HAZY LIFE

 ၾကာေတာ႕ၾကာခဲ႕ပါျပီ... ကၽြန္ေတာ္ဥာဏ္မမီွ၍အခုထိ ဓမၼအဓမၼကို ႏိႈက္ႏိႈက္ခၽြတ္ခၽြတ္ ေ၀ဖန္ဖို႕အလို႕ငွာ မတတ္ႏုိင္ေသးပါဘူး... တရားေတာ္ေပါင္းမ်ားစြာ နာယူခဲ႕ဖူးပါတယ္... ဆရာေတာ္ဦးေကာသလႅရဲ႕ တရားေတာ္ေတြကိုလည္း ႏွစ္ျခိဳက္ဖူးပါတယ္... ဒါေပမယ္႕ တစ္ကမာၻလံုးမွာ လက္တစ္ဆုပ္စာေလာက္သာ ရိွေတာ႕တဲ႕ ဗုဒၶဘာသာေတြၾကားမွာ အခုလို၀ါဒ ဂိုဏ္းေပါင္းမ်ားစြာ ကဲြျပားေနတာျမင္ရေတာ႕ စိတ္မေကာင္းမိတာ အမွန္ပါ... ဒါေပမယ္႕ ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ ေထရ၀ါဒဆိုတာ ျမတ္စြာဘုရားရွင္ ေဟာေျပာ ညြန္ၾကားလမ္းျပေတာ္မူခဲ႕ေသာ တရားေတာ္မ်ား ႏွင္႕ ပဋိကတ္ (၃) သံုး ပထမ သဂၤါယနာမွစျပီး ျပင္ဆင္ျခင္း ေျပာင္းလဲထုတ္ႏႈတ္ ျဖည္႕စြပ္ျခင္းမရိွတာကို ေထရ၀ါဒ ဗုဒၶဘာသာလို႕ ေခၚပါတယ္... ကၽြန္ေတာ္ကေတာ႕ ဘာမွမေ၀ဖန္ေတာ႕ပါဘူး... မသိေသးသူေတြ မဖတ္ရေသးသူေတြ ဖတ္ေစခ်င္ယံုသပ္သပ္ပါ... (မိုးျပာဂိုဏ္းကိုေတာ႕ လံုး၀လက္မခံပါဘူး...) ဆူးေလဦးျမင္႕သိန္း၀ါဒ နွင္႕ ဆရာေတာ္ဦးေကာသလႅ ေဟာေျပာခ်က္မ်ား တူညီသည္မတူညီသည္ ကၽြန္ေတာ္မသိပါ... ေထရ၀ါဒကို ယံုၾကည္မယ္ဆိုလွ်င္ ပုဂၢိဳလ္စဲြေတာ႕ ခၽြတ္ရလိမ္႕မည္လို႕ေတာ႕ ခံယူထားပါတယ္...။


ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္
ႏိုင္ငံေတာ္ သံဃမဟာနာယကအဖြဲ႕
မဟာနာယကေက်ာင္းေတာ္ႀကီး၊
ကမၻာေအးကုန္းေျမ၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕

တယ္လီဖုန္း
ဥကၠ႒ဆရာေတာ္ - ၆၅၁၀၀၇

ဒုတိယဥကၠ႒ဆရာေတာ္ - ၆၆၁၀၀၆၊ ၆၆၁၇၄၆
အက်ိဳးေတာ္ေဆာင္ဆရာေတာ္ -၆၂၁၀၀၈
တြဲဖက္အက်ိဳးေတာ္ေဆာင္ဆရာေတာ္ -၆၆၀၈၀၄၊ ၆၆၄၁၅၇၀ိနိစၦယအဖြဲ႕ငယ္ - ၆၆၁၀၀၅
သာသနာေရးရာအဖြဲ႕ငယ္ - ၆၆၀၇၉၉ပညာေရးရာအဖြဲ႔ငယ္ - ၆၆၀၇၆၆၊ ၆၆၄၄၆၅

စာအမွတ္၊ ၀ ၀ ၁ / ၫႊန္ၾကား / ၄ / သာ - မ ဟ န
ရက္စြဲ၊ ၁၃၇၁-ခုႏွစ္၊ တန္ေဆာင္မုန္းလျပည့္ေက်ာ္ ၈ ရက္
(၂၀၀၉ -ခုႏွစ္၊ ႏို၀င္ဘာလ ၉ ရက္ )

ညႊန္ၾကားလႊာ အမွတ္ (၉၄)

အေၾကာင္းအရာ။ ။သာသနာ့၀န္ထမ္းရဟန္းသာမေဏမ်ား
သည္ ဂႏၴဓုရ၀ိပႆနာဓုရကိုသာအားထုတ္
အားထုတ္ေဆာင္ရြက္ၾကလ်က္ သံဃာ့အဖြဲ႕အစည္းအဆင့္ဆင့္ အရွည္တည္တံ့ခိုင္ၿမဲ ေစေရး
အေလးထားေဆာင္ရြက္ၾကရန္ ၫႊန္႕ၾကားျခင္း။

