HAZY LIFE

ေမး။ ။ ဦးဇင္းဘုရား လူေတြေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား ေျပာေနၾကပါတယ္ဘုရား။ တပည့္ေတာ္လည္း အက်ယ္တ၀င့္သိလုိ႔ပါ၍ သနားဂရုဏာထားျပီး ေျဖၾကားေပးေတာ္မူပါဘုရား။ ၀ိဇၹာသုံးပါး၊ ၀ိဇၹာရွစ္ပါး၊ စရဏတစ္ဆယ္႔ငါးပါးကုိ တပည္႔ေတာ္ သိလုိပါ၍ ရုိေသစြာေလွ်ာက္ထားအပ္ပါသည္ဘုရား။ ဦးဇင္း စိတ္ခ်မ္းသာကုိက်န္းမာျပီး ဘာသာသာသနာအက်ိဳးေတြ ဒီထက္မကေဆာင္ရြက္ႏုိင္ပါေစဘုရား။

တင္လြန္း၊ မေလးရွား။


ေျဖ။ ။ ျမတ္ဗုဒၶ၏ ဂုဏ္ေတာ္(၁၀)ပါးတြင္ တစ္ပါးျဖစ္သည့္ ၀ိဇၨာစရဏသမၸႏၷဂုဏ္ေတာ္မ်ား၌ ပါ၀င္တဲ့ 

၀ိဇၨာ(၃)ပါးဆုိသည္မွာ

၁။ ပုေဗၺနိ၀ါသဉာဏ္-ေရွးျဖစ္ခဲ့ေသာ ဘ၀ေပါင္းမ်ားစြာကုိ ျပန္လည္မွတ္မိၾကည့္ရႈ႕ျမင္ႏုိင္ျခင္း။

