HAZY LIFE

ဒီပိုစ္႕ေလးကို ဘယ္သူေရးထားမွန္းမသိလို႕ Credit မေပးႏိုင္တာခြင္႕လႊတ္ေပးပါ... အကယ္၍ ေရးသားသူက ဒီပိုစ္႕ကို ဖတ္မိလို႕ Credit ေပးေစခ်င္ရင္ ခ်က္ျခင္းေျပာေပးပါ... Credit ထည္႕ေပးပါ႕မယ္... အားလံုး ဗုဒၶဘာသာ၀င္မ်ားရဲ႕ ေန႕စဥ္၀တၱရားမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ကာ ကုသိုလ္ပြားမ်ားႏုိင္ၾကပါေစ...

ဗုဒၶဘာသာ၀င္တစ္ဦးသည္ ေန႔စဥ္ဗုဒၶဘာသာ သာသနာႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ဘာသာေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို တာ၀န္တစ္ရပ္အေနျဖင့္ က်င့္ၾကံ ၾကိဳးကုတ္ အားထုတ္ရေပမည္။

ဗုဒၶဘာသာ၀င္ဟူေသာ ေ၀ါဟာရကို အေသးစိတ္ ေလ့လာၾကည့္လွ်ာင္ ေအာက္ပါအတုိင္း ေတြ႕ရသည္။

ဗုဒၶဟူသည္မွာ ဘ၀မ်ားစြာ သံသရာ၀ယ္ က်င္လည္ရစဥ္အခါက ဒါနစေသာ ပါရမီဆယ္ပါး အျပားသံုးဆယ္တုိ႔ကို ျဖည့္က်င့္ခဲ့သျဖင့္ ေဗာဓိမ႑ိဳင္၀ယ္ သစၥာေလးပါ;တရားဥႆုံအလံုးစံုကို ဆရာမရွိ ကိုယ္ေတာ္တုိင္ ထိုးထြင္း၍ သိေတာ္မႈေသာ သဗၺညဳတဥာဏ္ရွင္ ဘုရားသခင္ဟု အဓိပၸာယ္ရသည္။ ဗုဒၶဘာသာဟူသည္ ထုိဘုရားသခင္သည္
၄၅-၀ါ ကာလပတ္လံုး လူ နတ္ ျဗဟၼာ သတၱ၀ါအားလံုးတုိ႔ အက်ိဳးစီးပြား တိုးပြားရန္ နိဗၺာန္အလုိ႔ငွာ ေဟာၾကားေတာ္
မႈခဲ့ေသာ တရားေဒသနာေတာ္မ်ားဟု အဓိပၸာယ္ရသည္။

ဗုဒၶဘာသာ၀င္ဟူသည္မွာ ျမတ္စြာဘုရားေဟာၾကား ေသာ တရားေတာ္ကို ယံုၾကည္သက္၀င္ ၾကည္ညိဳကိုးကြယ္၍ လိုက္နာ က်င့္ၾကံၾကိဳးကုတ္ အားထုတ္ေနၾကေသာသူမ်ားဟု အဓိပၸာယ္ရေလသည္။

အထက္ပါစကားအရ ဘုရားရွင္ေဟာၾကားထားသည့္ တရားေတာ္မ်ားကို သက္၀င္ယံုၾကည္လုိက္နာသူကို ဗုဒၶဘာသာ၀င္ဟု ေခၚဆုိသည္။

ဗုဒၶဘာသာ၀င္ တစ္ဦးသည္ အမည္ခံရုံမွ် မဟုတ္ဘဲ အမွန္တကယ္ ဗုဒၶအဆံုးအမေတာ္မ်ားကို လက္ေတြ႕လုိက္နာ က်င့္သံုးရေပမည္။
သို႔မွသာ ဗုဒၶဘာသာ၀င္ စစ္စစ္ျဖစ္ေပမည္၊
လူ႔ဘ၀သည္ ရခဲလွသည္။
အပါယ္ေလးဘံုသည္ ဒုကၡမ်ိဳးစံုကိုသာ ခံစားေနရ၍ ဒါန သီလ ဘာ၀နာ တရားမ်ား မျပဳလုပ္ႏုိင္ေပ၊
နတ္ျပည္ ျဗဟၼာျပည္မ်ားသည္လည္း သုခမ်ိဳးစံုကိုသာ ခံစားရ၍ ကုသုိလ္ျပဳလုပ္ရန္ ျဗဟၼာျပည္မ်ားသည္လည္း သုခမ်ိဳးစံုကိုသာ ခံစားရ၍ ကုသိုလ္ျပဳလုပ္ရန္ ေမ့ေလ်ာ့ႏုိင္သည္၊ ဒါန သီလ ဘာ၀နာ ျပဳလုပ္ရန္ မလြယ္ကူေခ်။

