HAZY LIFE

အေမး။ ။ ပါရာဇိကေလးပါးမွာ တစ္ပါးပါးကို က်ဴးလြန္မိတဲ့ရဟန္းတစ္ပါးအေနနဲ႔ သာသနာေတာ္မွာ ဆက္ေနခ်င္ေသးရင္ ဘာေတြလုပ္ရသလဲဘုန္းဘုန္း။ တကယ္လို႔ အဲဒီရဟန္းဟာ လူထြက္သြားတယ္။ ကိုယ္တိုင္ ပါရာဇိကက်ဴးလြန္တာကို က်ဴးလြန္မွန္းမသိရင္ ဘာျဖစ္တတ္ပါသလဲ ဘုန္းဘုန္း။ တကယ္လုိ႔ သိခဲ့ရင္ေကာ အဲဒီလူထြက္ထားတဲ့ ပုဂၢိဳလ္အေနနဲ႔ အျပစ္ကို ဘယ္လိုေခ်ဖ်က္လို႔ ရႏိုင္ပါသလဲ ေျဖၾကားေပးေတာ္မူပါဘုရား။

ျပည့္စံုေအာင္။ စိန္ပီတာစဘတ္ၿမိဳ႕၊ ရုရွားဖက္ဒေရးရွင္း


အေျဖ။ ။ ပါရာဇိကေလးပါးမွာ တစ္ပါးပါးကို က်ဳးလြန္မိတဲ့ ရဟန္းတစ္ပါးအေနနဲ႔ သာသနာေတာ္မွာ ဆက္ေနခ်င္ေသးတယ္ဆိုရင္ သာမေဏ (ကုိရင္)အသြင္ျဖင့္ ေနႏိုင္ပါတယ္။ ကိုယ္တိုင္ ပါရာဇိကက်ဳးလြန္မွန္းမသိဘဲ က်ဳးလြန္ထားတဲ့ရဟန္းဟာ သီးျခား လူထြက္ေနစရာမလိုပါ။ ရဟန္းအျဖစ္မွ လူ႔အျဖစ္သို႔ ေအာ္တိုမစ္တစ္ေရာက္ရွိသြားပါတယ္။ တကယ္လို႔ ပါရာဇိကက်တဲ့ရဟန္းဟာ လူမထြက္ဘဲေနရင္ ေသလြန္တဲ့အခါ ငရဲက်ခံရမွာျဖစ္ပါတယ္။ တကယ္လို႔ ပါရာဇိကက်မွန္းသိတဲ့အတြက္ လူထြက္ထားတဲ့သူဟာ လူ႔အသြင္နဲ႔ေနကာ ဒါန၊သီလ၊ဘာ၀နာမ်ားအားထုတ္လွ်င္ မဂ္ဖိုလ္နိဗၺာန္ေတာင္ ေရာက္ႏုိင္ပါတယ္။

ဦးေကာ၀ိဒ(ၿမိတ္) http://venkawwida.com

Leave a Reply