HAZY LIFE

နိဗၺာန္ဆိုတာ ဘာလဲဟုေမးလွ်င္ အေျဖမရိွတတ္ေသာ ေထရ၀ါဒ ဗုဒၶဘာသာ၀င္မ်ားအတြက္ ရည္ရြယ္ပါသည္။ နိဗၺာန္ကို တျခားေသာ ဘာသာမ်ားမွလည္း သူတို႕၏ ေကာင္းကင္ဘံု  ႏွင္႕ တူသေယာင္ေယာင္ ေရးသားေျပာဆိုခ်က္မ်ားလည္း ျငင္းခုန္ခဲ႕ဖူးပါတယ္။ ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ အခု Post ေလးနဲ႕ပဲ အေတာ္မ်ားမ်ား သိရိွသြားခဲ႕မယ္ဆိုရင္ပဲ ေက်နပ္ပါျပီ...


နိဗၺာန္ဟူေသာ တရားသည္ တကယ္ပင္ ရွိပါသလားဘုရား။ အကယ္၍ ရွိပါက ထုိတရားသည္ အဘယ္မွာနည္း။ မည္သည့္တရားႏွင့္ တူပါသနည္း ဘုရား။

(ေလွ်ာက္ထား ေမးျမန္းသူ- ဘုံပုိင္ၿမိဳ႕ ပြဲစားႀကီး မစၥတာ လက္(က္) ဒါ၀ါလား၊ ေျဖဆုိသူ ဆရာေတာ္ အရွင္ အရိယဓမၼ)

အရွင္ အရိယဓမၼ။ ဒကာႀကီးရဲ႕ အေမးပုစာၦဟာ တစ္ခ်က္ခုတ္ သုံးခ်က္ျပတ္ ေမးခြန္းပဲ ဒကာႀကီးရဲ႕။ ေမးခြန္းကုိ ေျဖရာမွာ ဦးပဥၨင္းဟာ တာ၀န္သုံးခုကုိ တခါတည္း ထမ္းေဆာင္ရလိမ့္မယ္။

ပထမတာ၀န္က နိဗၺာန္ဆုိတဲ့ တရားဟာ တကယ္ရွိေၾကာင္း ျပဖုိ႔ ျဖစ္တယ္။

ဒုတိယ တာ၀န္ကေတာ့ နိဗၺာန္ဟာ ဘယ္ေနရာမွာ ရွိတယ္ဆုိတာ ျပဖုိျဖစ္တယ္။

တတိယ တာ၀န္ကေတာ့ နိဗၺာန္ရဲ႕ အသြင္အျပင္ လကၡဏာ ကုိ ေဖာ္ထုတ္ျပဖုိ႔ျဖစ္တယ္။

ပထမဆုံး တာ၀န္ျဖစ္တဲ့ နိဗၺာန္ဆုိတဲ့ တရားဟာ တကယ္ရွိေၾကာင္း ျပဖုိ႔ရာ ဒကာႀကီးကုိ ဦးပဥၨင္းက ျပန္ၿပီး ေမးရလိမ့္ဦးမယ္။ ကဲ ဒကာႀကီးကလည္း ေျဖပါဦး။

ဆရာေတာ္။ ယေန႔ ကမာၻေပၚမွာ ရွိေနၾကတဲ့ လူေတြ အားလုံးဟာ အသက္ ၁၀၀ ထိေအာင္ ေနၾကရပါ့မလား။

၀ါးလား။ အသက္ ၁၀၀ ထိေအာင္ ေနၾကရမွာ မဟုတ္ပါဘူး ဆရာေတာ္။

ဆရာေတာ္။ သူတို႔ တေတြ ဘာျဖစ္ကုန္ၾကပါမလဲ ဒကာႀကီး

ဤတြင္ ဆရာေတာ္က သင္ပုန္းေပၚတြင္ တဖက္မွ နိဗၺာန္ဟူေသာ တရား တကယ္တန္း တည္ရွိေနပုံႏွင့္ အျခားတဖက္မွ စၾကာ၀ဠာ ႀကီးႏွင့္ တကြ ဤစၾကာ၀ဠာ ႀကီးေပၚတြင္ ရွိရွိသမွ်ေသာ သတၱ၀ါတုိ႔၏ မတည္မၿမဲ ေဖာက္ျပန္တတ္သည့္ သေဘာတုိ႔ကုိ ေအာက္ပါအတုိင္း ႏႈိင္းယွဥ္ေရးသားျပပါသည္။စၾကာ၀ဠာႀကီး


