HAZY LIFE

ဥပုသ္သီလေစာင့္သူမ်ား ေစာင့္ရန္ (၈)ပါးသီလကို ေဖာ္ျပေပးလုိက္ပါတယ္ (၅)ပါးသီလကို သိထားၾကျပီျဖစ္လုိ႕ မတင္ျပေတာ့ပဲ က်န္တဲ႕ သံုးပါးကိုသာ တင္ျပလုိက္ပါတယ္....။


ဥပုသ္သီလေတာင္းျခင္း...။


အဟံဘေႏၱ၊ တိသရေဏန သဟ၊ အ႒ဂၤ သမႏၷာဂတံ၊ ဥေပါသထသီလံ၊ ဓမၼံ ယာစာမိ၊ အႏုဂၢဟံ ကတြာ၊ သီလံ ေဒထ ေမ ဘေႏၱ။ (ဒုတိယမိၸ၊ အဟံဘေႏၱ……………။တတိယမိၸ အဟံဘေႏၱ……….….။ဆက္ဆုိပါ။)

အဓိပၸါယ္မွာ အရွင္ဘုရား တပည့္ေတာ္သည္ သရဏဂံုသံုးပါးႏွင့္တကြ အဂၤ ါရွစ္ပါးရွိေသာ ဥပုသ္သီလကုိ ေတာင္းပါ၏ တပည့္ေတာ္အား သနားသျဖင့္ သီလေပးေတာ္မူပါ ဟု ဆုိလုိသည္။

ရွစ္ပါးသီလ။ 

၁။ ပါဏတိပါတာ၊ ေ၀ရမဏိသိကၡာပဒံ၊ သမာဒိယာမိ။
၂။ အဒိႏၷာဒါနာ၊ ေ၀ရမဏိသိကၡာပဒံ၊ သမာဒိယာမိ။
၃။ အျဗဟၼစရိယာ၊ ေ၀ရမဏိသိကၡာပဒံ၊ သမာဒိယာမိ။
၄။ မုသာ၀ါဒါ၊ ေ၀ရမဏိသိကၡာပဒံ၊ သမာဒိယာမိ။
၅။ သရာေမရယ မဇၨမာဒ႒ာနာ၊ ေ၀ရမဏိသိကၡာပဒံ၊ သမာဒိယာမိ။
၆။ ၀ိကာလေဘာဇနာ၊ ေ၀ရမဏိသိကၡာပဒံ၊ သမာဒိယာမိ။
ရ။ နစၥ ဂီတ ၀ါဒိတၱ-၀ိဒူကဒႆန-မာလာ-ဂႏၶ-၀ိေလပန-ဓာရဏံ မ႑န-၀ိဘူသန႒ာနာ၊ ေ၀ရမဏိသိကၡာပဒံ၊ သမာဒိယာမိ။
၈။ ဥစၥာသယန မဟာသယနာ၊ ေ၀ရမဏိသိကၡာပဒံ၊ သမာဒိယာမိ။

