာင္းဆံုးကေတာ့ ရတနာသံုးပါးမွာ ဥပုသ္သီလယူတာက အေလးနက္ဆံုး ျဖစ္ပါတယ္။

ဥပုသ္ယူဖို႔အတြက္ သီလစတင္ယူရတဲ့အခ်ိန္ဟာ ကန္႔သတ္ခ်က္ မရွိပါဘူး၊ အခ်ိန္မေရြး သီလယူႏုိင္ပါတယ္။ ဥပုသ္ေဆာက္တည္ထားတဲ့ သူမ်ားဟာ ပံုမွန္ဥပုသ္ယူထားရင္ေတာ့ ယူတဲ့အခ်ိန္ကေနစလို႔ ေနာက္တစ္ရက္ အရုဏ္တက္တဲ့အခ်ိန္အထိ အႀကံဳး၀င္ပါတယ္။ တစ္လ၊ (၄၅)ရက္တိုင္ေအာင္ ဥပုသ္ရက္ရွည္ေဆာက္တည္ရင္ လည္း ရပါတယ္။ ဘယ္ႏွစ္နာရီမွ ဘယ္ႏွစ္နာရီအထိဆိုၿပီး ကာလအပိုင္းအျခားနဲ႔ ေဆာက္တည္တဲ့သီလကိုေတာ့ ကာလပရိယႏၱသီလလို႔ ေခၚပါတယ္။ ကာလပရိယႏၱသီလႏွင့္ အက်ဳိးတရားကို ေျပာပါဦးမယ္။

တစ္ခါက ေကာသမၺီျပည္မွာ ေဃာသကသူေဌး၊ ကုကၠဳဋသူေဌး၊ ပါ၀ါရိကသူေဌးရယ္လို႔ သူေဌးသံုးေယာက္ရွိတယ္၊ သူတို႔ဟာ ဘုရားရွင္ပြင့္လုခါနီးျဖစ္ေပမဲ့ ကံတရားကို ယံုၾကည္ၾကတဲ့အတြက္ကုသုိလ္ေကာင္းမႈမ်ား လုပ္ၾကပါတယ္၊ ရေသ့ငါးရာကလည္း မိုးတြင္းကာလေရာက္ေတာ့ ေကာသမၺီျပည္မွာ လာေရာက္ေနထိုင္ၾကတယ္။ ဒီရေသ့ငါးရာကို သူေဌးသံုးေယာက္က လိုေလေသးမရွိရေလေအာင္ ဆြမ္းစတာေတြကို ေထာက္ပံ့လွဴဒါန္းၾကတယ္။ တစ္ႏွစ္မွာေတာ့ မိုးတြင္းကာလထံုးစံအတိုင္း ရေသ့မ်ားဟာ ေကာသမၺီျပည္ကို လာခဲ့ၾကတယ္။ လမ္းခုလတ္ေရာက္ေတာ့ ေရငတ္လွတာေၾကာင့္ အနီးရွိ အခက္အလက္ေ၀စည္ေနတဲ့

အေမး။ ။ ဘုန္းဘုန္းဘုရား။ သံဃာေတာ္ေတြအတြက္ သပိတ္ကို အမဲေရာင္အျဖစ္ ဘယ္သူသတ္မွတ္တာလဲ ဘုရား။ သတ္မွတ္တဲ့အခ်ိန္ကာလႏွင့္ ရည္ရြယ္ခ်က္ကို တပည့္ေတာ္သိလိုပါတယ္ ဘုရား။ ေနာက္ပိုင္းမွာ ျမသပိတ္လို အစိမ္းေရာင္ေတြ ေပၚလာတာေလးလည္း တပည့္ေတာ္သိလိုပါတယ္ဘုရား။

ေမာင္ျပည့္စံုေအာင္။

ရုရွားအေျဖ။ ။ သပိတ္အေၾကာင္းနဲ႔စပ္ၿပီး အက်ယ္တ၀င့္ ေျပာခ်င္တယ္။ ဘုရားအေလာင္းေတာ္ ေတာထြက္ေတာ္ မူေတာ့ ဃဋိကာရျဗဟၼာႀကီးက ပရိကၡရာလွဴဒါန္းပါတယ္။ ဒီပရိကၡရာထဲမွာ သပိတ္လည္း ပါပါတယ္။ ျဗဟၼာလွဴတဲ့သပိတ္ဟာ ဘာနဲ႔လုပ္ထားတယ္ဆိုတာ တိတိက်က် မေဖၚေပမဲ့ သုဇာတာသေဌးသမီး ႏို႔ဃနာဆြမ္းလွဴဒါန္းတဲ့ကာလမွာ (ဃဋိကာရမဟာျဗဟၼဳေနာ ဒိေႏၵာ မတၱိကာပေတၱာ) ျဗဟၼာႀကီးလွဴဒါန္းတာဟာ ေျမျဖင့္ၿပီးတဲ့ သပိတ္(ေျမသပိတ္)လို႔ ဆိုပါတယ္။ ဘုရားေလာင္းေတာ္ဟာ ဒုကၠရစရိယာအက်င့္ က်င့္ေနတဲ့ကာလအတြင္း ျဗဟၼာလွဴတဲ့ ေျမသပိတ္နဲ႔ မကင္းခဲ့ပါ။ သို႔ေသာ္လည္း သုဇာတာသူေဌးသမီး ႏို႔ဃနာဆြမ္းလွဴဒါန္းဖုိ႔ လာတဲ့အခါက်မွ ေျမသပိတ္ဟာ အလိုလို ကြယ္ေပ်ာက္သြားခဲ့တယ္။ ဘုရားေလာင္းေတာ္ဟာ မဟာသကၠရာဇ္ (၁၀၃)ခုႏွစ္ ကဆုန္လျပည့္ေန႔မွာ ဘုရားအျဖစ္သုိ႔ ေရာက္ေတာ္မူပါတယ္။