ဆန္႔က်င္ဘက္နိဗၺာန္


ေသျခင္းတရား ရွိ၏။

ေသျခင္းတရား မရွိ။


အုိျခင္းတရား ရွိ၏။

အုိျခင္းတရား မရွိ။


နာျခင္းတရား ရွိ၏။

နာျခင္းတရား မရွိ။


ဒုကၡႏွင့္ ဆင္းရဲျခင္း ရွိ၏။

ဒုကၡႏွင့္ ဆင္းရဲျခင္း တုိ႔မွ ကင္းၿငိမ္းသည့္ တကယ့္ခ်မ္းသာသုခ ရွိ၏။


မတည္ၿမဲ။

တည္ၿမဲ၏။


စိတ္ႏွင့္ ကံတုိ႔၏ ဖန္ဆင္းမႈ။

စိတ္ႏွင့္ ကံတုိ႔က မဖန္ဆင္း။( အသခၤတဓာတ္)။


ပ်က္စီး၏။(အနိစၥ)

မပ်က္စီးႏိုင္။(နိစၥ)


အစအဆုံး ရွိ၏။

(အာဒိအနႏၲ)

အစအဆုံး မရွိ။


(အနာဒိအနႏၱ)

မသန္႔ရွင္းေခ်။

သန္႔ရွင္း၏။


ေမြးဖြားၾကရ၏။(ဇာတိ)

ေမြးဖြားၾကရျခင္း မရွိ။(အဇာတိ)


မသိမျမင္ျခင္၊ စြဲလမ္းျခင္း၊ လုိခ်င္တပ္မက္ျခင္း၊ စိတ္ဆုိးျခင္း၊ ၾကမ္းတမ္းျခင္း၊ ရန္ၿငိဳးဖြဲ႔ျခင္း စသည့္ တရားမ်ား ရွိ၏။(အ၀ိဇၹာ၊ ဥပါဒါန္၊ ေလာဘ၊ ေဒါသ)

ဤ တရားမ်ား အားလုံးမွ ကင္းစင္၏။


သံေယာဇဥ္ႀကိဳး (၁၀) ေခ်ာင္းျဖင့္ ေႏွာင္ဖြဲ႔ထား၏။
မည္သည့္ သံေယာဇဥ္ႀကဳိးမွ် မရွိ။


အေႏွာင္အဖြဲ႔ရွိ၏။

လြတ္လပ္၏။


သံသရာ အတြင္း၌ရွိ၏။

သံသရာမွ လြတ္ေျမာက္၏။


အရသာမ်ား ရွိ၏။

လြတ္ေျမာက္သည့္ အရသာ တစ္ခုတည္းသာ ရွိ၏။


အာသာေျပမႈ မရွိ။

အာသာေျပလ်က္ရွိ၏။


ခ်ဳိးႏွိမ္၍ ရ၏။(သံ၀ရ သေဘာရွိ၏)

ခ်ဳိးႏွိမ္၍ မရ။(အသံ၀ရ သေဘာရွိ၏)


အကန္႔အသတ္ရွိ၏။

အကန္႔အသတ္ မရွိ။


ခံစားျခင္း(ေ၀ဒနာ) ႏွင့္ တပ္မက္ျခင္း (တဏွာ)တရားတုိ႔ျဖင့္ အီေန၏။

ေ၀ဒနာႏွင့္ တဏွာတရားတုိ႔မွ လြတ္ေျမာက္၏။


တကယ္မရွိ။( ပရမတ္ မဟုတ္)၊ မၿမဲ။

တကယ္ရွိ၏။(ပရမတ္)၊ ၿမဲ၏။


စၾကာ၀ဠာသည္ တကယ္မရွိ။

နိဗၺာန္သည္ တကယ္ရွိ၏။


ဆရာေတာ္။ (အထက္ပါအတုိင္း သင္ပုန္းႀကီးေပၚ ၌ ေရးသားျပၿပီးေနာက္) ကဲဒကာႀကီး ၊ အခု ဦးပဥၨင္း ေရးျပထားတဲ့ ဆန္းစစ္ခ်က္အရ နိဗၺာန္ဆုိတဲ့ တရားဟာ တကယ္တမ္း ရွိတယ္ဆုိတာကုိ လက္ခံႏိုင္ရဲ႕လား။


၀ါးလား။ နိဗၺာန္ဆုိတဲ့ တရားဟာ တကယ္ရွိတယ္ဆုိတဲ့ အခ်က္နဲ႔ ပတ္သက္လုိ႔ ဆရာေတာ္ ရွင္းျပတဲ့ အခ်က္အားလုံးကုိ တပည့္ေတာ္ လက္ခံပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ သတၱ၀ါေတြမွာ ဇာတိတရား ခ်ဳပ္ၿငိမ္းသြားရတယ္ ဆုိတဲ့ အခ်က္ကုိေတာ့ တပည့္ေတာ္ ဦးေခါင္းထဲမွာ မရွင္းေသးဘဲ ျဖစ္ေနပါတယ္ ဆရာေတာ္။