(ကာေမသုမိစၧာစာရ၊ အျဗဟၼစရိယာ ကြာျခားပံုကို အနည္းငယ္ တင္ျပလုိက္ပါတယ္)
၃။အျဗဟၼစရိယာ၊ မျမတ္ေသာ ေမထုန္အက်င့္မွ ေ၀ရမဏိသိကၡာပဒံ၊ ကို။ သမာဒိယာမိ၊ ပါ၏ ေမထုန္အက်င့္မွ ေရွာင္က်ဥ္ပါ၏။ ေမထုန ဟူေသာ ပါဠိစကားကို ျမန္မာလုိ႕ ေမထုန္ဟု ေခၚပါသည္ အခ်င္းခ်င္းကိစၥဟု အဓိပၸါယ္ရပါသည္။ ကာေမသုမိစၧာစာရမွာ ဇနီးခင္ပြန္းအခ်င္းခ်င္း ေပါင္းသင္းဆက္ဆံခြင့္ရပါေသးသည္။ ဤ အျပဟၼစရိယ သိကၡာပုဒ္ကုိ ေစာင့္ထိန္းသူမွာ ဇနီးခင္ပြန္းခ်င္း ဆက္ဆံမူ႕ကုိေသာ္မွ ေရွာင္က်ဥ္ရသည္။ ထုိ႕ေၾကာင့္ သီလဥပုသ္ေစာင့္သူမ်ားသည္ ကာေမသုမိစၧာစာရ သိကၡာပုဒ္အရာ၌ အျဗဟၼစရိယ သိကၡာပုဒ္ကို ေဆာက္တည္ၾကရသည္။ အိမ္ေထာင္မရွိေသာ သူေတာ္စင္မ်ားက ကာေမသုမိစၧာစာရကို အထူးမေဆာက္တည္ေတာ့ပဲ ဤအျဗဟၼစရိယ သိကၡာပုဒ္ကို ေဆာက္တည္လွ်င္ သာ၍အက်ဳိးမ်ားပါသည္။
ဤ ေမထုန္ အက်င့္သည္ လူ႕ဘ၀၌သာ ရွိသည္မဟုတ္ပါ နတ္ျပည္မွာလည္း ခမ္းနားစြာရွိသည္။ ေအာက္တန္းကို ၾကည့္လွ်င္လည္း ေရေနကုန္ေန ေကာင္းကင္ေနေသာ တိရစၧာန္ေတြမွာလည္း ရွိသည္။ မ်က္စိျဖင့္ ၾကည့္၍ မျမင္ႏုိင္ေလာက္ေအာင္ ေသးငယ္ေသာ ပုိးမြားကေလးမ်ားမွာလည္း ရွိၾကေပသည္။ ဤအက်င့္ကို မစြန္႕ႏုိင္ၾက၍ သံသရာ၀ဋ္ဆင္းရဲ၌ တ၀ဲလည္လည္ေနရုံမက ယခုမ်က္ျမင္ပင္ ထုိးခုတ္လုယက္မူ႕ေၾကာင့္ ေထာင္က်ရ၊ အသက္ဆံုးရ ကုိယ္က်င့္သိကၡာပ်က္မူ႕အမ်ားပင္ ရွိေနၾကသည္။ ဆင္းရဲဟူသမွ်သည္ ဤအက်င့္ကုိ မေရွာင္ႏဳိင္မူ႕မွ စ၍ျဖစ္ၾကရသည္က မ်ားပါသည္။ ထုိ႕ေၾကာင့္ သူေတာ္စင္တုိ႕ စက္ဆုပ္ရြံရွာေသာ ဤယုတ္မာေသာ အက်င့္ကို လူ႕ဘ၀မွာပင္ ေက်ေက်နပ္နပ္ေရွာင္ရွားျပီး ပါရမွီကုိသာ အားရပါးရ ျဖည့္က်င့္လ်က္ အဆင့္ဆင့္ ျမင့္ျမတ္ေအာင္ အထူးသတိေဆာင္ႏဳိင္မွ ပါရမွီရွင္ ပီသၾကေပလိမ့္မည္။

၆။ ၀ိကာလေဘာဇနနာ ေ၀ရာမဏိသိကၡာပဒံ သမာဒိယာမိ။
၀ိကာလေဘာဇန၊ ေနလြဲအခါစားျခင္းမွ။ ေ၀ရာမဏိသိကၡာပဒံ၊ ကုိ။ သမာဒိယာမိ၊ ပါ၏။ ေနလြညစာစားျခင္းမွ ေရွာင္က်ဥ္ပါ၏။ ေန႕လည္မြန္းတည့္ ၁၂ နာရီအခ်ိန္မွ ေနာက္ကို ေနလြဲမြန္းလြဲ ဟုဆုိ၏ ထုိေနလြဲသည္က စ၍ ညဥ့္အတြက္စားျခင္းသာမက အာရုဏ္တတ္သည္ တုိင္ေအာင္ အေဖ်ာ္ရည္ ေဆး စတုမဓူ စသည္တုိ႕မွ တစ္ပါး ထမင္းဟင္းလ်ား ကြမ္းေဆးလဘက္ သစ္သီးဟူသမွ် မစားရေတာ့ျပီ။ ထမင္း ဟင္း(ဟင္းခ်က္၍ရေသာ သြားရည္စာျဖစ္ေသာ) အသီးအရြက္မ်ားကို စားလွ်င္ ဤ ၀ိကာလေဘာဇနသိကၡာပုဒ္ပ်က္၏။ အေၾကာင္းမရွိပဲ ေဖ်ာ္ရည္ စတုမဓူ ထန္းလ်က္ သၾကား ဂ်င္းသုပ္ ကြမ္းေဆး စသည္တုိ႕ကုိ စားေသာက္လွ်င္ ဤသိကၡာပုဒ္ညဳိးသည္ လံုးလံုးကားမပ်က္ပါ။ သစ္ပင္ညိဳးလွ်င္ အသိီးနည္းသကဲ့သုိ႕ အက်ဳိးရနည္း၏။ ဆာေလာင္မြတ္သိပလွ်င္ မက်ည္းေဖ်ာ္ရည္ ဘိလပ္ရည္ စေသာအရည္ကို ေသာက္ေကာင္း၏ အဖတ္ကိုမစားေကာင္း၊ ေဖ်ာ္ရည္အား အမူန္အဖတ္မပါေအာင္ စင္ၾကယ္စြာစစ္ျပီးမွ ေသာက္ရသည္။ ေလနာေသာ္လည္ေကာင္း တစ္ျခားေသာေရာဂါ ရွိေသာလည္းေကာင္း စတုမဓူ ထန္းလ်က္ သၾကားစေသာ ေဆးဖက္၀င္သည့္အရာ၀တၳဳႏွင့္ ေဆးအမ်ဳိးမ်ဳိးကိုသာ စားေသာက္ေကာင္းသည္ ထုိသုိ႕စားေသာက္ျခင္းေၾကာင့္ သီလညဳိးသည္ဟု မမွတ္ပါႏွင့္၊ ေနမလြဲခင္၌ကား မည္သည့္ အရာမဆုိ စားေသာက္ေကာင္းပါသည္။