အဲဒီကေန သတၱာသတၱဟစံေတာ္မူကာ ေနာက္ဆံုး ရာဇာယတနသတၱာဟ စံေနေတာ္မူတဲ့အခ်ိန္မွာ နတ္မင္းႀကီးေလးပါးက (ဣႏၵနီလမဏိမေယ ပေတၱ) ျမျဖင့္ၿပီးတဲ့ သိပတ္(ျမသပိတ္)ကို ကပ္လွဴၾကပါတယ္။ ဘုရားရွင္က ထုိျမသပိတ္ကို လက္မခံဘူး။ တစ္ဖန္ ပဲေနာက္အဆင္းရွိတဲ့ ေက်ာက္နဲ႔လုပ္ထားတဲ့ သပိတ္ေလးလံုးကို ဆက္ကပ္ေတာ့မွ လက္ခံေတာ္မူပါတယ္။ ဘုရားရွင္က ထိုပဲေနာက္အဆင္းရွိတဲ့ သပိတ္ေလးလံုးကို ဆင့္ထားၿပီး အဓိ႒ာန္ေတာ္မူရာ သပိတ္ေလးလံုးကေန အနားရစ္ေလးရစ္ပါတဲ့သပိတ္တစ္လံုးတည္း ျမင္ေတြ႕ရပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္

တရား ခုနစ္မ်ဳိးတုိ႔ကို ဖ်က္ဆီးအပ္ၿပီး ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ရဟန္းမည္၏။

အဘယ္ ခုနစ္မ်ဳိး တုိ႔နည္း ဟူမူ-

၁။ ထင္ရွားရွိေသာ ခႏၶာငါးပါး၌ အျမင္မွားမႈ {သကၠာယဒိ႒ိ} ကို ဖ်က္ဆီးအပ္ၿပီး ျဖစ္၏။
၂။ မေ၀ခဲြႏိုင္မႈ {၀ိစိကိစၧာ} ကို ဖ်က္ဆီးအပ္ၿပီး ျဖစ္၏။
၃။ ေခြး ႏြား စသည္တုိ႔၏ အေလ့အက်င့္ကို အမွန္ဟု မွားေသာအားျဖင့္ သံုးသပ္မႈ {သီလဗၺတပရာမာသ} ကို ဖ်က္ဆီးအပ္ၿပီး ျဖစ္၏။
၄။ စဲြမက္မႈ {ရာဂ} ကို ဖ်က္ဆီးအပ္ၿပီး ျဖစ္၏။
၅။ အမ်က္ထြက္မႈ {ေဒါသ} ကို ဖ်က္ဆီးအပ္ၿပီး ျဖစ္၏။
၆။ ေတြေ၀မႈ {ေမာဟ} ကို ဖ်က္ဆီးအပ္ၿပီး ျဖစ္၏။
၇။ ေထာင္လႊားမႈ {မာန} ကို ဖ်က္ဆီးအပ္ၿပီး ျဖစ္၏။

ဤတရား ခုနစ္မ်ဳိးတုိ႔ကို ဖ်က္ဆီးအပ္ၿပီး ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ရဟန္းမည္၏ ဟုမိန္႔ေတာ္မူ၏။

ဘိကၡဳသုတ္

ၾကည္ညိဳထိုက္ေသာ ရဟန္းေတာ္မ်ား ဗုဒၶျမတ္စြာ၏ သာသနာေတာ္၌ ရဟန္းေတာ္မ်ား မ်ားစြာရွိပါသည္။ ထိုရဟန္းေတာ္မ်ားအနက္ ဘယ္လိုရဟန္းေတာ္မ်ားကို ၾကည္ညိဳရမလဲ ဆိုတာကို အခ်ဳပ္အားျဖင့္ ေျပာျပရလွ်င္ ဓုရႏွစ္ပါးကို ႀကိဳးစားအားထုတ္ ျပဳလုပ္ေနၾကတဲ့ ရဟန္းေတာ္မ်ားကို ၾကည္ညိဳၾကရမယ္။

( ရဟန္းအလုပ္ - ဓုရ ၂-ပါး )

ျမတ္စြာဘုရားက မိမိ၏ သာ၀ကရဟန္းေတာ္မ်ား အားထုတ္ဖြယ္ ရဟန္းတို႔အလုပ္=ရဟန္းတို႔တာ၀န္
ကို
(၁) ဂႏၳဓုရ (၂) ၀ိပႆနာဓုရ လို႔ ၂-မ်ိဳး ေဟာေတာ္မူခဲ့တယ္။