ဆရာေတာ္။ ဒါျဖင့္ ဦးပဥၨင္းက ရွင္းျပရေသးတာေပါ့။ ဒကာႀကီး၊ ေမြးဖြားျခင္း(ဇာတိတရား) ဆုိတာဟာ ေသျခင္းရဲ႕ အေၾကာင္းတရားပဲ။ နိဗၺာန္ေရာက္ၿပီးမွ သတၱ၀ါ တစ္ဦးဦးဟာ ဖြားရဦးမယ္ဆုိရင္ ထုိသတၱ၀ါဟာ ေသရမွာ အမွန္ျဖစ္တယ္။ အဲဒီလုိ ေသျခင္းတရား ရွိေနရင္ နိဗၺာန္ဟာ ေမြးဖြားျခင္း၊ အုိျခင္း၊ နာျခင္း၊ ေသျခင္းဆုိတဲ့ တရားေတြ ခ်ဳပ္ၿငိမ္းရာ တရားမဟုတ္ေတာ့ဘူး။ ျမစ္တစ္စင္းဟာ ျမစ္ဖ်ားခံရာ ေဒသမွာ ေမြးဖြားၿပီးေတာ့ ျမစ္၀အထိဟာ ဒီျမစ္ရဲ႕ တသက္တာ ဘ၀ပဲ။ ဒီနည္းတုိင္းပဲ သတၱ၀ါ တစ္ဦးဦးရဲ႕ ဘ၀တစ္သက္တာဟာ ေမြးဖြားတဲ့ အခါက စၿပီး ေသတဲ့ အခါမွာ အဆုံးသတ္ရတယ္။ ဒါေၾကာင့္ နိဗၺာန္ဆုိတဲ့ တရားထဲမွာ ေမြးဖြားျခင္းဆုိတဲ့ တရားမရွိေတာ့ဘူး။ ေမြးဖြားျခင္းနဲ႔ ေသျခင္းဟာ ႀကိဳးတေခ်ာင္းတည္းဘဲ။ အစတဖက္က ေမြးဖြားျခင္းဆုိတာျဖစ္ၿပီး က်န္အစ တဖက္က ေသးျခင္းပဲ။ သည့္အျပင္ အခ်က္တခ်က္လည္း ရွိေသးတယ္။ အဲဒါက ေမြးဖြားျခင္းနဲ႔ ေသျခင္းတုိ႔ဟာ ဒုကၡတရားေတြလည္း ျဖစ္တယ္။ ၿမဲလည္း ၿမဲတဲ့ တရားေတြလည္း မဟုတ္ၾကဘူး ဒကာႀကီး။


၀ါလား။ ဆရာေတာ္ရဲ႕ ရွင္းလင္းခ်က္ျဖင့္ ေမြးဖြားျခင္းႏွင့္ ေသျခင္းတရားတုိ႔ အေၾကာင္းကုိ တပည့္ေတာ္ ရွင္းရွင္းလင္းလင္း နားလည္ပါၿပီ ဆရာေတာ္။ နိဗၺာန္ဆုိတဲ့ တရားဟာလည္း ေမြးဖြားျခင္း၊ ေသျခင္းဆုိတဲ့ တရားတုိ႔ရဲ႕ ကင္းၿငိမ္းရာ ျဖစ္တယ္ဆုိတာကုိလည္း သိျမင္နားလည္ပါၿပီ ဆရာေတာ္။


ဆရာေတာ္။ အခု ဒကာႀကီးက နိဗၺာန္ဆုိတဲ့ တရားဟာ အဟုတ္အမွန္ ရွိေၾကာင္းကုိ ယုံယုံၾကည္ၾကည္နဲ႔ လက္ခံပါၿပီဆုိေတာ့ ဦးပဥၨင္းက နိဗၺာန္ဆုိတဲ့ တရားဟာ ဘယ္ေနရမွာ ရွိပါသလဲဆုိတဲ့ ဒုတိယ အဆင့္ေမးခြန္းကုိ ေျဖၾကားရဦးမယ္။


