HAZY LIFE

ေစတီပုထုိးပံုေတာ္မ်ား

ေရႊတိဂံုေစတီေတာ္ ရန္ကုန္

က်ိဳက္ထီးရိုးေစတီေတာ္ မြန္ျပည္နယ္

ဥမင္သံုးဆယ္ေစတီ စစ္ကိုင္း

စႏၵမုနိဘုရား မႏၱေလး

ကုသိုလ္ေတာ္ဘုရား မႏၱေလး

ကိုးေသာင္းပုထိုးေတာ္ၾကီးဂူတြင္း ရခိုင္ျပည္ေကာသလမင္းၾကီးသည္ တစ္ေန႕တြင္ လင္ရွိမယားတစ္ေယာက္ကို မတရားေသာ နည္းျဖင့္ရရန္ ၾကံစည္ေနရာ ညသန္းေခါင္းယံထိ ေရာက္သြားေတာ့သည္။ ညသန္းေခါင္းေရာက္သည္ ႏွင့္ ဒု၊ သ၊ န၊ ေသာ ဟူေသာ အသံၾကီး ေလးမ်ိဳးကို ၾကားရသျဖင့္ တစ္ညလံုး အိပ္မေပ်ာ္နိုင္ျဖစ္ ခဲ့ရပါသည္။ မိုးလင္းေသာအခါမွ မလႅိကာေဒ၀ီ၏ အၾကံေပးမႈျဖင့္ ဘုရားထံေမွာက္ အေရာက္သြားကာ ညက အသံနက္ၾကီးမ်ား အေၾကာင္းကို ေမးေလွ်ာက္ပါသည္။ ထိုအခါ ျမတ္ဗုဒၶက-
ဒီအသံနက္ၾကီးေလးခုသည္ အသင္မင္းၾကီး၏ အသက္အႏၱရာယ္အတြက္မဟုတ္၊ လူ႕ဘ၀က ကာေမသုမိစၦာစာရကံ က်ဴးလြန္ၾကေသာ သူေဌးသားေလးေယာက္ ေလာဟကုမၻီငရဲအိုးသို႕ က်ေရာက္ရာ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာၾကာမွ အိုးႏွဳတ္ခမ္းေပၚသို႕ ေခါင္းေလး တစ္ခါသာ ေပၚနိုင္သည္။ ထိုသို႕ ေပၚခ်ိန္ကေလးတြင္ မိမိတို႕၏ မိုက္ျပစ္မ်ား၊ လူ႕ဘ၀တန္ဖိုးမ်ားကို ေျပာဆိုၾကရာ ဆံုးေအာင္မေျပာနိုင္ဘဲ တစ္ေယာက္လွ်င္ စကားတစ္လံုးစီသာေျပာဆိုျပီး ငရဲအိုးတြင္ ျပန္၍နစ္ၾကရသည္ဟု ရွင္းျပေတာ္မူပါသည္။ ၄င္းအသံေလးမ်ိဳးတြင္ ေသာ ဟူေသာ စကားလံုး အဓိပၸါယ္သည္...
ငါသည္ ဤငရဲေဘးၾကီးမွ လြတ္ေျမာက္၍ အလြန္ရခဲေသာ လူ႕ဘ၀ကို ျပန္၍မ်ားရခဲ့လွ်င္ သူေတာ္ေကာင္းမ်ား၏ တရားကိုလည္း ေကာင္းစြာ နာယူပါ့မယ္။ ငါးပါးသီလ၊ ရွစ္ပါးသီလကိုလည္း ျပည္စံုေအာင္ ေစာင့္ထိန္းပါေတာ့မယ္။ ကုသိုလ္တရားမွန္သမွ် အလံုးစံုကို ၾကိဳးစားအားထုတ္ပါေတာ့မည္ဟု..ဆိုျခင္းပင္ျဖစ္သည္။

ဘုရားရွင္၏ ေက်းဇူးေၾကာင့္ ငရဲျပည္မွ ေနာင္တသံကို ဖတ္ရႈၾကားနာၾကရေသာ က်မတို႕သည္လည္း လူ႕ဘ၀တန္ဖိုးကို လူ႕ဘ၀မွာပင္ ေစာေစာစီးစီးသိရသျဖင့္ ေက်းဇူးမ်ားလွပါသည္။ သိျပီးေနာက္ လည္း ဗုဒၶဘာသာျဖစ္ရျခင္း၏ တန္ဖိုးကိုလည္း သိဖို႕လိုအပ္ပါတယ္။ထို႕ေၾကာင့္ အမရပူရ မဟာဂႏၶာရံုဆရာေတာ္ၾကီးက-