ဂႏၳဓုရဆိုတာ= စာေပက်မ္းဂန္ သင္အံပို႔ခ်မႈဟူေသာ ရဟန္းတို႔အလုပ္=ရဟန္းတို႔တာ၀န္ျဖစ္တယ္။
၀ိပႆနာဓုရဆိုတာ=၀ိပႆနာကမၼ႒ာန္း စီးျဖန္းက်င့္သံုးမႈဟူေသာ ရဟန္းတို႔အလုပ္= ရဟန္းတို႔တာ၀န္ျဖစ္တယ္။
ဂႏၳဓုရကို ပရိယတၱိဓုရ၊ ၀ိပႆနာဓုရကို ပဋိပတၱိဓုရလို႔လဲ ေခၚတယ္။
ဒါဟာ ျမတ္စြာဘုရားေပးခဲ့တဲ့ ရဟန္းတို႔အလုပ္=ရဟန္းတို႔တာ၀န္ပဲ။ အဲဒီရဟန္းတုိ႔အလုပ္=ရဟန္းတို႔တာ၀န္ ႏွစ္မ်ိဳးစလံုးကိုျဖစ္ေစ၊ တမ်ိဳးမ်ိဳးကိုျဖစ္ေစ ႀကိဳးစားအားထုတ္ ျပဳလုပ္ထမ္းေဆာင္ေနၾကတဲ့ သီလရွိေသာ ရဟန္းေတာ္မ်ားကို ၾကည္ညိဳၾကရမယ္။ အဲဒီရဟန္းေတာ္မ်ားဟာ အမွန္တကယ္ သာသနာျပဳေနတဲ့ ရဟန္းေတာ္မ်ား ျဖစ္ၾကတယ္။

အခ်ိဳ႔က ဂႏၳဓုရ၊ ၀ိပႆနာဓုရ ဆိုတဲ့ ရဟန္းေတာ္တို႔၏ အလုပ္၊ ရဟန္းေတာ္၏ တာ၀န္ႏွစ္မ်ိဳးတို႔အနက္ တမ်ိဳးမ်ိဳးကိုမွ် အားမထုတ္ပါဘဲ သာသနာျပဳဆိုတဲ့အမည္ကို ခံယူေနၾကတာကိုေတာ့ စဥ္းစားစရာေကာင္းပါတယ္။

သာသန၀ံသပၸဒီပိကာ၊ သာသနာလကၤာရစာတမ္း၊ သီလ၀ိေသာဓနီက်မ္းမ်ားကို ၾကည့္ရႈလွ်င္ ေရွးေရွးက ဆရာေတာ္ၾကီီးေတြဟာ အလြန္ၾကည္ညိဳဖြယ္ေကာင္းတာပဲ။ ေရွးေရွးက သူေတာ္ေကာင္းေတြ ရဟန္းေတာ္မ်ားကိုၾကည္ညိဳပံုကိုလဲ သိပ္အတုယူဖို႔ ေကာင္းတာပဲ။

( ေဆးေပးျခင္း၊ ပန္း၊ သစ္သီးေပးျခင္း ေရွာင္ေတာ္မူၾကပံု )

အင္း၀ေခတ္က အရွင္၀ရဓမၼ ဆရာေတာ္ထံ ေက်ာင္းအမကိုယ္တိုင္လာျပီး ေဆးေတာင္းသတဲ့ ဆရာေတာ္က-ေဆးမေပးေကာင္းဘူး-လို႔ မိန္႔ေတာ္မူတယ္။ ပစၥည္းေလးပါး ဒါယိကာမပါဘုရား-လို႔ထပ္ျပီးေလွ်ာက္ေတာ့ ပစၥည္းေလးပါးဒါယိကာမ ျဖစ္ေလ မေပးေကာင္းေလ-လို႔ မိန္႔ေတာ္မူပါသတဲ့။

နံေမာ္ဆရာေတာ္၏ ေက်ာင္းဒကာ သမီးက ကံႀကီးဆရာေတာ္ထံ ဆြမ္းသြားပို႔တယ္။ ကံႀကီးဆရာေတာ္က ငွက္ေပ်ာသီးႏွင့္ မုန္႔ကို လက္ေဆာင္ေပးလိုက္တယ္။ အိမ္ျပန္ေရာက္လို႔ ေက်ာင္းဒကာႀကီး သိသြားေတာ့ ငါတို႔ဆရာေတာ္ႏွင့္ မတူ-လို႔ေျပာျပီး ေနာက္ ဆြမ္းမပို႔ရေတာ့ဘူးတဲ့။
ဘုန္းႀကီးေပးလိုက္တဲ့ ငွက္ေပ်ာသီးႏွင့္ မုန္႔ကိုလည္း စြန္႔ပစ္ေစပါသတဲ့။

( ေဗဒင္မေဟာေသာ ဆရာေတာ္ )

