HAZY LIFE

 
‘မဂၤလာတရား’ ဆိုသည္မွာ ‘ေကာင္းေသာတရား’ ဟု ဘာသာျပန္ပါက သင့္ေတာ္ေပမည္။ မဂၤလာတရားသည္ တိုးတက္ႀကီးပြား ခ်မ္းသာမ်ားျခင္း၏ အေၾကာင္းျဖစ္၏။ အလံုးစံုေသာ မေကာင္းမႈကို ပယ္ေဖ်ာက္တတ္ေသာေၾကာင့္ မဂၤလာဟု ေခၚပါသည္။

၁)         ေပါင္းသင္းဆက္ဆံေရး မဂၤလာ ၃-ပါး
၂)         ေနေရး ထိုင္ေရး မဂၤလာ ၃-ပါး
၃)         သင္ၾကားေရး မဂၤလာ ၄-ပါး
၄)         ၀တၱရားေက်ပြန္ေရး မဂၤလာ ၃-ပါး
၅)         လိုက္နာက်င့္သံုးေရး မဂၤလာ ၄-ပါး
၆)         ေရွာင္ၾကဥ္ေရး မဂၤလာ ၄-ပါး
၇)         စိတ္ထားျပည့္၀ေရး မဂၤလာ ၅-ပါး
၈)         သည္းခံေရး မဂၤလာ ၄-ပါး
၉)         ျခိဳးျခံေရး မဂၤလာ ၄-ပါး
၁၀)       စိတ္ဓါတ္ၾကံ့ခိုင္ေရး မဂၤလာ ၄-ပါး

သံုးဆယ့္ရွစ္ျဖာ မဂၤလာကံုးကို၊ လိုက္နာက်င့္သံုး ပန္သူေတြ။
စီးပြားခ်မ္းသာ က်က္သေရတိုးလို႔၊ ေကာင္းက်ိဳးစည္ပြင့္ တေ၀ေ၀။
ေဘးကင္းရန္ကြာ ခ်စ္သူေပါလို႔၊ စိတ္ေရာ ကိုယ္ေရာ ခ်မ္းသာမေလ။
ေျပာဆိုၾကံဆ ေဆာင္သမွ်၊ ေအာင္ရ က်ိန္းေသမေလ။
အဲဒါေၾကာင့္ ပန္ၾက ဆင္ၾက မဂၤလပန္းခိုင္ေတြ။

မွတ္ခ်က္။
၁-မွ ၃၂-အထိ ေလာကီ မဂၤလာ။ က်န္ ၆-ပါး ေလာကုတၱရာ မဂၤလာ။
၁-မွ ၃၃-အထိ အေၾကာင္း မဂၤလာ။ က်န္ ၅-ပါး အက်ိဳး မဂၤလာ-ဟု မွတ္ပါ။


( ေပါင္းသင္းဆက္ဆံေရး မဂၤလာ ၃-ပါး )
လူမိုက္ဆိုလွ်င္ ေရွာင္ေသြလြဲလို႔၊ မမွီ၀ဲနဲ႔ ကင္းေအာင္ေန။
ပညာရွိကို အရွည္တြဲလို႔၊ မွီ၀ဲဆည္းကပ္ နည္းယူေစ။
သံုးပါးရတနာ မိဘမ်ားႏွင့္၊ ဆရာသမားကို ပူေဇာ္ေလ။
ခ်မ္းသာကိုေပး ဆက္ဆံေရး၊ ေျမႇာ္ေတြး သံုးခ်က္ေပ။
အဲဒါမွ ဗုဒၶ၀ါဒ ကမၻာ့မဂၤလာေတြ။

