HAZY LIFE

အေမး။ ။ အရွင္ဘုရား တပည့္ေတာ္ ဒါနကုသိုလ္နဲ႔ပတ္သက္ၿပီး မရွင္းလင္းသည့္အတြက္ ေမးေလွ်ာက္ ခြင့္ျပဳေတာ္မူပါဘုရား။ တပည့္ေတာ္ မွတ္သားဖူးသည္မွာ တိရစၦာန္ကို ဒါနျပဳဖူးတဲ့သူ ဘ၀ေပါင္း(၁၀၀)၊ လူမိုက္ကို ဒါနျပဳဖူးရင္ ဘ၀ေပါင္း(၁၀၀၀)စတဲ့ ခ်မ္းသာကို ခံစားရတယ္လုိ႔ ၾကားနာခဲ့ရဖူးပါတယ္ဘုရား၊ တပည့္ေတာ္ သိခ်င္တာက ခ်မ္းသာခံစားရတဲ့အေပၚမွာ လွဴဒါန္းမႈက တစ္နပ္စာလား၊ တစ္ဘ၀စာလား၊ စားမကုန္လို႔ အၾကြင္းအက်န္လား၊ စားဦးစားဖ်ားလား၊ ဒါမွမဟုတ္ ဒါနမျပဳခင္ ဘယ္လိုစိတ္ေစတနာအထူးေပၚမွ အက်ဳိးခံစားရတယ္ဆိုတာကို သိလိုလွပါတယ္ဘုရား။

ေဇာ္မင္းထုိက္
ဟတ္ယိုင္(ထိုင္း)အေျဖ။ ။ ဒီအေမးဟာ ေမးသင့္တဲ့ ေမးခြန္းတစ္ခုပါ။ အလွဴဒါနရဲ႕ အက်ဳိးတရားဟာ ခ်မ္းသာကို ခံစားရတယ္ဆိုတာ မွန္ပါတယ္။ ထိုခ်မ္းသာရဖို႔အတြက္ အလွဴရွင္ဟာ ဘယ္လိုစိတ္မ်ဳိး ထားရမလဲ၊ အဲဒါေလးေျပာမယ္။

အလွဴရွင္မ်ားရ႕ဲ စိတ္ေနစိတ္ထားဟာ (၃)မ်ဳိး ရွိပါတယ္။
(၁) ထင္ရွားေက်ာ္ေစာလိုတဲ့စိတ္နဲ႔ ဒါနျပဳတာပါ။အဲဒါကို ‘ပကာသနာဒါန’လို႔ေခၚပါတယ္။ ရွင္းပါဦးမယ္၊ ကိုယ့္ရဲ႕နာမည္၊ ကိုယ့္ရဲ႕လုပ္ငန္း၊ ကိုယ့္ရဲ႕ကုမၸဏီ ထင္ရွားေက်ာ္ေစာခ်င္လို႔ အလွဴလုပ္ၾကတာလဲ ရွိတယ္။ ဒါဟာ အလွဴအမ်ဳိးစားထဲမွာ ယုတ္ညံ့တဲ့အလွဴမ်ဳိးျဖစ္တယ္။ ၿမိဳ႕ႀကီးေတြမွာဆိုရင္ အႏုပညာရွင္တစ္ခ်ဳိ႕ဟာ မိမိရဲ႕ နာမည္ထင္ရွားေက်ာ္ၾကားေစဖုိ႔အတြက္ အသိုင္း၀ိုင္းမ်ားစြာက လူေတြကို ဖိတ္ၿပီး ေဟာ္တယ္ေတြမွာ သိန္းေပါင္းမ်ားစြာ အကုန္အက်ခံကာ ေကၽြးေမြးၾကတယ္။ အဲဒီအလွဴမ်ဳိးကို ‘ပကာသနာ’အလွဴလို႔ ေခၚပါတယ္။ ဘ၀သမၸတၱိ ေဘာဂသမၸတၱိဆိုတဲ့ ခ်မ္းသာကိုရဖို႔ မလြယ္လွပါဘူး။