၇။ နစၥ ဂီတ ၀ါဒိတၱ-၀ိဒူကဒႆန-မာလာ-ဂႏၶ-၀ိေလပန-ဓာရဏံ မ႑န-၀ိဘူသန႒ာနာ၊ ေ၀ရမဏိသိကၡာပဒံ၊ သမာဒိယာမိ။
နစၥဂီတ ၀ါဒိတၱ ၀ိသူကဒႆန မာ ဂႏၶ ၀ိေလပန ဓာရဏ မ႑န ၀ိဘူသန႒ာနာ၊ အကုသုိလ္မ်ားေၾကာင္း မေကာင္းမူ႕ျဖစ္ေသာ ကျခင္း၊ သီဆုိျခင္း၊ တီးမႈတ္ျခင္း၊ ဘုရား အဆံုးအမေတာ္၏ ဆန္႕က်င့္ဖက္ဖီလာျဖစ္ေသာ ၾကည့္ရွဴ႕နားေထာင္ျခင္း၊ ပန္းပန္ျခင္း၊ နံ႕သာပ်စ္ကုိ ဖို႕သိပ္ျခင္း၊ နံ႕သာရည္ နံ႕သာမႈန္႕တုိ႕ကုိ လိမ္းက်ံ ျခယ္လွယ္ျခင္းမွ။ ေ၀ရမဏိ သိကၡာပဒံ၊ ကုိ။ သမာဒိယာမိ၊ ၏။
နစၥ = ကုိယ္တုိင္ကျခင္း၊ သူတပါးကို ကခုိင္းျခင္း။
ဂီတ = ကုိယ္တုိင္ သီဆုိျခင္း၊ သူတပါးကို တီးမႈတ္ခုိင္းျခင္း။
၀ိသူကဒႆန = (၀ိသူက=ဘုရား အဆံုးအမ၏ ဆန္႕က်င္ဖက္ဖီလာျဖစ္ေသာ +ဒႆန= ၾကည့္ရွဴ႕ နားေထာင္ျခင္း) သူတပါးတု႕ အလုိအေလ်ာက္ေသာလည္းေကာင္း အျခားသူက ခုိင္း၍ေသာလည္းေကာင္း က-ဆို-တီးမႈတ္ ေနသည္ကို တမဂၤလာ သြား၍ၾကည့္ရွဴ႕ နားေထာင္ျခင္း။ (မိမိဘာသေနစဥ္ ျမင္ေလာက္၊ ၾကားေလာက္ေသာအရပ္သုိ႕ လာ၍ ကျပသီဆုိ တီးမႈတ္သံကုိ ၾကည့္ရွဴ႕မိ-နားေထာင္မိ၍ေသာလည္းေကာင္း သီလ မပ်က္ပါ။ သို႕ေသာ္ မျမင္-ျမင္ေအာင္ တမဂၤလာလွည့္၍ မၾကည့္ရ။ (မာလာ ဂႏၶစသည့္၌ မာလာႏွင့္ ဓာရဏ၊ ဂႏၶႏွင့္မ႑န၊ ၀ိေလပနႏွင့္၀ိဘူသန တုိ႕ကုိ အစဥ္အတုိင္း တြဲ၍လည္းေကာင္း အဓိပၸါယ္ ဖြင့္ဆုိၾကပါသည္။
မာလာ= ပန္းအမ်ဳိးမ်ဳိး+ဓာရဏ=ပန္ဆင္ျခင္း။
ဂႏၶ= နိမ့္ရာအရပ္၌ ဖုိ႕သိပ္၍ ရေကာင္းေသာ သနပ္ခါး စေသာ နံ႕သာပ်စ္ နံ႕သာေပ်ာင္းကို + မ႑= ေက်ာက္ေပါက္မာ စေသာနိမ့္ရ အရပ္၌ ဖုိ႕သိပ္ျခင္း။
၀ိေလပန= လိိမ္းက်ံ ျခယ္လွယ္ျခင္းငွားႏွင့္ အနံ႕ထံုျခင္းငွား ရေသာ အေရာင္တင္ေဆး ေရေမြး နံ႕သာဆီ မ်က္ႏွာေခ် ေပါင္ဒါကို+၀ိဘူသန=လိမ္းက်ံ ျခယ္လွယ္ျခင္း အနံ႕ထံုျခင္း(ဆပ္ျပာေမြးလည္းမတုိက္ေကာင္း)
ဌာနာ= ကာမစိတ္ဓာတ္ကို တုိးပြားေစျခင္းအေၾကာင္း။