အကယ္၍သာ၊ ျမတ္ဗုဒၶါသည္
လူ႕ရြာထင္ရွား၊ မပြင့္ျငားက
ဤကားကုသိုလ္၊ အကုသိုလ္ႏွင့္၊
ထိုထိုဘံုဘ၀၊ မသိရ၊ မ်ားလွအျပစ္ေတြ
ယခုခါေသာ္၊ ျမတ္ဇိေနာ္သည္
ပြင့္ေပၚထင္ရွား၊ ေဟာညႊန္ၾကား၍
ဤကားကုသိုလ္၊ အကုသိုလ္ႏွင့္
ထိုထိုဘံုဘ၀၊ သိၾကရ၊မ်ားလွေက်းဇူးေပ..ဟု စပ္ဆိုေတာ္မူခဲ့ပါသည္။


ညခင္းရဲ႕လမင္း


၁။ အ၀ိဇၨာအ႑ေကာသမွိ ၊ သေတၱ တဏွာဇလမၺဳေဇ ။
တမွာ ဌာနာ နိကၡာေမသိ ၊ ေဒသနာဉာဏ ေတဇသာ ။
ဧေတန သစၥ၀ေဇၨန ၊ ေဟာတု ေမ ဇယမဂၤလဂၢံ ။
( ျမတ္စြာဘုရားသည္ ) အ၀ိဇၨာဥခြံအတြင္း၌ ျဖစ္ကုန္ေသာ သတၱ၀ါမ်ားႏွင့္ တဏွာတံလ်ပ္၌ ျဖစ္ကုန္ေသာ သတၱ၀ါတို႔ကို ေဒသနာဉာဏ္တန္ခိုးျဖင့္ ထိုေနရာမွ ထြက္ေျမာက္ေစေတာ္မူျပီ။ ဤမွန္ေသာ သစၥာစကားေၾကာင့္ အကၽြႏ္ုပ္အား ေအာင္ျခင္းမဂၤလာ ျဖစ္ပါေစ။ မွတ္ခ်က္။ ။ တဏွာဇလာဗုေဇ-ဟုရွိခဲ့ေသာ္ တဏွာ-တည္းဟူေသာ သားအိမ္၌ ျဖစ္ကုန္ေသာ-ဟု ျမန္မာျပန္ပါ။

၂။ မဟာေမာဟႏၶကာေရန ၊ အဘိဘူေတ မဟာဇေန ။
ပညာစကၡံဳ လဘာေပသိ ၊ ဉာဏာေလာေကန ေသာ ဇိေနာ ။
ဧေတန သစၥ၀ေဇၨန ၊ ေဟာတု ေမ ဇယမဂၤလဂၢံ ။
( ျမတ္စြာဘုရားသည္ ) ေမာဟေမွာင္ႀကီး ဖိစီးႏွိပ္စက္ျခင္း ခံေနရေသာ သတၱ၀ါမ်ားကို ဉာဏ္ေတာ္တည္းဟူေသာ အလင္းေရာင္ျဖင့္ ပညာမ်က္လံုးကို ရေစေတာ္မူျပီ။ ဤမွန္ကန္ေသာ သစၥာစကားေၾကာင့္ အကၽြႏ္ုပ္အား ေအာင္ျခင္းမဂၤလာ ျဖစ္ပါေစ။

၃။ ရာဂါဒိအဂၢိဇာေလဟိ ၊ ဍၯကာယံ မဟာဇနံ ။
နိဗၺာေပသိ နရနာေထာ ၊ အ႒မဂၢဂၤ၀ါရိနာ ။
ဧေတန သစၥ၀ေဇၨန ၊ ေဟာတု ေမ ဇယမဂၤလဂၢံ ။
လူသံုးပါးတို႔၏ ကိုးကြယ္ရာ ျဖစ္ေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ရာဂစေသာ မီးလွ်ံတို႔ျဖင့္ ပူေလာင္ေသာ ကိုယ္ရွိေသာ သတၱ၀ါမ်ားကို မဂၢင္ရွစ္ပါးတည္းဟူေသာ ေရစင္ျဖင့္ ျငိမ္းေစေတာ္မူျပီ။ ဤမွန္ကန္ေသာ သစၥာစကားေၾကာင့္ အကၽြႏ္ုပ္အား ေအာင္ျခင္းမဂၤလာ ျဖစ္ပါေစ။