လူ႔ဘ၀သည္သာ ဒုကၡ သုခ ေရာေႏွာေန၍ မိမိ၏ အသိဥာဏ္ႏွင့္ ယွဥ္ကာ ဒါန သီလ ဘာ၀နာတုိ႔ကို ျပည့္စံုေအာင္ ျဖည့္က်င့္ဆည္းပူးႏုိင္ျပီး၊ သံသရာမွ လြတ္ေျမာက္ေအာင္ ၾကိဳးပမ္းအားထုတ္ႏုိင္သည္။
ထုိ႔ေၾကာင့္ လူ႔ဘ၀သည္ရခဲသည္ဟု ဘုရားရွင္ေဟာၾကားခဲ့သည္။
ထုိသို႔ ရခဲလွေသာ လူ႔ဘ၀ကို ရခဲ့ၾက၍ ဘုရားရွင္၏ သာသနာေတာ္ႏွင့္လည္း ၾကံဳေတြ႕ခဲ့ရျပီး ဘုရားရွင္ ေဟာၾကားသည့္ တရားေတာ္မ်ားကိုလည္း နာၾကားၾကရသည့္ ရခဲလွေသာဘ၀အခုိက္အတန္႕တြင္ ဘုရားရွင္၏ အဆံုးအမနည္းလမ္းမ်ားကို အျမဲမျပတ္ လုိက္နာသင့္သည္။ ထုိသို႔လုိက္နာက်င့္ၾကမွလည္း ဗုဒၶဘာသာ၀င္ စင္စစ္ျဖစ္ေပမည္။

ဗုဒၶဘာသာ၀င္ တစ္ဦးျဖစ္လာလွ်င္ ေအာက္ပါ ဘာသာေရးလုပ္ငန္း တာ၀န္မ်ားကို ပညာဦးစီးေသာ ယံုၾကည္မႈျဖင့္ ေန႔စဥ္ျပဳလုပ္ရမည္။
ထုိတာ၀န္မ်ားမွာ -
(က) ဘုရားရွိခိုးျခင္း
(ခ) ေမတၱာပို႔ျခင္း
(ဂ) အမွ်ေ၀ျခင္း
(ဃ) အလွဴဒါနျပဳလုပ္ျခငး္
(င) သာသနာေတာ္ တည္တံ့ျပန္႔ပြားေရး ေဆာင္ရြက္ျခင္း
(စ) လကၡဏာေရး သံုးပါးဆင္ျခင္ျမင္း တုိ႔ျဖစ္သည္။

ဘုရားရွိခုိးျခင္း ဟူသည္မွာ ဘုရား တရား သံဃာ ရတနာသံုးပါးတုိ႔၏ ဂုဏ္ေက်းဇူးမ်ားကို ႏွလံုးသြင္းရြတ္ဆုိ၍ ထိျခင္းငါးပါးျဖင့္ ရုိေသစြာ ရွိခိုးျခင္းျဖစ္သည္။

ေမတၱာပို႔ျခင္း ဟူသည္မွာ အမ်ားသတၱ၀ါတုိ႔ကို ရည္စူး၍ ၾကီးပြားခ်မး္သာေစလုိေသာ စိတ္ကို ျဖစ္ေပၚေစျခင္း၊ ပို႔လႊတ္ျခင္း၊ ပြားမ်ားျခင္း တုိ႔ျဖစ္သည္။

အမွ်ေ၀ျခင္း ဟူသည္မွာ မိမိျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ ဒါနကုသိုလ္ သီလကုသိုလ္ ဘာ၀နာကုသိုလ္တို႔၏ အဖို႔ဘာဂကို
မိမိႏွင့္အတူ အညီအမွ်ရႏုိင္ေစရန္ သတၱ၀ါအေပါင္းတုိ႔အား အမွ် အမွ် အမွ်ဟု ေပးေ၀ျခင္းျဖစ္ပါသည္။