၂။ ဒိဗၺစကၡဳဉာဏ္-နတ္မ်က္စိကဲ့သုိ႔ အေ၀းကုိေဖာက္ထြင္းျမင္ႏုိင္ျခင္း။

၃။ အာသ၀ကၡယဉာဏ္-ကိေလသာမ်ား ကုန္ခန္းျခင္းတုိ႔ ျဖစ္ပါတယ္။

တဖန္ ၀ိဇၨာ(၈)ပါးဆုိသည္မွာ

အထက္ပါ ၀ိဇၨာသံုးပါးႏွင့္

၄။ ဣဒၶိ၀ိဓဉာဏ္-တန္ခုိးအမ်ိဳးမ်ိဳး ဖန္ဆင္ႏုိင္းျခင္း။

၅။ ဒိဗၺေသာတ-နတ္နားကဲ့သုိ႔ အေ၀းမွအသံမွားကို ၾကားႏုိင္ျခင္း။

၆။ ေစေတာပရိယဉာဏ္-သူတစ္ပါးစိတ္အႀကံကုိ သိႏုိင္ျခင္း။

၇။ ၀ိပႆနာဉာဏ္-ရုပ္နာမ္တရားတုိ႔ကုိ လကၡဏာေရးသံုးပါးျဖင့္ ျမင္ႏုိင္ျခင္း။

၈။ မေနာမယိဒၶိဉာဏ္-စိတ္လုိရာကုိသိႏုိင္ျခင္းတို႔ ျဖစ္ပါတယ္။

တခါ စရဏ(၁၅)ပါးဆုိသည္မွာ

၁။ သံ၀ရသီလ-သီလတရားကုိ ေကာင္းစြာထိန္းျခင္း။

၂။ ဣၿႏၵိယသံ၀ရ-မ်က္စိစတဲ့ဣေျႏၵကုိ ေစာင့္ထိန္းျခင္း။

၃။ ေဘာဇနမတၱညဳတာ-အစားအေသာက္ကုိ မွ်တစြာသံုးေဆာင္ရန္သိျခင္း။

၄။ ဇာဂရိယာႏုေယာဂ-ႏုိးၾကားမႈရွိျခင္း။

၅။ သဒၶါ-သဒၶါတရားရွိျခင္း။

၆။ သတိ-သတိတရားရွိျခင္း။

၇။ ဟီရိ-မေကာင္းမႈလုပ္ရမွာ ရွက္ျခင္း။

၈။ ၾသတၱပၸ-မေကာင္းမႈလုပ္ရမွာ ေၾကာက္လန္႔ျခင္း။

၉။ ဗာဟုႆစၥ-ဗဟုသုတ အၾကားအျမင္ရွိျခင္း။

၁၀။ ၀ီရိယ-လံု႔လရွိျခင္း။

၁၁။ ပညာ-ေကာင္းေသာပညာရွိျခင္း။

၁၂။ ပထမစ်ာန္

၁၃။ ဒုတိယစ်ာန္

၁၄။ တတိယစ်ာန္

၁၅။ စတုတၳစ်ာန္

တုိ႔ျဖစ္ပါတယ္။

ဒီေလာက္ဆုိ ရွင္းလိမ့္မယ္ထင္ပါတယ္။ ဒါနဲ႔ တခ်ိဳ႕က ျမတ္ဗုဒၶဂုဏ္ေတာ္ ဘုရားဂုဏ္ေတာ္ဟာ(၉)ပါးပဲ ရွိတယ္လုိ႔ ထင္ေနၾကပါဦးမယ္။ တကယ္ေတာ့ ဘုရားဂုဏ္ေတာ္က (၁၀)ပါးရွိေၾကာင့္ က်မ္းဂန္မ်ားတြင္ လာရွိပါတယ္။ ဒါကုိ ေဗဒင္၀ိဇၨာသမားေတြက လူေတြဟာ ကုိးဂဏန္းဆုိ အေသႀကိဳက္တယ္ဆုိၿပီး လူေတြအား လိမ္လုိ႔ညာလုိ႔ေကာင္းေအာင္ ဘုရားဂုဏ္ေတာ္ကုိးပါးဆုိၿပီး စာမ်ားေရးသားျခင္း၊ ေဟာေျပာေပးျခင္း မ်ား ျပဳလုပ္ရာမွ ေနာက္ပုိင္းတြင္ ဘုရားဂုဏ္ေတာ္ဟာ(၉)ပါးပဲရွိတယ္လုိ႔ ထင္ျမင္လာၾကပါတယ္။

ဘုရားဂုဏ္ေတာ္(၁၀)ပါးမွာ

၁။ အရဟံ-ကိေလသာကင္းေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရား။

၂။ သမၼာသမၺဳေဒၶါ-သိစရာအားလံုးကုိ ဆရာမကူ ကိုယ္ပုိင္ဉာဏ္ျဖင့္ သိေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရား။

၃။ ၀ိဇၨာစရဏသမၸေႏၷာ-၀ိဇၨာသံုးပါး ၀ိဇၨာရွစ္ပါး စရဏဆယ့္ငါးပါးတုိ႔ႏွင့္ ျပည့္စံုေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရား။

၄။ သုဂေတာ-ေကာင္းေသာစကားကုိသာ ဆုိေတာ္မူတတ္ေသာ ျမတ္စြာဘုရား။

၅။ ေလာက၀ိဒူ-သတၱေလာက၊ သခၤါရေလာက-ၾသကာသေလာကဆုိတဲ့ ေလာကသံုးပါးကုိ သိျမင္ေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရား။

၆။ အႏုတၱေရာ-အတုမရွိေသာဂုဏ္အေပါင္းႏွင့္ ျပည့္စံုေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရား။

၇။ ပုရိသဒမၼသာရထိ-လူနတ္ျဗဟၼာသတၱ၀ါတုိ႔ကုိ ဆံုးမေတာ္မူတတ္ေသာ ျမတ္စြာဘုရား။

၈။ သတၳာေဒ၀မႏုႆာနံ-လူနတ္တို႔ရဲ႕ ဆရာတစ္ဆူျဖစ္ေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရား။

၉။ ဗုေဒၶါ-သစၥာေလးပါးကုိ သိျမင္ေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရား။