မဂၤလာဘံုေက်ာ္ ဆရာေတာ္ထံ ၀န္ကေတာ္ကိုယ္တိုင္ လွဴဖြယ္ပစၥည္းျဖင့္ လာျပီး ၀န္ႀကီး၏ ဇာတာကို ေဗဒင္ေမးပါသတဲ့။ ဆရာေတာ္က ရဟန္းေတာ္မ်ား ေဗဒင္မေဟာေကာင္းဘူး-လို႔ ေျပာလႊတ္လိုက္ျပီး ၀န္ကေတာ္ျပန္သြားေတာ့ လွဴဖြယ္ပစၥည္းမ်ားကို စြန္႔ပစ္ေစတယ္။ ၀န္ကေတာ္ကို ေခၚလာတဲ့သူကိုလည္း ေနာင္-မေခၚလာ၀ံ႔ေအာင္ ေတာ္ေတာ္ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ေငါက္ငမ္းေတာ္မူသတဲ့။

အရွင္အဂၢဓမၼ ဆရာေတာ္ကေတာ့ ေဆးကုတဲ့ဘုန္းႀကီးက လွဴတဲ့ ပစၥည္းကို အကုန္စြန္႔ပစ္ျပီး အဲဒီဘုန္းႀကီးထိုင္တဲ့ ေနရာကိုေတာင္ ေရေဆးပစ္ခိုင္းသတဲ့။

( ေရွးဆရာေတာ္မ်ား ၀ိနည္းေလးစားပံု )

နံေမာ္ဆရာေတာ္ အရွင္သာရမဥၨဴ-ဟာ မိမိ၏ ဇာတိျဖစ္တဲ့ မိတၳီလာျမိဳ႔ အုတ္ရွစ္ကုန္းသို႔ ၾကြလာတဲ့အခါ ရြာက လွည္းအႀကိဳလာတယ္။ ဆရာေတာ္က မသြားႏိုင္ေတာ့မွ ငါေျပာမယ္-လို႔ မိန္႔ေတာ္မူျပီး လွည္းမစီးဘဲ ရြာေရာက္ေအာင္ ၾကြေတာ္မူသတဲ့။

ဒုတိယ နံေမာ္ဆရာေတာ္ အရွင္ဓမၼပါလလည္း မိုးမရြာလွ်င္ ဘယ္အခါမွ် ထီးမေဆာင္းဘူးတဲ့၊ မိုးရြာလို႔ ထီးေဆာင္းရလွ်င္လည္း သူတပါးကို ထီးမမိုးခိုင္းဘဲ ကိုယ္တိုင္ေဆာင္းေတာ္မူသတဲ့။

( သာလြန္မင္း ၾကည္ညိဳပံု )

သာလြန္မင္းတရားကို အျမင့္ျမိဳ႔စား သားေတာ္ ရွင္တရုတ္က လုပ္ၾကံတဲ့အခါ ေလးထပ္ေက်ာင္းဘက္သို႔ မင္းႀကီးထြက္ေျပးလာျပီး ေလးထပ္ဆရာေတာ္ကို အေၾကာင္းစံုေလွ်ာက္ထား၍ လူဆိုးလူသြမ္းမ်ား မ၀င္လာေအာင္ ထီးရိုး ေတာင္ေ၀ွးဆြဲကိုင္ျပီး တားျမစ္ေပးပါ-ဟု ေလွ်ာက္တယ္။ ဆရာေတာ္က ငါ ရဟန္းသားျဖစ္တယ္၊ ဘယ္လိုမွ် မၾကံသာ၊ စံေက်ာင္းသူေတာ္ကို ပင့္ပါရေစဦး-ဟု မိန္႔ေတာ္မူျပီး စံေက်ာင္းဆရာေတာ္ကို ပင့္ခိုင္းလို႔ စံေက်ာင္းဆရာေတာ္ ေရာက္တဲ့အခါ မင္းႀကီးက ေလးထပ္ဆရာေတာ္ကို ေလွ်ာက္သလို ေလွ်ာက္တယ္။ စံေက်ာင္းဆရာေတာ္က မင္းႀကီးကို က်က္သေရတိုက္မွာ ေနခိုင္းျပီး ရဟန္းသာမေဏမ်ားကိုေခၚကာ ထီးရိုး ေတာင္ေ၀ွး ဆြဲကိုင္ျပီး ေက်ာင္းတြင္းသို႔ လူတေယာက္မွ် မ၀င္ရေအာင္ ေစာင့္ေရွာက္ေပးတယ္။ ေက်ာင္းမွာ တလေလာက္ ေနရတယ္။

အေရးေတာ္ ေအာင္ျမင္ျပီးစီးလို႔ နန္းေတာ္ျပန္ေရာက္ျပီးတဲ့အခါ မင္းတရားႀကီးက-ေလးထပ္ဆရာေတာ္သည္ ရဟန္းပီသပါေပသည္။ စံေက်ာင္းဆရာေတာ္သည္ စစ္သူႀကီး ပီသပါေပသည္-လို႔ မိန္႔ဆိုေၾကာင္း ဆရာစဥ္ စာမ်ားရွိပါတယ္။ ေလးထပ္ဆရာေတာ္သည္ သံသရာ ဆရာေတာ္ျဖစ္သည္။ စံေက်ာင္းဆရာေတာ္သည္ ပစၥဳပၸန္ ဆရာေတာ္ျဖစ္သည္-လို႔ မိန္႔ဆိုေၾကာင္း