(၂) ထင္ရွားေက်ာ္ေစာလိုတဲ့စိတ္မရွိေပမဲ့ ဒါနျပဳတဲ့အခါ ေလာကီအက်ဳိးေမွ်ာ္ကိုးၿပီး လွဴတာပါ။ ဒီအလွဴမ်ဳိးကို ‘ အလယ္အလတ္အလွဴ’လို႔ ေခၚပါတယ္။ သူက ကုသိုလ္ျပဳရင္ အက်ဳိးကိုေမွ်ာ္ၿပီး ျပဳတာပါ။ လူခ်မ္းသာ၊နတ္ခ်မ္းသာ ရရပါလို၏လို႔ ေလာကီအက်ဳိးေမွ်ာ္ၿပီး လွဴတာ။ အဲဒီအလွဴမ်ဳိးဟာ ဘ၀သမၸတၱိ ေဘာဂသမၸတိၱဆိုတဲ့ ေလာကီအက်ဳိးေတာ့ ခံစားရပါတယ္။ နိဗၺာန္ကိုဦးတည္ၿပီးေတာ့ မလွဴတဲ့အတြက္ ဒီဒါနဟာ ‘အလယ္အလတ္’ ဒါနမ်ဳိးျဖစ္ပါတယ္။

(၃) အထက္ပါ(၂)မ်ဳိးမပါဘဲ၊ နိဗၺာန္ဦးတည္ၿပီး လွဴတဲ့အလွဴမ်ဳိး ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအလွဴမ်ဳိးဟာ ျမင့္ျမတ္သူတို႔ရဲ႕ အလွဴဒါနလို႔ ေခၚရပါတယ္။ တနည္း ပါရမီေျမာက္တဲ့ ဒါနမ်ဳိးပါ။ ထို ဒါနအတြက္ အဂၤါ(၃)ခ်က္ရွိပါတယ္။ (က)နိဗၺာန္ကို ဦးတည္ရမယ္။ (ခ) မိမိအက်ဳိး မေမွ်ာ္ကိုးရဘူး။ (ဂ) သူတစ္ပါးအက်ဳိး ေမွ်ာ္ကိုးရမယ္။

ဥပမာ-အစာငတ္ေနတဲ့ ေခြးေလးတစ္ေကာင္ကို အစာေကၽြးမယ္ဆိုပါစုိ႔၊ အဲဒီမွာ ေပးလွဴသူရဲ႕စိတ္က
ဒီအလွဴဟာ နိဗၺာန္အေထာက္အပံ့ျဖစ္ပါေစ၊ ေခြးေလးအစာစားၿပီး က်န္းမာစြာ အသက္ရွည္နိုင္ပါေစလို႔ သနားၾကင္နာတဲ့စိတ္နဲ႔ ေကၽြးလိုက္မယ္ဆိုရင္ သူတစ္ပါးအက်ဳိးလိုလားတဲ့ အတြက္ ကိုယ္အက်ဳိးမပါဘူးဆိုတာ ေသခ်ာသြားၿပီ။ အဲဒီအလွဴမ်ဳိးဟာ တိရစၦာန္ကိုပဲလွဴလွဴ၊ လူမိုက္ကိုပဲလွဴလွဴ ဒီအလွဴနဲ႔ ထိုက္တန္တဲ့အက်ဳိးတရားက မုခ်လာမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဘ၀သမၸတၱိ၊ ေဘာဂသမၸတၱိမ်ားစြာရရွိၿပီး နိဗၺာန္ကို ဦးတည္တဲ့အတြက္ နိဗၺာန္အတြက္ အေထာက္အပံ့ေကာင္းေတြ အမ်ားႀကီးရွိလာမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒီအလွဴ(၃)မ်ဳိးမွာ တတိယအမ်ဳိးျဖစ္ရင္ေတာ့ ေမးခြန္းရွင္ရဲ႕ ဆႏၵျပည့္၀ပါလိမ့္မယ္။ သို႔ေသာ္ အေရးႀကီးတာက ဒါနျပဳရင္ အက်ဳိးကိုေမွ်ာ္ၿပီး လွဴမယ္ဆိုရင္ မိမိမွာ ရသင့္ရထုိက္တဲ့ အက်ဳိးတရားမ်ား ထင္သေလာက္မရေတာ့ဘဲ အက်ဳိးဆံုးရံႈးရပါလိမ့္မယ္။ ဘာ့ေၾကာင့္ဆိုရင္ အင္း၀ေခတ္က အျဖစ္အပ်က္တစ္ခုေျပာျပပါ့မယ္၊ အဲဒါလဲ ထြက္ခဲ့ၿပီးတဲ့စာအုပ္မွာ ေျပာခဲ့ၿပီးၿပီ၊ ဒီေနရာမွာ လိုအပ္ေနတဲ့အတြက္ ဒီအေၾကာင္း အရာကို ျပန္ေျပာျပရမွာျဖစ္တယ္။

