HAZY LIFE

ေစတီပုထုိးပံုေတာ္မ်ား

ေရႊတိဂံုေစတီေတာ္ ရန္ကုန္

က်ိဳက္ထီးရိုးေစတီေတာ္ မြန္ျပည္နယ္

ဥမင္သံုးဆယ္ေစတီ စစ္ကိုင္း

စႏၵမုနိဘုရား မႏၱေလး

ကုသိုလ္ေတာ္ဘုရား မႏၱေလး

ကိုးေသာင္းပုထိုးေတာ္ၾကီးဂူတြင္း ရခိုင္ျပည္


(ဗုုဒၶႏွစ္ ၂၆၀၀ ျပည္႕သည္ သာသနာေတာ္ႏွစ္ ၂၅၅၅ႏွစ္ႏွင့္ ဗုဒၶဘုရားအျဖစ္ျဖင့္ ၄၅ႏွစ္တို႔ေပါင္းထားျခင္းျဖစ္သည္...။ အဂၤလိပ္သကၠရာဇ္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္တြင္ ျပည္႕ခဲ႕ျပီးျဖစ္သည္...)

မဟာသကၠရာဇ္ ၁ဝ၃ခုႏွစ္၊ ‘ကဆုန္ လျပည့္ဗုဒၶေန႔’ညဥ့္၏ ေနာက္ဆုံးမိုးေသာက္ ယံ၌ အေလာင္းေတာ္သိဒၶတၴမင္းသားသည္ သဗၺညဳတဥာဏ္ေတာ္ကိုရ၍ ေလာကသုံး ပါး၌ ဘုရားအျဖစ္သို႔ ေရာက္ေတာ္မူ၏။ ဘုရားအျဖစ္သို႔ ေရာက္ျခင္းသည္ ေလာက သုံးပါး၌အႀကီးဆုံး၊အျမတ္ဆုံး၊အျမင့္ဆုံးအားျဖင့္ အႏႈိင္းမဲ့အျဖစ္သို႔ ေရာက္ျခင္း ပင္ျ ဖစ္သည္။ဘုရားအျဖစ္သို႔ ေရာက္ရန္ အေရးကား လြယ္ကူသည္မဟုတ္။ ဒီပကၤရာဘုရား၏ ေျခေတာ္ရင္း၌နိယတဗ်ာဒိတ္ကို ရေတာ္မူ ခ်ိန္မွစ၍ ေလးအသေခ်ၤႏွင့္ ကမၻာ တစ္သိန္းတို႔ ကာလပတ္လုံးပါရမီဆယ္ပါးကို မနားမေန ျဖည့္က်င့္ခဲ့ရ၏။ဗုဒၶဟူသည္ တစ္ၿပိဳင္တည္းႏွစ္ဆူပြင့္ ထြန္းလာသည့္အစဥ္အလာမရွိ၊ သက္ေတာ္ ထင္ရွားဘု ရားႏွစ္ဆူမရွိ၊ အားလုံးေသာ သတၱ ဝါတို႔အား ေကာင္းက်ဳိးခ်မ္းသာျဖစ္ထြန္းပြား မ်ားေစျခင္းငွာ ‘ဗုဒၶ’သည္ ၿပိဳင္ဘက္မရွိ တစ္ ဆူတည္းသာ ပြင့္ေတာ္မူလာျခင္းျဖစ္သည္။ ယင္းသို႔ သတၱဝါတို႔အက်ဳိးအတြက္ ပြင့္ထြန္း လာေသာ ဗုဒၶဘုရားရွင္သည္ လြယ္ကူစြာ ပြင့္ ထြန္းလာျခင္းမဟုတ္၊ ကာလရွည္လ်ားခက္ခဲ စြာ က်င့္ႀကံအားထုတ္ခဲ့ရသည္။
ဘုရားတစ္ဆူ၏ေရွ႕ေမွာက္၌’ဧကန္ဘုရား ျဖစ္လတၱံ႔’ဟူ၍ ဘုရားရွင္၏ ဗ်ာဒိတ္ေပးခံ ရေသာ ဗုဒၶေလာင္းလ်ာသည္ ပညာဓိက ဘုရားေလာင္းလ်ာျဖစ္အံ့၊ ေလးအသေ ခ်ၤႏွင့္ ကမၻာတစ္သိန္း။ သဒၶါဓိကဘုရားေလာင္း လ်ာျဖစ္အ၊ံ့ ရွစ္အသေခ်ၤႏွင့္ ကမၻာတစ္သိန္း။ ဝီရိယာဓိက ဘုရားေလာင္းလ်ာျဖစ္အံ့၊ တစ္ဆယ့္ေျခာက္အသေခ်ၤႏွင့္ ကမၻာ တစ္ သိန္းကာလပတ္လုံး
-စည္းစိမ္ဥစၥာသားမယားႏွင့္တကြ ကိုယ္လက္ ခႏၶာအသက္ကိုပါ စြန္႔လႊတ္လွဴဒါန္းျခင္း၊