ဒီေန႔ေတာ့ လူသစ္ေတြေရာက္လာလုိ႔ ၀ိပႆနာလက္ေတြ႕လုပ္နည္းကုိစၿပီး ေဟာရလိမ့္မယ္။ ၀ိပႆနာအလုပ္စမယ္ဆုိရင္ မိမိစိတ္ဟာ အဓိပတိ ၃-ပါး အားထားရမယ္။(အဓိပတိသုံးပါးကုိ တရားအားထုတ္ရာ၌ ေရွးဦးမွတ္ဖြယ္တြင္ ေဖာ္ျပေပးပါမယ္)။ တရားထုိင္တဲ့အခါ ဆိတ္ၿငိမ္တဲ့ေနရာမွာထုိင္ပါ။ ဆိတ္ၿငိမ္တဲ့ေနရာဟာ ေတာပါပဲ။ ဘုရားကုိ ရွိခုိးကန္႔ေတာ့၊ မိမိခႏၶာကုိ တရားမထုိင္မီ ဘုရားကုိလွဴထားပါ။ ၿပီးေတာ့ သမၼာေဒ၀- နတ္ေကာင္းနတ္ျမတ္ေတြကုိ ေမတၱာပုိ႔ အမွ်ေ၀ပါ။ ခႏၶာကုိယ္ ထားပုံထားနည္းကေတာ့ အခ်ိန္ၾကာၾကာတရားအားထုတ္ႏုိင္ေအာင္ တည့္တည့္မတ္မတ္ထုိင္ပါ။၀င္သက္ ထြက္သက္ = အာနာပါနကုိ စိတ္တည္ၿငိမ္ၿပီး သမာဓိရေအာင္လုပ္ပါ။ ၀င္ေလလဲသိ ထြက္ေလလဲသိၿပီးေနရင္ ၾကာေတာ့ သမာဓိလဲ အားေကာင္းလာမယ္။ အဲဒီသမာဓိအားေကာင္းလာတဲ့အခိ်န္မွာ ၀ီရိယကုိ အေလွ်ာ့မေပးပဲ သတိနဲ႔ ပညာကုိကပ္ၿပီးလုိက္ပါ။
တရားထုိင္ရတာၾကာေတာ့ ႐ုပ္ေတြက ေဖာက္ျပန္လာၿပီး ေ၀ဒနာေတြ ေပၚလာတယ္။ ေတာင့္လာတာ ေညာင္းလာတာကုိ ဉာဏ္ကသိလာတယ္။ ေညာင္းတာရယ္ ေညာင္းမွန္းသိတာရယ္ ဒီ ၂-ခုကုိ ျဖစ္ၿပီးပ်က္သြားတာပဲလုိ႔ သိလုိက္ပါ။ ဒီလုိသိလုိက္တဲ့အခါမွာ ေညာင္းတဲ့႐ုပ္နဲ႔ ေညာင္းတဲ့စိတ္ မရွိေတာ့ၿပီလုိ႔ ေနာက္က ဉာဏ္နဲ႔ သိလုိက္ပါ။ ေညာင္းတာ ေတာင့္တာကုိ ျပဳျပင္မေပးသမွ် အေညာင္းဓာတ္ေတြ တစ္ခုၿပီးတစ္ခု ျဖစ္ၿပီးပ်က္ေနအုံးမွာမုိ႔၊ ဒူးကေလး ေျခကေလး ဆန္႔ခ်င္တဲ့စိတ္ ေျပာင္းေ႐ႊ႕ခ်င္တဲ့စိတ္ေပၚလာလိမ့္မယ္။ အဲဒီ ဆန္႔ခ်င္ ေကြးခ်င္ ေျပာင္းေ႐ႊ႕ခ်င္တဲ့စိတ္ျဖစ္တာတုိ႔ ကုိယ္ဉာဏ္နဲ႔ သိလုိက္ပါ။ ဒီလုိ သိၿပီးတဲ့အခါ၊ ထုိ ဆန္႔ခ်င္ ေကြးခ်င္ ေျပာင္းေ႐ႊ႕ခ်င္တဲ့ ႐ုပ္နာမ္ေတြ မရွိေတာ့ၿပီလုိ႔ ထပ္သိလုိက္ပါ။ အဲဒီလုိသိေနတုန္းမွာ ျဖတ္ဆုိအသံတစ္ခုၾကားလုိက္ရင္ “ၾကားတယ္”လုိ႔ သိပါ။ အဲဒီလို ခႏၶာ ၅-ပါးမွာ တစ္ခုခုေပၚလာတုိင္း ေပၚလာတုိင္း သိၿပီး ျဖစ္ၿပီး ေပ်ာက္ပ်က္သြားပါကလားလုိ႔ သိရမယ္။ အဲဒီလုိ အသိတရားေတြကုိ စိပ္သထက္စိပ္ၿပီးလာတာေတြကုိ ဉာဏ္နဲ႔မွတ္။ တျဖည္းျဖည္း ႐ုပ္နာမ္တရားေတြတခုၿပီးတခု ျဖစ္ၿပီးပ်က္သြားတာေတြကုိ သတိနဲ႔ စုိက္ၾကည့္ကေတြ႕လိမ့္မယ္။ အနိစၥ၊ ဒုကၡ၊ အနတၱလုိ႔ ပါဠိလုိ ႐ြတ္မေနနဲ႔ေတာ့၊ ျဖစ္ၿပီးပ်က္သြားပါကလားလုိ႔ တခုတည္းကုိသာ သတိနဲ႔စုိက္ၿပီး ၾကည့္သိေနရင္ ဆင္းရဲတဲ့သေဘာ၊ အစုိးမရတဲ့သေဘာကုိ ပုိ၍ထင္ထင္ သိျမင္လာလိမ့္မယ္။