၄။ စတုေရာေဂဟိ ၀ုယွေႏၲ ၊ ဂမၻီေရ သံသာရဏၰေ၀ ။
ဥတၱာေရသိ မဟာ၀ီေရာ ၊ ဓမၼနာ၀ါယ နာယေကာ ။
ဧေတန သစၥ၀ေဇၨန ၊ ေဟာတု ေမ ဇယမဂၤလဂၢံ ။
ႀကီးျမတ္ေသာ လံ႔ုလရွိေတာ္မူေသာ လူသံုးပါးတို႔ကို နိဗၺာန္သို႔ ပို႔ေဆာင္ေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရားသည္ အလြန္ နက္ေစာက္ေသာ သံသရာတည္းဟူေသာ သမုဒၵရာ၌ ၾသဃေလးပါးတည္းဟူေသာ ေရအလ်ဥ္တို႔ျဖင့္

၁။ မာရ္နတ္သားကို ေအာင္ေတာ္မူျခင္း


ဘုရားအေလာင္းေတာ္သည္ ‘အသားအေသြးေတြ ခန္းေျခာက္ျပီး အေရ ေၾကာ အရိုးခ်ည္းသာ က်န္ခ်င္က်န္ပါ ေစ၊ ဘုရား မျဖစ္သမွ် ငါမထ’ ဟု စိတ္ကို အခိုင္အမာ ဆံုးျဖတ္၍ အပရာဇိတ ပလႅင္ထက္၌ ထိုင္ေတာ္မူေလ သည္။ထိုစဥ္၀သ၀တၱီနတ္ဘံုမွ မာရ္နတ္ သည္ ‘သိဒၶတၳမင္းသားသည္ငါ၏နယ္ပယ္ ဘံုသံုးပါးမွလြတ္ေျမာက္ရန္ၾကိဳးပမ္းေနေလျပီး၊သူအားငါ၏နယ္ပယ္မွလြတ္ေျမာက္ခြင့္မေပး ႏိုင္’ဟုၾကံစည္ကာ နတ္စစ္သည္တို႔ကိုဦးေဆာင္လ်က္ဘုရားအေလာင္းေတာ္အား တိုက္ခိုက္ရန္စစ္ ခ်ီလာသည္။ နတ္စစ္သည္တို႔ကား စၾက၀ဠာ တံတိုင္း အထိျပည့္က်ပ္ေနေလသည္။ရုပ္အဆင္း အမ်ိဳးမ်ိဳး မ်က္ႏွာပံုအမ်ိဳးမ်ိဳးရွိ နတ္စစ္ သည္မ်ား သည္အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ လက္နက္မ်ားကိုစြဲကိုင္ခ်ီတက္လာၾကသည္။ မာရ္နတ္ သည္ဂီရိေမခလာ ဆင္ကို တက္စီး ျပီးလက္ရံုး လက္နက္ အသီးသီး စြဲကိုင္ထားသည္။မာရ္စစ္သည္္တို႔၏ စစ္ခ်ီေၾကြးေၾကာ္သံကားသိမ့္သိမ့္ ရိုက္ ခတ္ေနသည္။
ထိုအခ်ိန္တြင္ ဘုရားအေလာင္းေတာ္အနီး၌ သိၾကားမင္းသည္ အေတာင္ႏွစ္ရာရွိ ၀ိဇယုတၱရ ခရုသင္းကို မႈတ္လ်က္ မဟာကာဠနဂါးမင္းသည္ ဘုရားအေလာင္းေတာ္၏ ဂုဏ္ေတာ္ဖြဲ႕မ်ားကို ရြတ္ဆိုသီက်ဴးလ်က္ သဟမၸတိျဗဟၼာမင္းကမူ ထီးျဖဴၾကီးကို ေဆာင္းမိုးေပးလ်က္ အသီးသီး ပူေဇာ္ၾကခိုက္ျဖစ္၏ ။
မာရ္စစ္တပ္ၾကီး ခ်ီတက္ ေရာက္ရွိလာေသာအခါ ယင္းတို႕သံုးဦးသည္ သင့္ေလ်ာ္ရာ အရပ္သို႕ ေရွာင္ဖယ္သြား ၾကသည္။ အပရာဇိတပလႅင္ေပၚတြင္ ဘုရားအေလာင္းေတာ္ တစ္ပါး တည္းသာ က်န္ရစ္ခဲ့ေလသည္။