၁။ သာသနာေတာ္သန္႔ရွင္းတည္တံ့ျပန္႔
ပြားေရး ပထမအႀကိမ္ ဂိုဏ္းေပါင္းစံု
အစည္းအေ၀းႀကီးက သံဃာ့အဖြဲ႕ အစည္းအေျခခံစည္းမ်ဥ္းကို အတည္ျပဳျပ႒ာန္းခဲ့၍ ယင္းအေျခခံစည္းမ်ဥ္းႏွင့္အညီ သံဃာ့ဂိုဏ္းႀကီး (၉)ဂိုဏ္း ပါ၀င္ ေသာ
သံဃာ့အဖြဲ႕အစည္းအဆင့္ဆင့္ကို ဖြဲ႕စည္းခဲ့ၿပီး
ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္အတြင္း သီတင္းသံုးေနထိုင္ ၾကေသာ ရဟန္းသာမေဏဟူသမွ်သည္
သံဃာနာယကအဖြဲ႕ တစ္ဖြဲ႕ဖြဲ႕၏ ႀကီးၾကပ္အုပ္ခ်ဳပ္မႈ ေအာက္၌ သာသနာ
ေတာ္သန္႔ရွင္းတည္တံ့ျပန္႔ပြားေ
ရးလုပ္ငန္းတာ၀န္မ်ားကို ေဆာင္ရြက္လ်က္
ရွိၾကပါသည္။

၂။
ႏိုင္ငံေတာ္မွ ျပ႒ာန္းထားေသာ တရားဥပေဒမ်ားကို တစ္ဦးခ်င္းျဖစ္ေစ၊
အုပ္စုဖြဲ႕၍ ျဖစ္ေစ အၾကမ္းဖက္ က်ဴးလြန္မႈမ်ားတြင္ ရဟန္းသာမေဏမ်ား
မပါ၀င္ေစေရးအတြက္လည္းေကာင္း၊ သံဃာ့အဖြဲ႕အစည္း အဆင့္ဆင့္ ၏

ႀကီးၾကပ္အုပ္ခ်ဳပ္မႈကို မခံယူသည့္ တရားမ၀င္ သံဃာ့အဖြဲ႕အစည္းကုိ ဖြဲ႕စည္ျခင္း၊
ပါ၀င္ျခင္း၊ အားေပး ေထာက္ ခံျခင္း မျပဳေရးအတြက္လည္းေကာင္း၊ ရဟန္းသာမေဏ
အခ်င္းခ်င္း စိတ္၀မ္းကြဲျပားမႈကို မလြဲမေသြ ျဖစ္ေပၚ ေစမည့္ ပါတီႏိုင္ငံေရးမ်ား၌
ပါ၀င္ပတ္သက္မႈ ကင္းရွင္းေစေရးအတြက္လည္းေကာင္း၊ ဗုဒၶသာသနာေတာ္ ဂုဏ္ က်က္သေရ
ၫွိဳးမွိန္ေစၿပီး သာမေဏ သာ႐ုပၸမျဖစ္သည့္အမႈမ်ားကို ရဟန္းသာမေဏမ်ား
မက်ဴးလြန္ၾကေစရန္ ဆံုးမ သြန္သင္ၾကေစေရးအတြက္လည္းေကာင္း၊ သာသနာ့၀န္ထမ္း
ရဟန္းသာမေဏမ်ားအား ေလာကီလူမႈကိစၥ မ်ား၌ ပါ၀င္ ပတ္သတ္မႈ မရွိၾကဘဲ ဂႏၴဓူရ၊
၀ိပႆနာဓုရ တာ၀န္ႏွစ္ရပ္ကိုသာ အားထုတ္ၾကေစေရးအတြက္ လည္း ေကာင္း၊ ႏိုင္ငံေတာ္သံဃမဟာနာယကအဖြဲ႕က ၫႊန္ၾကားလႊာမ်ား ထုတ္ျပန္ေၾကညာထားၿပီး ျဖစ္ပါသည္။