အထက္က ဦးပဥၨင္းရွင္းလင္းျပခဲ့တဲ့ အခ်က္အလက္မ်ားအရ နိဗၺာန္ဆုိတဲ့ တရား ကိန္း၀ပ္ဘုိ႔ရာ ေနရာဌာနရွိလုိ႔ မျဖစ္ေတာ့ဘူး။ အကယ္၍ ေနရာဌာန တစ္ခု ရွိခဲ့လွ်င္ ထုိေနရာဌာနရဲ႕ မူလ ဗီဇ တရားရွိရမယ္။ မူလဗီဇ တရားရွိတာနဲ႔ တၿပိဳင္နက္ ထုိတရားဟာ ပ်က္စီး ခ်ဳပ္ၿငိမ္းသြားရမယ္။ အမွန္ကေတာ့ နိဗၺာန္ဆုိတဲ့ တရားဟာ ပထ၀ီ၊ ေတေဇာ၊ အာေပါ၊ ၀ါေယာ ဆုိတဲ့ မဟာဘုတ္ႀကီးေလးပါးနဲ႔ ဘာမွ် မပတ္သက္ဘူး။ ကင္းလြတ္တယ္။ ဒီမဟာဘုတ္ႀကီးေလးပါနဲ႔ ကင္းလြတ္လုိက္တာနဲ႔ တၿပိဳင္နက္ ဘာတရားမွ် မရွိဘူး။ ဘာရုပ္၀တၳဳမွ် မရွိဘူး။ ဘာအသြင္သဏ ၭာန္မွလဲမရွိဘူး။ ဘယ္ေနရာဌာနမွလဲမရွိဘူး။ ဒီမဟာဘုတ္ႀကီးေလးပါး စုေပါင္းျဖစ္ေပၚရတဲ့ တရားဟူသမွ်မွာ ပ်က္စီးခ်ဳပ္ၿငိမ္းရတာႀကီးဘဲ။ ဘာျပဳလို႔လည္းဆိုေတာ့ စတင္ျဖစ္ေပၚျခင္း(ဇာတိ)၊တိုးတက္ဖြံ႔ၿဖိဳးျခင္း၊ပ်က္စီးယုိယြင္းျခင္း၊ခ်ဳပ္ၿငိမ္းျခင္း ဆိုးတဲ့ တရားေတြဟာ ဒီမဟာဘုတ္ႀကီးေလးပါးတို႔ရဲ႕ မူလဗီဇကပါလာတဲ့ သေဘာေတြျဖစ္လို႔ဘဲ။ ဒါကိုၾကည့္ျခင္းအားျဖင့္ နိဗၺာန္ဆိုတဲ့တရားတည္ရွိ ဘို႔အတြက္ ေနရာဌာနဆိုတာ မလိုဘူးဆိုတဲ့ အခ်က္ဟာ ထင္ရွားသြားၿပီ ဒကာႀကီး။


၀ါးလား။ ဒီလုိနိွဗၺာန္တရားကိန္း၀င္ဘို႔ ေနရာဌာနရယ္လို႔ မရွိရင္
ဒီတရားဟာ ဘယ္လိုလုပ္ၿပီးရွိႏိုင္ပါ့မလဲဘုရား။


ဆရာေတာ္။ ကဲဒါျဖင့္ရင္ ဒကာႀကီးကို ဦးပဥၨင္းက ျပန္ေမးရဦးမယ္။


၀ါးလား။ မွန္ပါ့ ဆရာေတာ္။


ဆရာေတာ္။ ေလာကမွာ “ဥာဏ္ပညာ” ဆုိတဲ့ တရားရွိပါသလား ဒကာႀကီး။


၀ါးလား။ ရွိပါတယ္ ဆရာေတာ္။


ဆရာေတာ္။ ဒကာႀကီး ဒီ “ဥာဏ္ပညာ” ဆုိတဲ့ တရားကုိ ျမင္ဖူးသလား။


၀ါးလား။ မျမင္ဖူးပါဘူး ဆရာေတာ္။ ဒီတရားဟာ မျမင္ႏိုင္ မျမင္အပ္တဲ့ တရားပါ ဆရာေတာ္။


ဆရာေတာ္။ ဒါျဖင့္ရင္ ဒီ “ဥာဏ္ပညာ” ဆုိတဲ့ တရားဟာ ရွိတယ္လုိ႔ ဒကာႀကီး ဘယ္လုိလုပ္ၿပီး သိပါသလဲ။


၀ါးလား။ “ဥာဏ္ပညာ” ဆုိတဲ့ တရားကုိ စိတ္အာ႐ုံနဲ႔ သညာသေဘာနဲ႔ သိပါတယ္ ဆရာေတာ္။

ဆရာေတာ္။ “ဥာဏ္ပညာ” ဆုိတဲ့ တရားဟာ အဘယ္အရပ္ အဘယ္ေဒသမွာ ကိန္း၀ပ္ပါသလဲ ဒကာႀကီး။


၀ါးလား။ “ဥာဏ္ပညာ” ဆုိတဲ့ တရားဟာ ဘယ္ေနရာ ဘယ္ဌာနမွ မကိန္း၀တ္ပါဘူး ဘုရား။ ဒါေပမယ့္ အဲဒီတရားဟာ ေပၚေပါက္လုိက္၊ ေပ်ာက္ကြယ္လုိက္၊ တဖန္ေပၚေပါက္လုိက္နဲ႔ အစဥ္တစုိက္ ျဖစ္ပ်က္ေနပါတယ္ ဘုရား။