မာရ္နတ္က သူ၏စစ္သည္မ်ားအား ‘‘အေမာင္တို႕….သိဒၶတၳမင္းသားသည္ ျပိဳင္ဘက္ကင္းသူျဖစ္၍ ငါတို႔သည္ သူ၏ေရွ႕တည့္တည့္မွ မတိုက္ခိုက္၀ံ့ၾကေသာ္လည္း သူ၏ ေနာက္ဘက္မွ တိုက္ခိုက္ၾကစို႕’’ ဟုဆိုေလသည္။
ဘုရားေလာင္းေတာ္ကား ‘ဤမာရ္စစ္သည္မ်ားသည္ ငါ႔ကိုတိုက္ခိုက္ရန္ လာၾကျခင္း ျဖစ္သည္။ ဤအရပ္၌ ငါ၏ မိဘေဆြမ်ိဳးလည္းမရွိ၊ ကာလၾကာျမင့္စြာ ျဖည့္က်င့္ခဲ့ေသာ ပါရမီဆယ္ပါးသာရွိသည္။ ပါရမီအင္အားျဖင့္သာ ဤစစ္ပြဲကို ငါရင္ဆိုင္ရေတာ့မည္’ ဟုၾကံစည္ကာ ပါရမီေတာ္ ဆယ္ပါးကို ဆင္ျခင္လ်က္ ေနေလသည္။
မာရ္နတ္သည္ ဘုရားေလာင္းေတာ္ ေျပးေစရန္ သစ္ပင္ေတာေတာင္ ရြာငယ္ ရြာၾကီးမ်ားပင္ မႈန္႔မႈန္႕ညက္ညက္ ေၾကပ်က္ေစႏိုင္ေသာ ေလမုန္တိုင္းၾကီးကို ဘုရား အေလာင္းေတာ္ထံသို႔ လႊတ္လိုက္သည္။ ထိုမုန္တိုင္းသည္ ဘုရားအေလာင္းေတာ္၏ ပါရမီတန္ခိုးေၾကာင့္ သကၤန္းစြန္းမွ်ကိုပင္ မလႈပ္ခါေစႏိုင္ေပ။
ထို႔ေနာက္ ဘုရားအေလာင္းေတာ္ကို ေရျဖင့္ ဖံုးလႊမ္းႏွစ္သတ္မည္ဟု ၾကံစည္၍ မိုးၾကီး သည္းစြာ ရြာသြန္းေစျပန္သည္။ မိုးေရလႈိင္းၾကီးသည္ အလြန္ၾကီးမား ျပင္းထန္ေသာ္လည္း ဘုရားအေလာင္းေတာ္၏ သကၤန္းစြန္းကို ေသာ္မွ် မစိုစြတ္ေစႏိုင္။ ထို႔ျပင္ ေက်ာက္တံုးမိုး၊ ဓားလက္နက္မိုး၊ မီးက်ီးမိုး၊ ျပာပူမိုး၊ သဲမိုး ရႊံ႕ညြန္ မိုးၾကီးတို႔ကို တစ္ခုုျပီးတစ္ခု ဆက္တိုက္ရြာခ်၏ ။ သို႔ေသာ္လည္း မာရ္နတ္သည္ ဘုရားေလာင္းေတာ္ အား ထိခိုက္ေၾကာက္ရြံေအာင္ မစြမ္းေဆာင္ႏိုင္ေခ်။ ထို႔ေနာက္ ဘုရားအေလာင္းေတာ္ ေၾကာက္ရြံ ထြက္ေျပးေစရန္ အလြန္ၾကီးမားေသာ အမိုက္ေမွာင္ထုၾကီးခ်လိုက္ျပန္၏။ ထိုအမိုက္ေမွာင္ထုၾကီးသည္လည္း ဘုရားအေလာင္း ေတာ္ကို မလႊမ္းမိုးႏိုင္ျပန္ေခ်။
ထိုသို႔ အမ်ိဳးမ်ိဳးတိုက္ခိုက္၍ မေအာင္ျမင္ႏိုင္ေသာအခါ မာရ္နတ္သည္ သူ၏စစ္သည္မ်ားအား ‘သိဒၶတၳကို ဖမ္းၾက၊သတ္ၾက ၊ေျပးေအာင္လုပ္ၾက’ ဟုေအာ္ဟစ္အမိန္႔ေပးျပန္သည္။ သူကိုယ္တိုင္လည္း ဂီရိေမခလာဆင္ကို တက္စီးကာ စက္ယႏၱရားလက္နက္ကို စြဲကိုင္ျပီး-
‘‘ဟယ္ သိဒၶတၳ……ဤပလႅင္မွထေလာ့၊ ဤပလႅင္သည္ သင့္ပလႅင္မဟုတ္၊ ငါ့ပလႅင္သာျဖစ္သည္’’ ဟုဆိုသည္။