-ခႏၶာပ်က္ေၾကြအသက္ပင္ေသရေသာ္လည္း အက်င့္သီလ မပ်က္ရေအာင္ေစာင့္ထိန္းျခင္း၊
-အသက္အႏၲရာယ္ကို ျပဳတတ္ေသာ ေလာ ကဓံတရားမ်ားႏွင့္ ႀကဳံေတြ႕ရေသာ္လည္း သည္းခံမႈခႏၲီက်င့္စဥ္မပ်က္စီးျခင္း။
-အသက္ေသရအံ့ဟူေသာအေၾကာင္းေၾကာင့္ ပင္လွ်င္ အမွန္သစၥာတရားကို မစြန္႔ ျခင္း။
-အသက္ပင္ ပ်က္စီးရေသာ္လည္း အဓိ႒ာန္ မပ်က္စီးရဘဲ မတုန္မလႈပ္ေဆာက္တည္ျခင္း။
-မိမိအသက္ကို ႏွိပ္စက္ဖ်က္ဆီးမည့္ သတၱဝါ တို႔၌ေသာ္လည္း ေမတၱာမပ်က္ျခင္း။
-အသက္၌တြယ္တာ ကပ္ၿငိေသာ တဏွာ ေလာဘကို ျဖတ္ေတာက္၍ ေတာထြက္ျခင္း စေသာ
ဗုဒၶပါရမီက်င့္စဥ္တို႔ကို ဘဝအမ်ဳိးမ်ဳိး၊ ႐ုပ္အဆင္းသဏၭာန္အမ်ဳိးမ်ဳိးေျပာင္းလဲ၍ပါရမီရင့္က်က္ ျပည့္စုံသည္အထိ ႀကိဳး ကုတ္အားထုတ္ခဲ့ရသည္။
 အထူးမွာ ဗုဒၶေလာင္းလ်ာ က်င့္စဥ္မ်ား ကို ဘုရားေလာင္းလ်ာမွအပ အျခားပုဂၢိဳလ္ သတၱဝါမ်ား မက်င့္ႏိုင္ၾက၊ အားမထုတ္ႏိုင္ၾက၊ ဗုဒၶေလာင္းလ်ာ ပါရမီက်င့္စဥ္အတိုင္း က်င့္ ႀကံအားထုတ္ေသာပုဂၢိဳလ္သာလွ်င္’ဗုဒၶ’ဘုရား ျဖစ္လာႏိုင္သည္။ ဗုဒၶဘုရားေလာင္းလ်ာ ပါရမီက်င့္စဥ္တို႔ကို ေအာင္ျမင္စြာ ျဖည့္က်င့္ ဆည္းပူးအားထုတ္မႈေၾကာင့္ ‘ဗုဒၶ’ဂုဏ္ရည္ႏွင့္ ျပည့္စုံေသာ ဘုရားသည္သာလွ်င္ ‘ဗုဒၶ’ ဘုရားစင္စစ္ျဖစ္ေတာ္မူသည္။ထို႔ေၾကာင့္..႐ုပ္အဆင္းဣေျႏၵ အသြင္  လကၡဏာအရာ၌လည္းေကာင္း၊ ၾကည္ညိဳ ဖြယ္ရာ လုံးရပ္ေတာ္ပမာဏအရာ၌လည္း ေကာင္း၊ သီလ၊သမာဓိ၊ပညာႀကီးျမတ္ျခင္း အရာ၌လည္းေကာင္း၊ အသံေတာ္ၾကည္လင္ ခ်ဳိသာျခင္းအရာ၌လည္းေကာင္း၊ ႀကီးျမတ္ ေသာ မဟာက႐ုဏာ၊ ေမတၱာေတာ္အရာ၌ လည္းေကာင္း၊ တရားေတာ္ေဟာၾကားျခင္း အရာ၌ လည္းေကာင္း၊ ဘုန္းတန္ခိုး၊အာႏု ေဘာ္အရာ၌လည္းေကာင္း ၊ ျမင့္ျမတ္ေသာ သည္းခံျခင္းအရာ၌လည္းေကာင္း၊ ထူးျခား ေသာ ေအာင္ျမင္ျခင္းအရာ၌လည္းေကာင္း၊ ဝန္ေဆာင္ျခင္းအရာ၌လည္းေကာင္း၊ ထိုးထြင္းဥာဏ္စြမ္း အား သတၱိအရာ၌လည္းေကာင္း၊ ခြန္အားဗလအရာ၌လည္းေကာင္း၊ ပါရမီ ေတာ္အရာ၌လည္းေကာင္း၊ ဤသို႔အစရွိ ေသာ အရာအာလုံးတို႔၌ ဗုဒၶဘုရားရွင္အား တုဖက္ယွဥ္ၿပိဳ င္ႏိုင္ေသာ ပုဂၢိဳလ္ဟူ၍လည္း ေကာင္း၊ ဗုဒၶဘုရားရွင္ႏွင့္တူညီေသာ ပုဂၢိဳလ္ ဟူ၍လည္းေကာင္း ဤေလာက၌ မရွိႏိုင္ေပ။ ဗုဒၶဘုရားရွင္သည္ ေလာက၌  တစ္ဆူတည္း သာပြင့္ထြန္းလာသည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္’အတု မရွိဗုဒၶ’ဟူ၍အေလးအျမတ္ျပဳၾကရသည္။ၾကည္ညိဳသဒၶါတရားပြားမ်ား ၾကရသည္။ ယုံ ၾကည္ျမတ္ႏိုး ကိုးကြယ္ဆည္း ကပ္ ၾကရသည္။ ‘ေဝေနယ် သတၱဝါမ်ားဘက္ကသာ ျမတ္စြာဘုရားကို ေမ့ခ်င္ေမ့မည္။ ျမတ္စြာ ဘုရားဘက္ကမူ ေဝေနယ်သတၱဝါအမ်ားကို မည္သည့္အခါမွ ေမ့လိမ့္မည္ မဟုတ္။ ဤကဲ့ သို႔ မေမ့တတ္ေသာ အက်င့္ကိုရေအာင္ပင္ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ေလးအသေခၤ်ႏွင့္ ကမၻာ တစ္သိန္းတိုင္ေအာင္ ပါရမီအက်င့္ ျမတ္တို႔ကို ျဖည့္က်င့္ေတာ္ မူခဲ့ျခင္းျဖစ္ေလ၏။ ဓမၼတာ အားျဖင့္လည္း ျမင့္ျမတ္သူျဖစ္ေလ၊ ေလာက အေပၚၾကင္နာသူျဖစ္ေလပင္ျဖစ္ပါ၏’ ျမတ္ဗုဒၶဘုရားရွင္သည္ (၄၅ဝါ)ႏွစ္ပတ္ လုံး သတၱဝါေ ဝေနယ်တို႔အား တရားအၿမိဳက္ ေဆးတိုက္ေကြၽး၍ ပရိနိဗၺာန္ဝင္စံေတာ္မူၿပီး ခဲ့သည့္ႏွစ္မွ ျပန္လည္ေရတြက္ပါလွ်င္ ယခု ၁၃၇၄ခုႏွစ္၊ကဆုန္လျပည့္(၅.၅.၂ဝ၁၂) ဗုဒၶေန႔ သည္ သာသနာေတာ္ႏွစ္(၂၅၅၅)ႏွစ္ ျပည့္ေျမာက္ေတာ့မည္ျဖစ္သည္။သာသနာေတာ္ႏွစ္ ၂၅၅၅ႏွစ္ႏွင့္ ဗုဒၶဘုရားအျဖစ္ျဖင့္ ၄၅ႏွစ္တို႔ေပါင္းလိုက္ပါ က ျမတ္ဗုဒၶပြင့္ေတာ္ မူခဲ့သည့္ႏွစ္ေပါင္း (၂၆ဝဝ)ျပည့္ေတာ့မည္ျဖစ္သည္။ အတိုခ်ဳပ္ ေခၚဆိုရလွ်င္ (ဗုဒၶႏွစ္-၂၆ဝဝျပည့္ႏွစ္) ျဖစ္ပါ သည္။ ဗုဒၶဘာသာဝင္သူေတာ္စင္အေပါင္းတို႔ သည္ ျမတ္ ဗုဒၶ၏ ေက်းဇူးေတာ္အနႏၲကို သတိတရေအာက္ေမ့ဆင္ျခင္၍ မည္သို႔ေန ထိုင္က်င့္ႀကံအားထုတ္ပူေဇာ္သင့္သည္ကို သတိခ်ပ္သင့္လွသည္။ကြၽႏု္ပ္တို႔၏ ကိုးကြယ္အား ထားရာ ျမတ္ ဗုဒၶသည္ သတၱဝါေဝေနယ်မ်ားအေပၚ၌ သနားၾကင္နာေတာ္မူ၏။ ေမတၱာေတာ္ႀကီး မားလွ၏။ ဆင္းရဲဒုကၡတို႔၏ ကုန္ဆုံးရာ နိဗၺာန္ ခ်မ္းသာကို ရွာေဖြေပး ၊လမ္းညႊန္ျပသေပး ေတာ္မူ၏။ ကြၽႏု္ပ္တို႔အေပၚဝယ္..ေက်းဇူး ေတာ္အနႏၲတင္ရွိလွ၍ ဗုဒၶေက်းဇူးကို မေမ့ သင့္အပ္၊ အစဥ္ေအာက္ေမ့ဆပ္သင့္လွပါ ေၾကာင္း ေရး သားႏႈိးေဆာ္လိုက္ရေပသည္။

ေအာင္ျမင့္ျမတ္(ျပည္ေရႊဘို)


ေဖ႕ဘုတ္မွရရိွေသာ ပံုကိုကူးယူေဖာ္ျပသည္။