ဆရာေတာ္။ “ေလ” ဆုိတဲ့တရားဟာ ရွိသလား။


၀ါးလား။ ေလ ဆုိတဲ တရားဟာ ရွိပါတယ္။ ဒီေလဆုိတဲ့ တရား မရွိဘဲနဲ႔ တပည့္ေတာ္တုိ႔ဟာ အသက္ရွင္မေနႏိုင္ပါဘူး ဆရာေတာ္။


ဆရာေတာ္။ ဒကာႀကီး ေလကုိ ျမင္ရသလား။


၀ါးလား။ မျမင္ရပါဘူး ဆရာေတာ္။ ေလဟာ ျမင္ႏိုင္တဲ့ တရားမဟုတ္ပါဘူး။


ဆရာေတာ္။ ေလဟာ ရွိတယ္ဆုိတာကုိ ဘယ္လုိလုပ္ၿပီး သိေအာင္လုပ္သလဲ ဒကာႀကီး။


၀ါးလား။ ေလကုိ တပည့္ေတာ္ရဲ႕ ခႏၶာကုိယ္ရဲ႕ အတြင္းမွာေရာ အျပင္မွာပါ ေလရဲ႕ အားကုိ စမ္းသပ္ ေတြ႕ထိျခင္းအားျဖင့္ ေလဆုိတဲ့ တရားဟာ တကယ္ရွိတယ္ဆုိတာ သိရပါတယ္ ဆရာေတာ္။


ဆရာေတာ္။ ဒါျဖင့္ ေလဟာ ဘယ္မွာ ကိန္း၀ပ္ေနသလဲ ဒကာႀကီး။


၀ါးလား။ “ဥာဏ္ပညာ” ဆုိတဲ့ တရားလုိပါပဲ ဆရာေတာ္။ ေလဟာလည္း အဆက္မျပက္ ျဖစ္ေပၚကြယ္ေပ်ာက္ေနတဲ့ တရားပါပဲ ဘုရား။


ဆရာေတာ္။ “ဥာဏ္ပညာ” တုိ႔ ၊ “ေလ” တုိ႔ ဆုိတဲ့ တရားေတြဟာ တကယ္တမ္း ရွိပါလ်က္နဲ႔ ဘယ္ေနရာ ဘယ္ေဒသမွာ ကိန္း၀ပ္လ်က္ ရွိတယ္လုိ႔ မျပႏိုင္သလုိဘဲ နိဗၺာန္ဆုိတဲ့ တရားဟာလည္း တကယ္ရွိေသာ္လည္း ဘယ္ေနရာ ဘယ္ေဒသမွာ ကိန္း၀ပ္တယ္လုိ႔ မျပႏိုင္ဘူး ဒကားႀကီး။ “ဥာဏ္ပညာ” ဆုိတဲ့ တရားနဲ႔ “ေလ” ဆုိတဲ့ တရားတုိ႔ တကယ္တမ္း ရွိတယ္ဆုိတာကုိ အာ႐ုံခံစားျခင္း၊ ေတြထိျခင္း ဆုိတဲ့ သေဘာတုိ႔နဲ႔သာ သိႏိုင္နားလည္ႏို္င္သလုိ နိဗၺာန္ဆိုတဲ့ တရားဟာ တကယ္ရွိတယ္ဆုိတာကုိလည္း အရဟတၱမဂ္၊ အရဟတၱဖုိလ္ ရေနၾကတဲ့ ပုဂၢိဳလ္မ်ားရဲ႕ ေလာကုတၱရာဥာဏ္၊ အာသ၀ကၡယဥာဏ္တုိ႔ျဖင့္သာ သိျမင္နားလည္ႏိုင္တယ္။ ကဲ ဒကာႀကီး ေၾကနပ္ၿပီလား။


၀ါးလား။ ေက်နပ္ပါၿပီ ဆရာေတာ္။ “ဥာဏ္ပညာ” နဲ႔ “ေလ” ဆုိတဲ့ တရားေတြလုိပဲ နိဗၺာန္ဆုိတဲ့ တရားဟာ တကယ္ရွိေသာ္လည္း ဘယ္ေနရာ ဘယ္ဌာနမွာ ကိန္း၀ပ္တယ္လုိ႔ ျပလုိ႔ မျဖစ္ႏိုင္တာကုိလဲ သေဘာေပါက္ပါၿပီ ဆရာေတာ္။