ဒီလုိ မိမိတုိ႔ခႏၶာကုိယ္မွာ ေပၚတုိင္းေပၚတုိင္း ျဖစ္ပ်က္ေတြ ႐ႈၾကည့္ဖန္မ်ားလာရင္ မိမိရဲ႕ ခႏၶာကုိယ္ကုိ ႐ြံ႕မုန္းလာေတာ့တာပဲ၊ အဲဒီအခါမွာ မိမိရဲ႕ ခႏၶာကုိယ္ကုိ စြန္႔လႊတ္ခ်င္တဲ့စိတ္ ျဖစ္လာမယ္။ ခႏၶာကုိယ္ရွိရင္ ဒီလုိျဖစ္ပ်က္ဒုကၡနဲ႔ မကင္းႏုိင္ပဲ၊ အုိ, နာ,ေသ ဆုိတဲ့ ဒုကၡသစၥာနဲ႔ ေတြ႕ၾကရဦးမွာပဲလုိ႔ ေၾကာက္႐ြံၿပီး မိမိခႏၶာကုိယ္ကုိပဲ ႐ြံမုန္းလာမယ္။ ျဖစ္ပ်က္ကုိ ႐ႈဖန္မ်ားလာရင္ ေလာဘ ေဒါသ ေမာဟ ၃-ပါးစလုံး တျဖည္းျဖည္း ေခါင္းပါးၿပီး ေနာက္ဆုံး ျဖစ္ပ်က္ဆုံးေအာင္ ပြားမ်ား အားထုတ္ဖန္မ်ားရင္ ယခုဘ၀မွာပင္ မဂ္ဖုိလ္ကုိ ရႏုိင္တယ္။ ဒါေၾကာင့္ ႀကိဳးစားၿပီး မိမိတုိ႔ ခႏၶာကုိယ္ကုိ ျဖစ္ပ်က္႐ႈၾကေပတာ့၊ ျဖစ္ၿပီးပ်က္တဲ့သေဘာမွတစ္ပါး ဘာမွမရွိဘူးဆုိတာေတြ႕ရလိမ့္မယ္။
ဉာဏ္စဥ္။ ။ အဲဒီလုိ ႐ႈဖန္မ်ားလာရင္
(၁) ဤကား႐ုပ္၊ ဤကားနာမ္လုိ႔ ပုိင္းျခားသိလာေတာ့ နာမ႐ူပ ပရိေစၦဒဉာဏ္ ရလာတယ္။
(၂) ေနာက္ နာမ္႐ုပ္တုိ႔၏ျဖစ္ေပၚရင္းအေၾကာင္းတရားတုိ႔ကုိ ဆင္ျခင္ၿပီး ဒီနာမ္႐ုပ္ဟာ အ၀ိဇၨာ၊ တဏွာ၊ ဥပါဒါန္၊ ကံ ဆုိတဲ့အေၾကာင္း ေလးပါးေၾကာင့္ ျဖစ္လာတဲ့ အက်ဳိးတရားပါကလား၊ အေၾကာင္းလဲျဖစ္ပ်က္၊ အက်ဳိးလဲျဖစ္ပ်က္ပဲလုိ႔ ေရွးအတိတ္ဘ၀က “အ၀ိဇၨာ၊ တဏွာ၊ ဥပါဒါန္၊ ကံ” အေၾကာင္းတရားတုိ႔ကုိ ရွာမွီးသိမ္းဆည္းႏုိင္တဲ့ ပစၥယပရိဂၢဟဉာဏ္ ရလာမယ္။
(၃) ေနာက္ ႐ုပ္နာမ္တုိ႔၏ “ျဖစ္ၿပီး၊ ျဖစ္ဆဲ၊ ျဖစ္လတၱံ႕”တုိ႔ကုိ အတိတ္၊ ပစၥဳပၸန္၊ အနာဂတ္ဆုိတဲ့ ကာလသုံးပါးကုိ ပုိင္းျခား၍ အနိစၥ၊ ဒုကၡ၊ အနတၱဟူေသာ လကၡဏာေရး ၃-ပါးျဖင့္ ဆင္ျခင္သုံးသပ္ျခင္းတည္းဟူေသာ သမၼသနဉာဏ္ အဆင့္သုိ႔ ေရာက္လာမယ္။
(၄) ေနာက္ ယခုျဖစ္ဆဲ ပစၥဳပၸန္႐ုပ္နာမ္တုိ႔၏ ခဏမစဲ တသဲသဲ ျဖစ္ပ်က္ေနမႈကုိ ႐ႈျခင္းဆုိတဲ့ ဥဒယဗၺယဉာဏ္ ေပၚလာမယ္။
(၅) ေနာက္ ႐ႈဖန္မ်ားလာရင္ အပ်က္ကုိသာ သိျမင္လာတဲ့ ဘဂၤဉာဏ္ ေပၚလာမယ္။