ဘုရားအေလာင္းေတာ္က‘‘ဟယ္မာရ္နတ္….သင္သည္ ပါရမီဆယ္ပါးအျပားသံုးဆယ္ တို႔ကို မျဖည့္က်င့္၊ စြန္႔ျခင္း ၾကီးငါးပါးကိုလည္းမျဖည့္၊ စရိယာသံုးပါးကိုလည္းမက်င့္။ ငါသည္သာ ထိုအရာအားလံုးတို႔ကို ျဖည့္က်င့္ခဲ့သူ ျဖစ္၍ ဤပလႅင္သည္ သင့္ပလႅင္မဟုတ္၊ ငါ့ပလႅင္သာျဖစ္သည္’’ ဟုမိန္႔ဆိုသည္။
ထိုစကားကိုၾကားလွ်င္ မာရ္နတ္သည္ ေဒါသကို မခ်ဳပ္တည္းႏိုင္ဘဲ ဘုရားအေလာင္းေတာ္ကို စက္လက္နက္ျဖင့္ ပစ္ခတ္သည္။ မာရ္စစ္သည္ တို႔ကလည္း မိမိတို႔ဆိုင္ရာ လက္နက္မ်ားျဖင့္ ပစ္ခတ္ၾကသည္။ ဘုရားအေလာင္း ေတာ္ကား ျဖည့္က်င့္ေတာ္မူခဲ့ေသာ ပါရမီေတာ္တို႔ကိုသာ ဆင္ျခင္ေတာ္မူေန၏။ ထိုပါရမီစြမ္းရည္တန္ခိုး ေၾကာင့္ မာရ္စစ္သည္တို႔ ပစ္ခတ္သမွ် လက္နက္မ်ား အခ်ည္းနွီးသာျဖစ္သြားသည္။ ေနာက္ဆံုးတြင္ ဘုရားအေလာင္းေတာ္ ‘‘ဤပလႅင္သည္ သင္ျပဳခဲ့ေသာဒါနေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာေသာ ပလႅင္မဟုတ္၊ သင့္ဒါန ေၾကာင့္ ေပၚေပါက္လာေသာ ပလႅင္ျဖစ္ေၾကာင္း သင့္မွာျပသစရာ သက္ေသမရွိ’’ ဟုမာရ္နတ္အား မိန္႔ဆိုသည္။ မာရ္နတ္က သူ၏စစ္သည္မ်ားအား သက္ေသညႊန္ျပရာ စစ္သည္မ်ားက မာရ္နတ္၏ ပလႅင္ျဖစ္ေၾကာင္း သက္ ေသခံၾကသည္။ ထိုအခါ ဘုရားအေလာင္းေတာ္က သကၤန္းအၾကားမွ လက္ယာ လက္ကိုထုတ္ကာမဟာ ပထ၀ီ ေျမၾကီး အား လက္ညႈိးညႊန္ျပီး-
‘‘ဤပလႅင္သည္ ငါျပဳခဲ့ေသာ ပါရမီေၾကာင့္ ေပၚေပါက္လာေသာ ပလႅင္ျဖစ္သည္။ အျခားေသာ ဘ၀မ်ားစြာက ျပဳခဲ့ေသာ ပါရမီမ်ားကို ထားဘိဦး၊ ေ၀ႆႏၱရာမင္းဘ၀က ခုနစ္ၾကိမ္တိုင္တိုင္ အလႉၾကီးေပးလႉစဥ္ မဟာပထ၀ီေျမၾကီးသည္ ခုနစ္ၾကိမ္တိုင္ေအာင္ လႉပ္ခဲ့ဖူးေလျပီ၊ ဤမဟာပထ၀ီေျမၾကီးသည္ ငါ၏ သက္ေသျဖစ္ေပ၏’’ ဟုမဟာပထ၀ီေျမၾကီးကို သက္ေသထူသည္။ မဟာပထ၀ီေျမၾကီးသည္ ဘုရားအေလာင္းေတာ္၏ ပါရမီစြမ္း အားကို သက္ေသခံေသာအားျဖင့္ျပင္းထန္စြာ လႈပ္ခါျမည္ဟီးေလ၏။ မာရ္နတ္ႏွင့္ စစ္သည္မ်ားသည္လည္း ေၾကာက္ရြံထိတ္လန္႔ကာ ေျခဦးတည့္ရာသို႕ထြက္ေျပးၾကေလသည္။
ထို႕သို႕ ဘုရားအေလာင္းေတာ္က မာရ္စစ္တပ္ကို အျပီးသတ္ ေအာင္ျမင္လိုက္ေသာအခါ နဂၤါး၊ ဂဠဳန္