ဆရာေတာ္။ ကဲ ဒုတိယ ျပႆနာ ရွင္းသြားၿပီ ဆုိရင္ တတိယ ျပႆနာျဖစ္တဲ့ နိဗၺာန္ဟာ မည္သည့္တရားနဲ႔ တူပါသလဲဆုိတဲ့ အခ်က္ကုိ ဆက္႐ွင္း ၾကရလိမ့္ဦးမယ္။ နိဗၺာန္ဆုိတဲ့ တရားဟာ အထက္က ႐ွင္းျပခဲ့ သလုိပဲ ဒီေလာကႀကီးနဲ႔ သတၱိ၊ အရည္အခ်င္း၊ အသြင္အျပင္၊ ဂုဏ္လကၡဏာတုိ႔ မွစ၍ ဘယ္ဘက္ကမွ် မတူဘဲ လုံးလုံး ဆန္႔က်င္ေနတဲ့ တရား ျဖစ္ေနေလေတာ့ နိဗၺာန္ကုိ ယၡဳ ေတြ႔ျမင္ေနၾကတဲ့ အရာ၀တၳဴေတြ ႐ုပ္၀တၳဴေတြနဲ႔ ဘယ္လုိမွ ႏိႈင္းယွဥ္ျပလုိ႔ေတာ့ မျဖစ္ေပဘူး ဒကာႀကီးရဲ႕။ ဒါေပမယ့္ ဥပမာေလး တစ္ခုနဲ႔ ေတာ့ ႐ွင္းျပရလိမ့္မယ္ ဒကာႀကီး နားေထာင္ေပေတာ့။


၀ါးလား။ မွန္ပါ့ နာလ်က္ပါ ဆရာေတာ္။


ဆရာေတာ္။ ေ႐ွးက ဘုရင္ႀကီးတပါးရွိသတဲ့။ ဒီဘုရင္ႀကီးဟာ အျခားဘုရင္ အဆူဆူ ကေၾကာက္႐ြံ႕ ႐ုိေသၿပီး လက္ေဆာင္ပဏၰာေတြ ႀကိဳ႕ရေလာက္ေအာင္ ဘုန္းတခုိး ႀကီးသတဲ့။ ေ႐ႊ ေငြ ေက်ာက္ သံ ပတၱျမား ေတြဆုိတာကလည္း ခန္႔မွန္းေရတြက္လုိ႔ မရႏိုင္ေအာင္ ေပါသတဲ့။ စစ္သည္အင္အားကလည္း အလြန္ႀကီးမားေတာင့္တင္း သတဲ့။ သူ႔ကုိ လုပ္ေကၽြးျပဳစုၾကတဲ့ ေမာင္းမ မိႆံကလည္း ေထာင္ေသာင္းမကဘူးတဲ့။ အခ်က္အျပဳတ္ အေက်ာ္အေမာ္ေတြကလည္း ရသာမ်ဳိးစုံတဲ့ ခဲဘြယ္ေဘာဇဥ္ ခ်ဳိခ်ဥ္ယမကာေတြကုိ အမ်ဳိးေပါင္း မေရမတြက္ႏိုင္ေအာင္ စီမံၿပီး ပြဲေတာ္မ်ား ဆက္သၾကရသတဲ့။ ဒီလုိ အမ်ဳိးမ်ဳိးေသာ စည္းစိမ္ခ်မ္းသာေတြကုိ ခံစားစံစား ေနရတဲ့ ဘုရင္ႀကီးဟာ တေန႔ၾကေတာ့ ကု႒ႏူနာေရာဂါ စြဲကပ္လာသတဲ့။ ဒီေရာဂါ စြဲကပ္လာတာနဲ႔ တၿပိဳင္နက္ ဘုရင္ႀကီးဟာ အထက္ကေျပာခဲ့တဲ့ စည္းစိမ္ေတြကုိလဲ မခံစားႏိုင္ေတာ့ဘူး။ ေမာင္းမမိႆံေတြနဲ႔လဲ မေပ်ာ္ပါးႏိုင္ေတာ့ဘူး။ ေနာက္ဆုံး အာ႐ုံငါးပါးမွာ ဘယ္အာ႐ုံမွ မခံစားႏိုင္ေတာ့ဘူး။ ဒီစက္ဆုတ္႐ြံ႐ွာဖြယ္ေကာင္းလွတဲ့ ေရာဂါအတြက္ အခ်ိန္ရွိသ၍ေ႐ြ႕ စိတ္ႏွလုံး ဆင္းရဲႏြမ္းရိေနရသတဲ့။ ေနာက္ဆုံးေတာ့ ဘုရင္ႀကီးဟာ က်န္းမာေရးနဲ႔ ထီးနန္းစည္းစိမ္ကုိ လဲပစ္ရသည္အထိ က်န္းမာေအာင္ လုပ္မယ္ဆုိၿပီး သံႏၷိ႒ာန္ခ်လုိက္သတဲ့။ အဲဒီလုိ သံႏၷိ႒ာန္ ခ်ၿပီးတဲ့ေနာက္ “ဘယ္သူမဆုိ သူ၏ေရာဂါကုိ ေပ်ာက္ကင္းေအာင္ ကုသႏိုင္လုိရွိရင္ ထီးနန္းစည္းစိမ္နဲ႔တကြ သူ႔ရဲ႕ ရတနာ ေ႐ႊေငြေတြကုိပါ ဆုလာဘ္အျဖစ္နဲ႔ ရလိမ့္မယ္” လုိ႔ တုိင္းျပည္အတြင္း ေက်ျငာလုိက္သတဲ့။ သူကိုယ္တုိင္ကေတာ့ ေရာဂါေ၀ဒနာ ကင္း႐ွင္းသြားၿပီး အရင္ကလုိ က်န္းမာလာတာနဲ႔ တၿပိဳင္နက္ ထီးန္းကုိ စြန္႔ၿပီး ရေသ့အသြင္နဲ႔ ေတာရမွီေနေတာ့မယ္လုိ႔ စိတ္ကုိ ပုိင္းျဖတ္ထားသတဲ့။ ဒီလုိ ေက်ျငာလုိက္ေတာ့ တုိင္းျပည္အတြင္း အလြန္နာမည္ ထင္ရွားေက်ာ္ၾကားလွတဲ့ သမားေတာ္ႀကီးေတြဟာ ဘုရင္ႀကီးရဲ႕ ေရာဂါကုိ လာေရာက္ကုသၾကသတဲ့။ ဒါေပမယ့္ သမားေတာ္ႀကီးမ်ားစြာဟာ ဘုရင္ႀကီးရဲ႕ ေရာဂါကုိ ေပ်ာက္ကင္းေအာင္ မကုသႏိုင္ၾက႐ွာဘူးတဲ့။ ေနာက္ဆုံးသမားေတာ္ႀကီး တစ္ဆူေရာက္လာၿပီး ဘုရင္ႀကီးရဲ႕ေရာဂါကုိ “သုံးလနဲ႔ ေပ်ာက္ကင္းေအာင္ ကုသႏိုင္ပါတယ္။ တကယ္လုိ႔ သုံးလနဲ႔ ေပ်ာက္ကင္းရင္ အ႐ွင္မင္းျမတ္ကတိထားေတာ္မူတဲ့ အတုိင္း ထီးနန္းကုိသာ ေပးပါ။ မေပ်ာက္ကင္းရင္ ကၽြန္ေတာ္မ်ဳိးရဲ႕ ဦးေခါင္းကုိ ျဖတ္ပစ္ပါ ဘုရား ” လုိ႔ ေလွ်ာက္ထားၿပီး ကုသတဲ့။