( ေနေရး ထိုင္ေရး မဂၤလာ ၃-ပါး )
ကုသိုလ္ပညာ ဥစၥာရဖို႔၊ သင့္ရာေဒသ အျမဲေန။
ေရွးကတင္ႀကိဳ ျပဳခဲ့ဖူးသည့္၊ ေကာင္းမႈအထူး ရွိပါေစ။
မိမိကုိယ္ကို ေကာင္းေအာင္ထိန္းလို႔၊ မတိမ္းေစနဲ႔ ေဆာက္တည္ေလ။
ဥစၥာကိုေပး ေနထိုင္ေရး၊ ေျမႇာ္ေတြး သံုးခ်က္ေပ။
အဲဒါမွ ဗုဒၶ၀ါဒ ကမၻာ့မဂၤလာေတြ။

( သင္ၾကားေရး မဂၤလာ ၄-ပါး )
တတ္ေကာင္းတတ္ရာ ဟူသမွ်ကို၊ ၾကားျမင္သုတ ရွိပါေစ။
အိုးအိမ္တည္ေထာင္ ၀မ္းစာေရးနဲ႔၊ အသက္ေမြးဖို႔ အတတ္သင္ေလ။

လူႏွင့္ဆိုင္ရာ က်င့္၀တ္မ်ားကို၊ ေကာင္းစြာသင္ၾကား နားလည္ေစ။
မွန္ကန္ယဥ္ေက်း ခ်ိဳသာေအး၊ ဆိုေရး တတ္ပါေစ။
အဲဒါမွ ဗုဒၶ၀ါဒ ကမၻာ့မဂၤလာေတြ။

( ၀တၱရားေက်ပြန္ေရး မဂၤလာ ၃-ပါး )
ျမင္းမိုရ္ေရႊေတာင္ မိဘမ်ားကို၊ ေကာင္းစြာဆင္ေပး ၀တ္ေက်ေက်။
ေၾကြးသစ္ခ်ကာ သားႏွင့္မယားကို၊ ေျမႇာက္စားခ်ီးျမႇင့္ ၀တ္ကုန္ေစ။
အလုပ္တာ၀န္ မလစ္ဟင္းနဲ႔၊ အျပစ္ကင္းေအာင္ လုပ္ပါေလ။
စည္းစိမ္ကိုေပး ျပဳစုေရး ေျမႇာ္ေတြးသံုးခ်က္ေပ။
အဲဒါမွ ဗုဒၶ၀ါဒ ကမၻာ့မဂၤလာေတြ။

 ( လိုက္နာက်င့္သံုးေရး မဂၤလာ ၄-ပါး )
သံုးတန္ေစတနာ ျဖဴစင္လန္းလို႔၊ ေပးကမ္းေ၀မွ် လွဴႏိုင္ေစ။
ကိုယ္ႏႈတ္စိတ္ၾကံ မမိုက္မွားနဲ႔၊ သုစရိုက္တရားကို က်င့္ပါေလ။
ေဆြမ်ိဳးေတြကို ပစ္မထားနဲ႔၊ သဂၤဟတရားနဲ႔ ခ်ီးေျမႇာက္ေလ။
သန္႔စင္ျပစ္မ်ိဳး လူထုက်ိဳး သယ္ပိုးရြက္ေဆာင္ေစ။
အဲဒါမွ ဗုဒၶ၀ါဒ ကမၻာ့မဂၤလာေတြ။

( ေရွာင္ၾကဥ္ေရး မဂၤလာ ၄-ပါး )

မေကာင္းမႈေတြ ဟူသမွ်ကို၊ မေတြ႔ခင္က ေရွာင္ၾကဥ္ေလ။
ေတြ႔ႀကံဳလာလွ်င္ မလြန္က်ဴးနဲ႔၊ အထူးသျဖင့္ ေစာင့္စည္းေလ။
အရက္ေသစာ မေသာက္စားနဲ႔၊ ေမွာက္မွားတတ္တဲ့ အရာေပ။
လုပ္ကိုင္ေျပာၾကား သတိထား တရားမေမ့ေစ။
အဲဒါမွ ဗုဒၶ၀ါဒ ကမၻာ့မဂၤလာေတြ။