အလွဴဒါနျပဳလုပ္ျခင္း ဟူသည္မွာတစံုတခုေသာ ၀တၳဳပစၥည္းတုိ႔ကို ဘုရား အစရွိေသာ အလွဴခံပုဂၢိဳလ္တို႔အား ေစတနာျပဌာန္း၍ လွဴဒါန္းေပးကမ္းမႈျဖစ္သည္။
ထုိလွဴဒါန္းေပးကမ္းမႈသည္ ျမတ္စြာဘုရားႏွင့္ သံဃာေတာ္တုိ႔အား ဆြမ္းကပ္ လွဴျခင္း၊ ေရခ်မ္း ကပ္လွဴျခင္း၊
ပန္းနံ႕သာ ကပ္လွဴျခင္း၊ ဆီမီး ကပ္လွဴျခင္း၊ ပိ႑ပါတ္ဆြမ္း ေလာင္းလွဴျခင္း စေသာ အားျဖင့္ အလွဴဒါန အမ်ိဳးမ်ိဳးရွိပါသည္။

သာသနာေတာ္ တည္တံ့ျပန္႔ပြားေရး ေဆာင္ရြက္ျခင္း ဟူသည္မွာ မိမိကိုယ္၌လည္းေကာင္း၊ သူတပါး သႏၱာန္၌ လည္းေကာင္း ျမတ္စြာဘုရား၏ အဆံုးအမေတာ္ဟူေသာ သာသနာေတာ္ကို တည္တံ့ျပန္႔ပြားေအာင္ ျပဳလုပ္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖစ္သည္၊
အဆံုးအမ ဟူသည္မွာ ဒုစရုိက္မ်ား မျဖစ္ပြား ေအာင္ေဆာင္ရြက္ျခင္း။ သုစရုိက္တရားမ်ား တိုးပြားေအာင္
ေဆာင္ရြက္ျခင္း ျဖစ္သည္။ ထုိေဆာင္ရြက္ျခင္းသည္ ဘာသာေရး၊ အသင္းအဖြဲ႕မ်ား၌ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ ပရိယတၱိစာသင္သားမ်ားအား ေထာက္ပံ့ျခင္း၊ ပဋိပတၱိက်င့္သံုးေနသူမ်ားအား ေထာက္ပံ့ျခင္း၊ ဗုဒၶဘာသာ စာေပျပန္႔ပြားေရးအတြက္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ အိမ္တြင္းသာသနာျပဳလုပ္ငန္းမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ျခင္း ရပ္ရြာအတြင္း သာသနာျပဳလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ျခင္း စသည္တုိ႔ျဖစ္သည္။

လကၡဏာေရးသံုးပါး ဆင္ျခင္ျခင္း ဟူသည္မွာ ပုဂၢိဳလ္သတၱ၀ါ အျမင္ကိုေက်ာ္လြန္ျပီး ရုပ္နာမ္အျဖစ္ ျမင္ေအာင္
ရူကာ ရုပ္နာမ္တရားတုိ႔၏ မျမဲဆင္းရဲ အတၱမဟုတ္ ဟု ရူျမင္ျခင္း၊ သိျခင္းျဖစ္သည္။

ဤသည္တုိ႔မွာ ဗုဒၶဘာသာ၀င္ တစ္ဦး၏ ေန႔စဥ္ဘာသာေရးလုပ္ငန္းတာ၀န္မ်ားပင္ျဖစ္သည္။
ေန႔စဥ္ျပဳလုပ္ရာ၌ တစ္ၾကိမ္မွ်သာမဟုတ္ စြမ္းအားရွိသေလာက္ အၾကိမ္မ်ားစြာ ျပဳလုပ္ႏုိင္လွ်င္ ပို၍ အက်ိဳးရွိႏုိင္
ပါသည္။

(အက်ဳိးလို၍ေညာင္ေရေလာင္းျခင္းမ်ဳိးေတာ႕ မျဖစ္ေစလိုပါ...)

Categories:

Leave a Reply