ဒီသမားေတာ္ႀကီးဟာ တကယ့္ကုိ ကၽြမ္းက်င္တတ္ေျမာက္တဲ့ သမားေတာ္ႀကီးဆုိေတာ့ ေျပာတဲ့အတိုင္းပဲ သုံးလလဲၾကာေရာ ဘုရင္ႀကီးဟာ ပကတိအတုိင္း က်န္းမာသြားသတဲ့။ ေရာဂါနဲ႔ ပတ္သတ္လုိ႔ ဘာအငုတ္အရင္း မွ မရွိေတာ့ဘူးတဲ့။ ဒါနဲ႔ ဘုရင္ႀကီးက သူ႔ကတိအတုိင္း ထီးနန္းႏွင့္တကြ ရတနာ ေ႐ႊ ေငြ ေတြကုိ သမားေတာ္ႀကီး လက္ထဲအပ္ၿပီး ေတာထြက္ကာ ရေသ့ဘ၀နဲ႔ သစ္တပင္ရင္း ၀ါးတပင္ေအာက္မွာ ေက်ာင္းသခၤမ္း ကေလး ေဆာက္ၿပီး တရားက်င့္ေနသတဲ့။ သူ႔ရဲ႕စိတ္ဓာတ္ဟာလည္း ခ်မ္းသာသုခနဲ႔ အလြန္ျပည့္စုံေနသတဲ့။ ဒီေတာ့ ဘုရင္ႀကီးဟာ ထီနန္းစည္းစိမ္နဲ႔တကြ ရတနာ ေ႐ႊ ေငြ ေတြထက္ က်န္းမာေရးဟာ တကယ္ၾကေတာ့ တယ္ၿပီးအဖုိးတန္ပါကလားလုိ႔ ကုိယ္ေတြ သိျမင္နားလည္လာၿပီး “ ေအာ္ ေလာကတြင္ က်န္းမာျခင္းထက္ အဖုိးတန္းတဲ့ ရတနာကား မရွိေခ် တကား ” လုိ႔ ဥဒါန္းက်ဴးလုိက္သတဲ့။

(ထိ႔ုေနာက္ ဆရာေတာ္က မစၥတာ လက္ကဒါ ၀ါးလားအား)


ကဲဒကာႀကီး က်န္းမာျခင္းဆုိတဲ့ တရားဟာ ဒီဘုရင္ႀကီး ဥဒါန္းက်ဴးသလုိ လူတဦး တေယာက္အား စိတ္ဓာတ္အားျဖင့္ ခ်မ္းသာသုခနဲ႔ ျပည့္စုံေအာင္ ဖန္တီးႏိုင္ရဲ႕လား။ ဒီတရား အမွန္ေကာ ရွိရဲ႕လား။