(၆) ဒီလုိ႐ႈဖန္မ်ားလာရင္ ႐ုပ္နာမ္တုိ႔၏ ပ်က္မႈ ခ်ဳပ္မႈကုိသာ ျမင္လာသျဖင့္၊ ေၾကာက္ဖြယ္ရာေဘးႀကီးလုိ႔ထင္လာတဲ့ ဘယဉာဏ္ ေပၚလာမယ္။
(ရ) ေနာက္ ႐ုပ္နာမ္တုိ႔၏ ခ်ဳပ္ပ်က္မႈစေသာ အျပစ္ေတြကုိ ထင္ျမင္လာတဲ့ အာဒီန၀ဉာဏ္ ရလာမယ္။
(၈) ေနာက္ မိမိခႏၶာကုိယ္တည္းဟူေသာ ႐ုပ္နာမ္ တုိ႔ကုိ ၿငီးေငြ႕စိတ္ပ်က္ မႏွစ္သက္တဲ့ နိဗၺိႏၵဉာဏ္ ျဖစ္လာမယ္။
(၉) ေနာက္ မိမိခႏၶာကုိယ္တည္းဟူေသာ ႐ုပ္နာမ္ဓမၼသခၤါရတုိ႔မွ လြတ္ခ်င္လုိတဲ့ မုၪၥိတုကမ်တာဉာဏ္ ေရာက္လာမယ္။
(၁၀) ထုိမွတဆင့္ ႐ုပ္နာမ္ေတြရဲ႕မၿမဲမႈ ဆင္းရဲမႈ အစုိးမရမႈေတြကုိ အျပင္းအထန္အားထုတ္မႈေၾကာင့္ အလြန္ထင္ျမင္လာတဲ့ ပဋိသခၤါဉာဏ္ ေရာက္လာမယ္။
(၁၁) ေနာက္ ႐ုပ္နာမ္ဓမၼသခၤါရတုိ႔ကုိ မခ်စ္မမုန္းပဲ လ်စ္လ်ဴ႐ႈတတ္တဲ့ သခၤါ႐ုေပကၡာဉာဏ္ ေပၚလာတယ္။
(၁၂) ေနာက္ၿပီးေတာ့ ေရွ႕ဉာဏ္ ေနာက္ဉာဏ္ကုိ လကၡဏာေရးသုံးပါးျဖင့္ အႏုလုံပဋိလုံ ႐ႈပြားတဲ့အခါမွာ ၂-ဉာဏ္လုံးနဲ႔ သင့္ေလ်ာ္တဲ့ အႏုေလာမဉာဏ္ ျဖစ္ေပၚလာမယ္။
(၁၃) ေနာက္ ပုထုဇဥ္တုိ႔၏ အႏြယ္ကုိျဖတ္၍ အရိယာတုိ႔၏ အႏြယ္ကုိျဖစ္ေစတဲ့ ေဂါၾတဘူဉာဏ္ ေပၚလာမယ္။
(၁၄) ေနာက္ (သဥပါဒိေသသ) နိဗၺာန္ကုိသိျမင္တဲ့ မဂ္ဉာဏ္ႏွင့္
(၁၅) မေရွးမေႏွာင္းပင္ ထုိနိဗၺာန္၏အက်ဳိးကုိ ခံစားတဲ့ ဖုိလ္ဉာဏ္ ေပၚလာမယ္။
(၁၆) ေနာက္ မဂ္ကုိ ဆင္ျခင္ျခင္း၊ ဖုိလ္ကုိ ဆင္ျခင္ျခင္း၊ နိဗၺာန္ဆင္ျခင္ျခင္း၊ ပယ္ၿပီးေသာ ကိေလသာကုိဆင္ျခင္ျခင္း၊ မပယ္ရေသးေသာ ကိေလသာကုိ ဆင္ျခင္ျခင္းဆိုတဲ့ ဉာဏ္ ၅-ပါးကုိ ဆင္ျခင္တဲ့ ပစၥေ၀ကၡဏာဉာဏ္ ေရာက္လာလိမ့္မယ္။
ဒါေၾကာင့္ အလြန္ေတြ႕ႀကဳံခဲလွစြာေသာ ဘုရားသာသနာေတာ္နဲ႔ ႀကဳံခုိက္၊ ဆရာသမားေကာင္းနဲ႔လဲေတြ႕ခုိက္ ရခဲလွတဲ့ လူ႕ဘ၀ကုိရေနခုိက္မွာ ယခုအခ်ိန္ကစၿပီး အ႐ုိးႀကီးပြားေရးကုိ မလုပ္ၾကပဲ အ႐ုိးကဓာတ္ေတာ္ျဖစ္ေအာင္ ႀကိဳးစားၾကပါ။ အ႐ုိး, အေသြး, အသားက ဓာတ္ေတာ္ျဖစ္တယ္ဆုိတာ၊ အေမ ေမြးကတည္းက ျဖစ္လာတာမဟုတ္ဘူး။ တရားကုိ အားထုတ္လုိ႔ တရားကျပဳျပင္ေသာေၾကာင့္ တရားသေဘာအရ ဓာတ္ေတာ္ျဖစ္လာရတယ္လုိ႔မွတ္ပါ။ ဒါေၾကာင့္ တရားအလုပ္ကုိ ႀကိဳးႀကိဳးကုတ္ကုတ္ အားထုတ္ဖုိ႔ သတိေပးလုိက္ပါတယ္။

