HAZY LIFE

ပရဟိတ လွဴဒါန္းခ်င္သူမ်ား အတြက္ ကူညီမႈ လိုအပ္ေနေသာ ေနရာေလးမ်ား...

၁)သီလရွင္စာသင္တုိက္ ေရႊပုန္းပြင့္ဘုရားလမ္း၊ ေက်ာက္ေရတြင္းရပ္ကြက္၊ အမွတ္(၂၂)ေက်ာင္းအနီး ၊ ေျမာက္ဥကၠလာ ဖုန္း - ၀၉ ၇၃၀ ၂၆၂၂၆

၂)ဆူထူးပန္ သီရိမဂၤလာကန္ေတာ္ ဘုန္းေတာ္ႀကီး ပညာသင္ေက်ာင္း အလြတ္းဆြတ္ေက်းရြာ၊ ေအးေမတၲာရပ္ကြက္၊ သန္လ်င္။ ဖုန္း - ၀၉ ၈၆၂ ၈၄၉၄

၃)ေအးရိပ္သာေက်ာင္း (၁၃၃) ရပ္ကြက္၊ တေကာင္းလမ္း၊ ဒဂံုအေရွ႕ ဖုန္း - ၀၉ ၄၃၀ ၅၆၆၀

၄)ေရႊၿငိမ္စံေက်ာင္း အုတ္ဖုိေတာရ မဟာစည္ သာသနာ့ရိပ္သာ၊ ဒဂံုၿမိဳ႕သစ္အေရွ႕ပိုင္း ၊ မလစ္အုပ္စု ဖုန္း - ၀၉ ၈၆၃ ၁၇၀၉၊ ၀၁- ၅၉၉၄၁၂

၅)ပါရမီျဖည့္ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင
္း ေမွာ္ဘီ ၀ါးနတ္ေခ်ာင္းေက်းရြာ။ ဖုန္း - ၀၉ ၇၃၀ ၉၂၄၁၅၊ ၀၉ ၇၃၁ ၄၂၈၅၆

၆)ေရႊရတနာသီလရွင္ေက်ာင္း အမွတ္(၂၀) ၊ မေကြးလမ္း၊ သံဒင္းရပ္ကြက္။ ဖုန္း -၀၁ ၆၁၁၅၂၃

၇) ေအာင္ေဇယ်ာမင္း မိဘမဲ့ ပရဟိတဘုန္းေတာ္ၾကီးသင္ ပညာေရးေက်ာင္း၊ အလယ္၇ြာၾကီးေက်းရြာ၊ ေငြပင္လယ္စက္မႈဇံုအနီး(ေရႊျပည္သ
ာ တံတားအဆင္း) လိႈင္သာယာ၊ ရန္ကုန္ ဖုန္း 613665

၈) ကုမာရရမ ပရဟိတေက်ာင္းတိုက္ ေအာင္သိဒိၵလမ္း ၊ (၃) ရပ္ကြက္ ၊ မရမ္းကုန္း ဖုန္း -0973031875 မူလတန္းမွ ပဥၥမတန္းအထိ မိဘမဲ့ကေလး (၁၅၀)ဦး ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူ (၃၅၀)ဦးအတြက္

၉) ၿပြန္တန္ဆာ ပရဟိတသီလရွင္ပညာေရးေက်ာင္း ၂၂ ရပ္ကြက္ ေရႊေပါကၠံၿမိဳ႕သစ္ ေျမာက္ဥကၠလာပ ဖုန္း 09421075045 မူလတန္းမွ စတုတၳတန္းအထိ ေက်ာင္းသင္ ပဥၥမတန္းမွ အဌမတန္းအထိ တြဲဖက္သင္ န၀မတန္းမွ ဒသမတန္းအထိ ျပင္ပသင္ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူ ၁၄၇ ဦး အတြက္

၁၀) သီရိမဂၤလာ (အုန္းေတာေက်ာငး္) ဖုန္း 0954022180 မူလတန္းမွ စတုတၳတန္းအထိ မိဘမဲ့ကေလး ၃၀ ဦး ေက်ာင္းသား ၂၄၇ ဦးအတြက္

၁၁) ဓမၼလကၤာရဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာငး္ ဘုန္းေတာ္ႀကီးစာသင္တိုက္ တံြေတးၿမိဳ႕ ဖုန္း 095060663 မိဘမဲ့ကေလး 168 ဦးအတြက္