၁၀။ ဘဂ၀ါ-မိမိစိတ္ကုိအစုိးရျခင္း၊ ဉာဏ္ပညာႏွင့္ျပည့္စံုျခင္း၊ အၿခံအရံေပါမ်ားျခင္း၊ က်က္သေရမဂၤလာႏွင့္ျပည့္စံုျခင္း၊ အလုိရွိရာ ျပည့္စံုေတာ္မူျခင္း၊ အားလံုးလႏွင့္ျပည့္စံုေတာ္မူျခင္းဆုိတဲ့ ဘုန္းေတာ္ေျခာက္ပါးႏွင့္ျပည့္စံုေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရား။

ဒီ(၁၀)ပါးမွ နံပါတ္(၆)ႏွင့္(၇)ကုိ တစ္ပါးတည္းေပါင္းၿပီး အႏုတၱေရာပုရိသဒမၼသာရထိလုိ႔ ေပါင္းယူ၍ လူေတြကုိးဂဏန္းယံုၾကည္မႈေၾကာင့္ ဘုရားဂုဏ္ေတာ္(၁၀)ပါးကေန (၉)ပါး ျဖစ္သြားရပါတယ္။

ဒါ့ေၾကာင့္ မိမိက လာဘ္လာဘေပါလုိ၍လည္းေကာင္း၊ စိတ္တည္ၿငိမ္မႈျဖစ္ေအာင္လည္းေကာင္း၊ ၀ိပႆနာကုိတုိက္ရုိက္ရႈ႕မွတ္ရန္ မလုပ္ႏုိင္ေသးလုိ႔ သမထပြားျခင္းရင္လည္းေကာင္း ပုတီးစိပ္တဲ့အခါ ဘုရားဂုဏ္ေတာ္(၁၀)ပါးကုိ ပါဠိျမန္မာႏွစ္ဘာသာရြတ္ဆုိျခင္းျဖင့္ ျပဳလုပ္ေဆာင္ရြက္မွသာ အက်ိဳးေပးထူးပါလိမ့္မယ္။ ဒါမွလည္း မွန္ကန္တဲ့နည္းစနစ္ေၾကာင့္ အက်ိဳးေပးဟာ အျပည့္အ၀ရမွာပါ။ ဦးဇင္းတုိ႔ ဗုဒၶဘာသာမ်ားဟာ ေကာင္းမႈလုပ္သေလာက္ အက်ိဳးေပးေတြ နည္းေနတာဟာလည္း မိမိလုပ္တဲ့ေကာင္းမႈမ်ားဟာ နည္းစနစ္မွန္လား မွားလားဆုိတာကုိ ေသခ်ာက်နစြာ နားမလည္၍ ေသခ်ာမျပဳလုပ္ေသာေၾကာင့္ပါ။

ဦးဇင္းလည္း ဒီအေၾကာင္းကုိ ေရးေျပာခ်င္ေနတာ ၾကာပါၿပီ။ ဒါေပမဲ့ စာေရးလုိက္တုိင္း ဟုိဟာေရးရမလုိ ဒါေရးရမလုိ ျဖစ္ေနပါတယ္။ ဗုဒၶဘာသာလူမ်ိဳးမ်ားအတြက္ ပညာေပးဗဟုသုတမ်ား ဘာေတြလုိအပ္သလဲ။ ဘာေတြေရးရင္ ေကာင္းမလဲလုိ႔ ဘေလာ့တင္တဲ့အခါ၊ ဂ်ာနယ္မွာေဆာင္းပါးေရးတဲ့အခါတုိင္းမွာ စဥ္းစားေနရပါတယ္။ ဒီအေၾကာင္းကုိလည္း ေရးမယ္လုိ႔စိတ္ကူးေပၚလာတဲ့အခါ မေရးျဖစ္ဘဲ ေမ့ေမ့ေနတဲ့အတြက္ ခုမွပဲ ရွင္းျပေရးသားေပးလုိက္ပါတယ္။ အားလံုး ဗဟုသုတအသိဉာဏ္မ်ား တုိးပြားၾကၿပီး ေကာင္းမႈတရားမ်ား၌ ေပ်ာ္ေမြ႕ၾကပါေစ။

အရွင္ေကာမလ(ခ)ဆန္နီေနမင္း

Leave a Reply