၀ါးလား။ ဒီဘုရင္ႀကီးေျပာသလုိ တကယ္ဘဲ လူေတြရဲ႕ စိတ္ဓာတ္ကုိ ခ်မ္းသာသုခ ေပးႏိုင္တဲ့ အဖုိးျဖတ္လုိ႔ မရေကာင္းတဲ့ က်န္းမာျခင္းဆုိတဲ့ တရား႐ွိေၾကာင္းကုိ ကုိယ္တုိင္အေတြ႔အႀကဳံနဲ႔ ၀န္ခံပါတယ္ ဆရာေတာ္။


ဆရာေတာ္။ ကဲ ဒါျဖင့္ ဒီက်န္းမာျခင္းဆုိတဲ့ တရားဟာ ဘယ္လုိပုံပန္း သဏၭာန္႐ွိတယ္ဆုိတာကုိ ေျပာျပႏိုင္ပါ့မလား။


၀ါးလား။ ဒီက်န္းမာျခင္းဆုိတဲ့ တရားမွာ အသြင္သဏၭာန္ ႐ုပ္ျဒပ္ ရယ္လုိ႔ မ်က္စိနဲ႔ ၾကည့္လုိ႔ေတာ့ မျမင္ရပါဘူး ဘုရား။ ဒါေပမယ့္ ဒီတရားရဲ႕ အက်ဳိးေက်းဇူးကုိေတာ့ ဘယ္သူမွ် မျငင္းပယ္ႏိုင္ပါဘူး ဘုရား။


ဆရာေတာ္။ အဲ ဒကာႀကီး ေျပာတဲ့အတို္င္း က်န္းမာျခင္းဆုိတဲ့ တရားဟာ တကယ္ရွိၿပီး ဒီတရားရဲ႕ အက်ဳိးေက်းဇူးကုိ လူသားေတြဟာ ခံစာေနရေသာ္လဲ ဘယ္သူကမွ် က်န္းမာျခင္းဆုိတဲ့ တရားဟာ ဘာနဲ႔ တူတယ္၊ ဘယ္လုိ ကုိင္တြယ္စမ္းသပ္လုိ႔ ရတယ္၊ ဘယ္လုိ အဖုိးတန္တယ္ ဆုိတာကုိ ကို္င္တြယ္ ျပသလုိ႔ မျဖစ္သလုိဘဲ နိဗၺာန္ဆုိတဲ့ တရားဟာလဲ စၾကာ၀ဠာႀကီးအတြင္းမွာ ရွိတဲ့ သတၱ၀ါ အနႏၲတုိ႔ ခံစားေနၾကရတဲ့ ပဋိသေႏၶေနရျခင္း၊ အုိရျခင္း၊ နာရျခင္း၊ ေသရျခင္း ဆုိတဲ့ ဆင္းရဲ ဒုကၡေတြနဲ႔ တကြ အျခားဒုကၡေတြကပါ လြတ္ၿငိမ္းေအာင္ ဖန္တီးႏိုင္တာကေတာ့ မွန္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ဒီနိဗၺာန္ဆုိတဲ့ တရားဟာ ျဖဴတယ္၊ ၀ါတယ္၊ နီတယ္၊ ညိဳတယ္လုိ႔လည္း ေျပာျပလုိ႔ မျဖစ္ႏိုင္ဘူး။ လုံးတယ္၊ ျပားတယ္၊ ရွည္တယ္၊ တုိတယ္လုိ႔လည္း ေျပာျပလုိ႔ မျဖစ္ဘူး။ ဒီတရားကုိ ရတဲ့လူမွဘဲ ကုိယ္တုိင္ ေတြ႔ႀကံဳခံစားစားၿပီး သိအပ္တဲ့ တရားပဲ ဒကာႀကီးရဲ႕။ ကဲ နိဗၺာန္ဟာ ဘယ္လုိ အဆင္းသဏၭာန္နဲ႔ ျပည့္စုံသလဲဆုိတဲ့ ဒကာႀကီးရဲ႕ ပုစာၦနဲ႔ ပတ္သတ္ၿပီး ဒကာႀကီး ႐ွင္းသြားၿပီလား။


၀ါးလား။ မွန္ပါ့ ဆရာေတာ္။ ယၡဳ ျပလိုက္တဲ့ ဥပမာနဲ႔ဘဲ ရွင္းသြားပါၿပီ ဆရာေတာ္။


၁၉၇၄ ခုႏွစ္ ပုံႏွိပ္ခဲ့ေသာ ဘိကၡဴအရိယဓမၼ (B.A) ၏ ဗုဒၶ ၀ါဒျပႆနာမ်ား စာအုပ္မွ ကူးယူေဖာ္ျပပါသည္။

Leave a Reply