အင္း၀ေခတ္တုန္းက နန္းမေတာ္မယ္ႏုဆိုတာရွိတယ္၊ သူကိုးကြယ္ေနတာက ဆရာေတာ္ဦးဗုဓ္ပါ။ တစ္ေန႔ နန္းမေတာ္မယ္ႏုဟာ သူ႔ျပဳလုပ္ခဲ့တဲ့ ကုသိုလ္မ်ားကို ဘယ္အက်ဳိးမ်ား ရနုိင္ပါလဲလို႔ ဆရာေတာ္အား ေမးေလွ်ာက္ပါတယ္။ ဆရာေတာ္က ေရဖလားထဲ ေရအခပ္ခုိင္း ၿပီး၊ ဖလားထဲက ေရေတြကို အျပင္မွာ သြားသြန္ခိုင္းပါတယ္။ ေရသြန္ပစ္လိုက္ေတာ့ ဖလားေအာက္ေျခမွာ ေရမရွိေတာ့ စုိေနတာေလာက္ပဲက်န္တယ္။ ဆရာေတာ္ကဖလားကိုျပၿပီး “ေက်ာင္းအစ္မ ျပဳခဲ့တဲ့ကုသိုလ္ရဲ႕အက်ဳိးဟာ ဖလားေအာက္ေျခမွာ ကပ္ပါလာတဲ့ ေရအစုိဓါတ္ေလး ေလာက္သာရမွာပါ” လို႔ အမိန္႔ရွိလိုက္ပါတယ္။ ဆရာေတာ္ရဲ႕ဆိုလိုရင္းက အက်ဳိးကိုေမွ်ာ္ကိုးၿပီးလွဴရင္ ဖလားဖင္မွာကပ္ေနတဲ့ အနည္းငယ္သာရွိေသာ ေရလို မိမိမွာ အက်ဳိးအနည္းငယ္သာ ရရွိပါမယ့္။ အက်ဳိးမလိုလားပဲ နိဗၺာန္ဦးတည္ၿပီး၊ ကိုယ့္အက်ဳိးမငွဲ႕ သာသနာအက်ဳိး၊ အမ်ားအက်ဳးိငွဲ႕ကာ လွဴမယ္ဆိုရင္ေတာ့ အက်ဳိးအမ်ားႀကီးရမယ္ဆိုတဲ့ သေဘာပါပဲ။

ဒါေၾကာင့္ ေမးခြန္းရွင္ေမးတဲ့ ေမးခြန္းအရ အလွဴရွင္ရဲ႕ စိတ္ေနစိတ္ထားဟာ ေဖၚျပခဲ့တဲ့ သံုးမ်ဳိးအနက္ တတိယအမ်ဳိးျဖစ္မယ္ဆိုရင္ အက်ဳိးထူးတရားမ်ား ခံစားရပါမယ္ဆိုတဲ့အေၾကာင္း ေျဖၾကားေပးလိုက္ပါတယ္။

ဦးေကာ၀ိဒ(ၿမိတ္) http://venkawwida.com

Leave a Reply