၃။
ထို႔ျပင္ သံဃာ့အဖြဲ႕အစည္းအဆင့္ဆင့္မေပၚမီ
က ေပၚေပါက္ခဲ့ေသာ သာသနာေတာ္ႀကီး
တိမ္းပါးပ်က္စီးသြားႏိုင္သည့္
ေတာင္တြင္းႀကီးရွင္ဥကၠ႒ဦးေဆာင္
သည့္
လူေသလူျဖစ္၀ါဒ၊
သမၼာဒိ႒ိသုေတသန၀ါဒ၊
ေရႊအဘိဓမၼာ ၀ါဒ၊
ေက်ာက္သေဘၤာ၀ါဒ၊
ေက်ာက္ပံုေတာရဦးစံရင္း၏ ကမၻာ့၀ိပႆနာ၀ါဒ၊
ေၾကာင္ပန္းေတာရ ၀ါဒ စသည္တို႔ ကို
ႏိုင္ငံေတာ္သီျခား၀ိနည္းဓိုရ္
အဖြဲ႕မ်ားက အဓမၼ၀ါဒ ဟု ဆံုးျဖတ္ထားၿပီး ျဖစ္၍
ယင္း၀ါဒမ်ားကို ေဟာေျပာျခင္း၊ ေရးသားျခင္း၊ ေဆြးေႏြးျခင္း၊ တိတ္ေခြဖြင့္ျခင္း၊
သင္တန္းေပးျခင္း စသည့္ အျပဳအမူအားလံုးကို မျပဳလုပ္ေတာ့ပါ ေၾကာင္း
ႏိုင္ငံေတာ္သံဃာ့မဟာနာယကအဖြဲ႕ ေရွ႕ေမွာက္၌ ၀န္ခံကတိျပဳ၍ လက္မွတ္ေရးထိုးထားၿပီးျဖစ္ပါသည္။

ယင္းသို႔ျဖစ္ေသာ္လည္း ထို၀ါဒမ်ားကို အထင္အရွားျဖစ္ေစ၊
မထင္မရွားျဖစ္ေစ ေဟာေျပာျခင္း၊ ေဆြးေႏြးျခင္း၊ မိတၱဴ ကူး၍ စာအုပ္စာတမ္းမ်ား
ထုတ္ေ၀ျခင္း စသည္မ်ား ျပဳလုပ္ေနၾကပါသည္။ ထုိ႔ျပင္ ပထမအႀကိမ္ ႏိုင္ငံေတာ္ သံဃမဟာနာယကအဖြဲ႕ (၄၅)ပါးစံုညီအစည္းအေ၀းက
အဓမၼ၀ါဒ ဟု ဆံုးျဖတ္ထားၿပီး ျဖစ္ေသာ
ဆူးေလဦးျမင့္သိန္း ၀ါဒ
(ယခု ဓမၼေစတီ ဦးေကာသလႅ
ေဟာေျပာျဖန္႔ေ၀ေနေသာ ၀ါဒကုိ-ဆုိလုိပါသည္)

ႏွင့္
ရွင္ဥာဏ၀ါဒ (ဓမၼ၀ိဟာရီမိုးျပာဂိုဏ္း၀ါဒ)
စသည္တို႔ကိုလည္း
ယခုအခါ သြင္အမ်ဳိးမ်ိဳးျဖင့္ ျပန္လည္ ထုတ္ေဖာ္လ်က္
ေထရ၀ါဒ ဗုဒၶသာသနာေတာ္အတြင္း
ဓမၼ အဓမၼ ၀ိ၀ါဒါ ဓိက႐ုဏ္း ျဖစ္ေအာင္ လံႈ႔ေဆာ္ ဖန္တီးလာၾကပါ သည္။ ထို႔ျပင္
အခ်ိဳ႕ပုဂိၢဳလ္မ်ားကလည္း ႏိုင္ငံေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ ကာလကို အခြင့္ေကာင္းယူ၍
ပရိယတ္ ပဋိပတ္ ကို ေအးခ်မ္းစြာ က်င့္ႀကံႀကိဳးကုတ္အားထုတ္ေနၾကေ
သာ
သံဃာထုအတြင္းသို႔ ထိုးေဖာက္ ၀င္ေရာက္ကာ စည္းလံုးလံႈ႕ေဆာ္ၾကသျဖင့္
အခ်ိဳ႕ရဟန္းသာမေဏမ်ားသည္
သံဃာ့အဖြဲ႕အစည္း အေျခခံစည္းမ်ဥ္းအခန္း (၂) အပိုဒ္ (၄)၌
ျပ႒ာန္းထားေသာ
“ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္
အတြင္း၌ ဤစည္းမ်ဥ္းအရ
သတ္မွတ္ထားသည့္ ဂိုဏ္းေပါင္း စံု ပါ၀င္ေသာ သံဃာ့အဖြဲ႕အစည္း
တစ္ခုတည္းသာရွိရမည္” ဟူေသာ