၈။ ဥစၥာသယန မဟာသယနာ ေ၀ရမဏိသိကၡာပဒံ သမာဒိယာမိ။
ဥစၥသယန မဟာသယန ျမင့္ေသာေနရာ ျမတ္ေသာေနရာ၌ အိပ္ျခင္းမွ။ ေ၀ရမဏိသိကၡာပဒံ၊ ကုိ။ သမာဒိယာမိ၊ ၏။
ဥစၥသယန = ျမင္ေသာေနရာ၌ အိပ္ျခင္း၊ ေနထုိင္ျခင္း (လူၾကီးက ေအာက္အနိမ့္မွာေနလွ်င္ ဥပုသ္သည္ လူငယ္က အထက္အျမင့္၌ မေနေကာင္းဟူေသာ အျမင့္မ်ဳိးမဟုတ္ပါ။
မဟာသယန = ျမတ္ေသာေနရာ၌ အိပ္စက္ ေနထုိင္ျခင္း( ဤအေနမ်ဳိးကား စည္းစိမ္အားေလွ်ာ္စြာ ခံစား စံစားေလ့ ရွိၾကေသာ စည္းစိမ္ရွင္ၾကီးမ်ား၏ အိမ္တြင္ ရွိတတ္ေသာ လက္ေလးတစ္မက အေမြးရွည္ေသာ သားေမြးအခင္း ေရႊခ်ည္ ေငြခ်ည္တုိ႕ျဖင့္ ခ်ဳပ္လုပ္အပ္ေသာ ပိုးအခင္း၊ ၀ါဂြမ္းမ်ဳိး သြက္ထားေသာ ေမြ႕ရတည္း။)
မွတ္ခ်က္။ ။ဤ ေမြ႕ရာမ်ားကို ယခုကာလ ဥပုသ္သည္မ်ား သံုးစြဲေနၾကသည္မွာ မသင့္ေတာ္ပါ အုန္းဆံသြတ္ ေမြ႕ရာ၊ အ၀တ္အဆာ ပိုးခ်ည္အဆာပါေသာ ေမြ႕ရာကုိကား သံုးေကာင္းပါသည္။ သင္ျဖဴး ေခ်ာေခ်ာ ေကာ္ေဇာႏဳႏဳ စသည့္ႏွင့္ ရဟန္းသံဃာ ဂုဏ္၀ါၾကီးသူတုိ႕၏ ေနရာ စသည္မ်ားကို ဤသိကၡာပုဒ္အရ ျမတ္ေသာေနရာ ဟု မဆုိထုိက္ေပ။

Leave a Reply