မုိးကုတ္ဆရာေတာ္ဘုရားႀကီး၏ ၾသ၀ါဒတရားမ်ားမွ
(၁၃၁၇-ခု ေတာ္သလင္းလဆန္း ၁၃-ရက္ေန႔၌ ေဟာၾကားသည္)

အေမး။ ။ ဆရာေတာ္ဘုရား…. တပည့္ေတာ္ ရိုေသစြာ ေလွ်ာက္ထားအပ္ပါတယ္ဘုရား။ ျမတ္စြာဘုရားရွင္က မာဂဓဘာသာစကားႏွင့္ သတၱ၀ါမ်ားကုိ တရားေရေအး တိုက္ေကၽြးခဲ့တယ္ဆိုတာ သိရပါတယ္ဘုရား။ တပည့္ေတာ္သိခ်င္တာက မာဂဓဘာသာစကားႏွင့္ ေဟာၾကားေတာ္မူခဲ့တဲ့ ဘုရားရွင္ရဲ႕ တရားေတာ္မ်ားကုိ ပါဠိဘာသာစကားသုိ႔ အဘယ္အခ်ိန္က ေျပာင္းလဲခဲ့ပါသလဲဆိုတာ အေျဖေပးေတာ္မူပါဘုရား။

လင္းလင္း။ ထိုင္၀မ္
အေျဖ။ ။ ဘုရားရွင္ဟာ မာဂဓဘာသာစကားနွင့္ တရားေဟာတယ္ဆိုတာ မွန္ပါတယ္။ ေမးခြန္းရွင္စိတ္ထဲမွာ မာဂဓဘာသာကေန ပါဠိဘာသာကို ေျပာင္းလဲခဲ့တယ္လို႔ ထင္ေနတယ္။ အမွန္က ပါဠိဘာသာစကားဆိုတာလည္း မာဂဓဘာသာစကားပါပဲ။ ဆက္ေျပာဦးမယ္၊ ဘုရားရွင္ပြင့္ေတာ္မူခဲ့တဲ့ အိႏၵိယျပည္ အေရွ႕ေျမာက္ပိုင္းအပါအ၀င္ ထိုအခ်ိန္က အိႏၵိယတစ္ျပည္လံုးမွာ သကၠတဘာသာ။ ျပာကရိုက္ ဘာသာ၊ မာဂဓဘာသာစကားသံုးမ်ဳိးကို အရပ္သံုးဘာသာစကားအေနနဲ႔ သံုးစြဲေျပာဆိုၾကပါတယ္။ အဲဒီမွာ ထီးသံုးနန္းသံုးစကားအျဖင့္ သကၠတဘာသာကို သံုးစြဲၾကတယ္၊ ျပာကရုိက္ဘာသာစကားကိုေတာ့ အထက္တန္းလႊာက သံုးၾကတယ္။ လူတန္းစားအားလံုး သံုးၾကတာက မာဂဓဘာသာစကားျဖစ္တယ္။ မာဂဓဘာသာစကား (ပါဠိဘာသာစကား)ဟာ အကၡရာအေနနဲ႔ မရွိပါဘူး၊ ဒါေၾကာင့္ မာဓဂ (ပါဠိ)ဘာသာစကားကုိ ဟိႏၵဴျဗဟၼဏအကၡရာနဲ႔ ေရးထားတာရွိသလို ေရာမအကၡရာ၊ ဂ်ာမန္အကၡရာ၊ အဂၤလိပ္အကၡရာနဲ႔လည္း ေရးလို႔လည္း ရပါဘယ္။ အဘယ္လူမ်ဳိး အဘယ္အကၡရာမဆို ေရးလို႔ရပါတယ္။ မာဂဓဘာသာ(ပါဠိ)ဘာသာစကားကုိ ျမန္မာအကၡရာနဲ႔ ေရးလို႔ရတဲ့အတြက္ ပိဋကတ္သံုးပံုကို ျမန္မာ အကၡရာျဖင့္ေရးထားတဲ့ ပါဠိေတာ္ေတြလည္း ယခုအခ်ိန္မွာ ေတြ႕ျမင္ေနရတာပါပဲ။ ရွင္းရွင္းေျပာရရင္ ပါဠိဘာသာစကားကို ပါဠိအသံထြက္အတိုင္း အဘယ္အကၡရာနဲ႔ပဲျဖစ္ေစ ေရးထားတဲ့ ပိဋကတ္ေတာ္ေတြ ရွိတယ္ဆိုတာကိုလည္း ဗဟုသုတအျဖစ္ ေဖၚျပေပးလိုက္ပါတယ္။

ဦးေကာ၀ိဒ(ၿမိတ္) http://venkawwida.com