ျပ႒ာန္းခ်က္ကို ေဖာက္ဖ်က္၍ အမည္အမ်ိဳး မ်ိဳးျဖင့္
သံဃာ့အဖြဲ႕အစည္းမ်ား ဖြဲ႕စည္း၍ သာသနာေတာ္ကြယ္ေစႏိုင္ေသာ နတ္လူအမ်ားစီးပြားခ်မ္းသာမဲ့ရန္ အေၾကာင္းျဖစ္ေသာ အဓမၼကုိ ဓမၼဟုလည္းေကာင္း၊ အ၀ိနယကို
၀ိနယဟု လည္းေကာင္း ျပဳလုပ္ေဆာင္ရြက္ေန ၾကပါသည္။ ဤသို႔
ျပဳလုပ္ေဆာင္ရြက္ျခင္းသည္ သာသနာေတာ္ကို ကြယ္ေစႏိုင္၍ နတ္လူအမ်ား
စီးပြားခ်မ္းသာမဲ့ ရန္အေၾကာင္း ျဖစ္သည့္အျပင္ သံဃာအခ်င္းခ်င္းကြဲျပားေစရန္
ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖစ္၍ အနာဂတ္ သာသနာေတာ္ အတြက္ စိုးရိမ္ဖြယ္ရာ ျဖစ္ပါသည္။

၄။
ႏိုင္ငံေတာ္ သံဃမဟာနာယကအဖြဲ႕က ထုတ္ျပန္ထားေသာ ၫႊန္႕ၾကားလႊာမ်ားသည္
ေထရ၀ါဒဗုဒၶသာ သာေတာ္ျမတ္ႀကီး သန္႔ရွင္းတည္တံ့ျပန္႔ပြားေစရန္ႏ
ွင့္
သံဃာ့ဦးေသွ်ာင္မေထရ္ျမတ္ႀကီးမ်
ား ခဲခဲယဥ္းယဥ္း တည္ ေဆာက္ထားရေသာ
ဂိုဏ္းေပါင္းစံုသံဃာ့ညီၫြတ္ေရးႀ
ကီး မၿပိဳကြဲေစရန္ ရည္႐ြယ္၍ ထုတ္ျပန္ထားျခင္း
ျဖစ္ပါ သျဖင့္
ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ဂု
ိဏ္းေပါင္းစံု သံဃာ့အဖြဲ႕အစည္းေအာက္တြင္
ရွိၾကသည့္ ရဟန္း သာမေဏ အား လံုးတုိ႔သည္ ဘုရားရွင္ ပညတ္ေတာ္မူထားသည့္
၀ိနည္းသိကၡာပုဒ္ေတာ္မ်ားကို က်င့္သံုးလိုက္နာၾကသည့္နည္းတူ
သံဃာ့အဖြဲ႕အစည္းအဆင့္ဆင့္တို႔၏ ၫႊန္ၾကားလႊာမ်ား၊ အတည္ျပဳျပ႒ာန္းထားသည့္
စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားကို အေလးထားလိုက္နာၾကရန္ ၫႊန္ၾကားပါသည္။

(ဘဒၵ ႏၱကုမာရ)
အဘိဓဇမဟာရ႒ဂုရု
အဘိဓဇအဂၢမဟာသဒၶမေဇာတိက
ဥကၠ႒ဆရာေတာ္
(ဘဒၵ ႏၱႀသသဓာဘိ၀ံသ)
အဘိဓဇမဟာရ႒ဂု႐ု
အဘိဓဇအဂၢမဟာသဒၶမေဇာတိက
အက်ိဳးေတာ္ေဆာင္ဆရာေတာ္
ေထရ၀ါဒတို႕တိုင္းျပည္ဘေလာ႕ခ္မွကူးယူေဖာ္ျပပါသည္။

2 Responses so far.

  1. Unknown says:

    ဆူးေလျမင့္သိန္း.... ေကာသလႅ...
    ဗုဒၶကိ္ု ေစာ္ကားရင္ ကိုယ့္ကိုယ္ကို ဗုဒၶဘာသာလို႕မသံုးနုန္းၾကပါနဲ႕ေတာ့ ...
    နွင္းေဟမာ ...မင္းလည္း တျခားဘာသာေျပာင္းကိုးကြယ္လုိက္ေတာ့

  2. သိပ္မွန္ပါတယ္... သူတို႕ ကိုယ္တိုင္ဘာသာတည္ေထာင္ခြင္႕ရိွပါတယ္... အဲလိုလုပ္ရင္ ဘယ္သူမွ ဘာမွေျပာမွမဟုတ္ပါဘူး... ဒါေပမယ္႕ ဗုဒၶဘာသာလုိ႕ နာမည္ခံျပီး ပစၥဳပၸန္ကမၼ၀ါဒီေတြ လုပ္ေနတာဟာ ဘယ္လိုမွ မသင္႕ေတာ္သလို လက္လည္းမခံႏိုင္ပါဘူး...

    (ေက်းဇူးတင္ပါတယ္ ကိုေမာင္ျမေရ...)

Leave a Reply