ဒါကေတာ႕ ကၽြန္ေတာ္ ဒီ blog ေလးအတြက္ ျပဳလုပ္ထားတဲ႕ android apk ေလးပါ... ထည္႕ျပီး သံုးမဲ႕သူရိွသည္ျဖစ္ေစ မရိွသည္ျဖစ္ေစ... အမွတ္တရေလး အေနနဲ႕ ျပဳလုပ္ျပီး upload တင္ထားလိုက္ပါတယ္... သူငယ္ခ်င္းေတြကိုလည္း ထည္႕ထားျပီးၾကည္႕မယ္ဆိုရင္ အင္တာနက္ ကြန္နက္ရွင္လည္း အစားသက္သာတဲ႕အတြက္ ဒီဟာေလးနဲ႕ အသံုးျပဳဖို႕ အၾကံျပဳပါတယ္... အဲလိုမွမဟုတ္ပဲ... www.zmohazylife.com ဒါမွမဟုတ္ google reader ကတစ္ဆင္႕ဖတ္မယ္ဆိုလည္း ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ ကၽြန္ေတာ္႕ဆုိဒ္ေလးကို၀င္ေရာက္ လည္ပတ္ေနတာျဖစ္တဲ႕အတြက္ အားလံုး အတူတူပါပဲ...
ဒီ blog ေလးက ဘာသာေရးသီးသန္႕နယ္ေျမတစ္ခုလို ကၽြန္ေတာ္ၾကိဳးစားဖန္တီးထားတဲ႕အတြက္ ကၽြန္ေတာ႕အတြက္ တာ၀န္ၾကီးလွပါတယ္... အဲဒါေၾကာင္႕ ေက်းဇူးျပဳျပီး မရိုင္းပါနဲ႕... ရိုင္းခ်င္ဆဲခ်င္ရင္ အင္တာနက္မွာ ေနရာေတြ တစ္ပံုၾကီးရိွပါတယ္... ကၽြန္ေတာ္႕ဘေလာခ္႕မွာမွ လာျပီး ရိုင္းတယ္ ဆဲတယ္ဆိုရင္ တိုက္ဆုိင္မႈမဟုတ္ဘူးလို႕ ကၽြန္ေတာ္က သတ္မွတ္မွာျဖစ္တဲ႕အတြက္ cbox or comment မ်ားကို ခြင္႕မျပဳျခင္း... ဖ်က္ပစ္ျခင္း မ်ားျပဳလုပ္သြားမွာျဖစ္ပါတယ္... ေ၀ဖန္အၾကံေပးမႈ ေထာက္ျပသင္ျပမႈ အမွားအယြင္း ျပင္ဆင္ေပးမႈ အားလံုးကိုေတာ႕ ၀မ္းသာစြာၾကိဳဆိုလ်က္ပါခင္ဗ်...

ေဒါင္းလုပ္ဆဲြမယ္ဆိုရင္ ေအာက္က လင္ခ္႕မွာဆဲြလုိက္ပါခင္ဗ်... mirror ကေနတဆင္႕တင္ထားေပးတာျဖစ္လို႕ အခက္အခဲရိွရင္ comment ေပးခဲ႕ၾကပါဦး...


အားလံုးရဲ႕သူငယ္ခ်င္း

ဇင္မ်ဳိး