၁၂) တိကၡာရာမ ပရဟိတစာသင္ေက်ာင္း ၇/
၈ လမ္းဆံု ေျမာက္ဒဂံု ဖုန္း 0973024065 မူလတန္းမွ စတုတၳတန္းအထိ ေက်ာင္းသင္ ပဥၥမတန္းမွ အဌမတန္းအထိ တြဲဖက္သင္ မိဘမဲ့ကေလး (၁၅)ဦး ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူ (၃၅၀)ဦးအတြက္

၁၃) သီရိမဂၤလာဘုန္းေတာ္ႀကီးသင္ပညာေရးေက
်ာင္း ၁၂-ရပ္ကြက္ ေပၚဦး ၆ လမ္း ဒဂံုအေရွ႕ပိုင္း ဖုန္း 0943082166 ၊ 01-581023 သူငယ္တန္းမွ စတုတၳတန္းအထိ ေက်ာင္းသား ေက်ာငး္သူ (၁၈၀)ဦး ႏွင့္ ေက်ာင္းေအာက္ခန္းကို ျပင္ဆင္ရန္အတြက္

၁၄) ပိေတာက္ေရႊ၀ါပရဟိတစာသင္ေက်ာင္း ေျမာက္ဥကၠလာပၿမို႕နယ္ ဖုန္း 095680582 ၊ 056-22609 မိဘမဲ့ကေလး (၄၈၀) ဦး ရပ္ကြက္ေန ေက်ာင္းသား (၁၂၀၀)ဦးအတြက္

၁၅) ရဲမြန္ ဘုန္းေတာ္ႀကီးသင္ ပညာေရးေက်ာင္း ရဲမြႏ္စံျပေက်းရြာ လွည္းကူးၿမိဳ႕နယ္ ေက်ာင္းသား ေက်ာငး္သူ ဦးေရ ၁၀၀ ခန္႔အတြက္

၁၆) ကြမ္းၿခံကုန္း ကံႀကီး မက်ီးရပ္ကြက္ ေရႊက်င္ (ဂ်ား)ေက်ာင္း ပရိယတိၱစာသင္တိုက္ ပရဟိတဘုန္းေတာ္ႀကီးသင္ ပညာေရးေက်ာငး္ ဆရာေတာ္ဘဒၵႏၱပညာ၀ရ ဖုန္း - 01-265043/ 098640565

၁၇) ေအာင္ (ပရဟိတေက်ာင္း) ဖုန္း 098612292 မူလတန္းမွ အလယ္တန္းအထိ ေက်ာင္းသူ/သား ၁၂၇၀ ဦးအတြက္

၁၈) စိမ္းလမ္းေျမ (ပရဟိတေဂဟာ) ေဖာင္ႀကီး ဥကၠဌဖုန္း - 01-629758 / 0945525840 ဘ႑ာေရးမွဴးဖုန္း 01-558395 /0973034500 ေက်ာင္းသား/သူ ၃၀ ေက်ာ္

၁၉) မဂၤလာဘုန္းေတာ္ႀကီးသင္ ပညာေရးေက်ာငး္ ဖလွယ္ႀကီး (ခ) ဘုရားႀကီးေက်းရြာ တံြေတးၿမိဳ႕ ေက်ာင္းသား / သူ ၈၀၀ ေက်ာ္အတြက္

၂၀) ကြမ္းၿခံကုန္း ပရဟိတေက်ာငး္ မဟာ၀ိဇိရမဂၤလာပရဟိတစာသင္တိုက္ ကြမ္းၿခံကုန္းၿမိဳ႕ ပညာသင္ၾကားေနၾကေသာ ေက်ာငး္သား/
သူမ်ားအတြက္

၂၁) မဏိရာမ ပရတိတေက်ာငး္ ၀မ္းဘဲအင္းေက်းရြာ ေဒးစြန္ပါေတာင္အနီး ပဲခူး

၂၂) မာဃဘုန္းေတာ္ႀကီးသင္ပညာေရးေက်ာငး္ ၁၅ လမ္း ၅ ရပ္ကြက္ ေျမာက္ဥကၠလာပ 


(Forward ေမးလ္မွ)...

Categories: ,

Leave a Reply