( စိတ္ထားျပည့္၀ေရး မဂၤလာ ၅-ပါး )
အသက္ဂုဏ္၀ါ ကိုယ့္ထက္ႀကီးက၊ ဆည္းကပ္ခစား ရိုေသေလ။
မာနတံခြန္ ဂုဏ္မၾကြနဲ႔၊ ကိုယ့္ကိုႏွိမ္ခ် အျမဲေန။
ေလာဘအပို လိုမလိုက္နဲ႔၊ ကိုယ္ထိုက္တာနဲ႔ ေက်နပ္ေစ။
ကိုယ့္ေပၚျပဳဖူး သူ႔ေက်းဇူး အထူးသိတတ္ေစ။
ေကာင္းက်ိဳးဆင့္ပြား ျမတ္တရား၊ နာၾကား မျပတ္ေပ။
အဲဒါမွ ဗုဒၶ၀ါဒ ကမၻာ့မဂၤလာေတြ။

( သည္းခံေရး မဂၤလာ ၄-ပါး )
၀တ္စားေနထိုင္ ရန္ခပ္သိမ္း၊ စိတ္ကိုခ်ဳပ္ထိန္း သည္းခံေလ။
က်ိဳးေၾကာင္းျပညႊန္ ဆံုးမစကား၊ ေျပာၾကားလာက နာလြယ္ေစ။
သူျမတ္ပုဂၢိဳလ္ ဟူသမွ်၊ မၾကာခဏ ေတြ႔ဆံုေလ။
သဘာ၀ေတြး မွန္ကန္ေရး ေဆြးေႏြးမျပတ္ေပ။
အဲဒါမွ ဗုဒၶ၀ါဒ ကမၻာ့မဂၤလာေတြ။

( ျခိဳးျခံေရး မဂၤလာ ၄-ပါး )
ေလာကီအာရံု ဇိမ္ယစ္မူးလို႔၊ အေပ်ာ္မၾကဴးနဲ႔ ျခိဳးျခံေလ။
ေမတၱာျဗဟၼစိုရ္ လက္ကိုင္သံုးလို႔၊ သူျမတ္က်င့္ထံုး ယြင္းမေသြ။
ေလးပါးသစၥာ ဉာဏ္ျမင္ၾကည့္လို႔၊ အမွန္သိေအာင္ ႀကိဳးစားေလ။
ဒုကၡလြတ္ကင္း နိဗၺာန္ခ်ဥ္း အလင္းေပါက္ႏိုင္ေစ။
အဲဒါမွ ဗုဒၶ၀ါဒ ကမၻာ့မဂၤလာေတြ။

( စိတ္ဓါတ္ၾကံခုိင္ေရး မဂၤလာ ၄-ပါး )
ဆင္းရဲခ်မ္းသာ သဘာ၀၊ ေတြ႔ႀကံဳေနၾက လူတိုင္းေပ။
ေကာင္းဆိုးႏွစ္တန္ အစံုတြဲလို႔၊ တလဲစီလွည့္ အျမဲေန။
ေလာကဓံႀကံဳ မျဖံဳတမ္းေပါ့၊ မတုန္စမ္းနဲ႔ စိတ္ခိုင္ေစ။
ေသာကကိုထိန္း ရမၼက္သိမ္း၊ ေအးျငိမ္းခ်မ္းသာေန။
အဲဒါမွ ဗုဒၶ၀ါဒ ကမၻာ့မဂၤလာေတြ။

ေဖ႕ဘုတ္မွ ကူးယူေဖာ္ျပပါသည္...။

3 Responses so far.

  1. အကုန္ ကူးသြားတယ္ဗ်ာ..:)

  2. ကၽြန္မ ငယ္ငယ္တုုန္းက ဖတ္ဖူးခဲ႔ေပမယ္႔ အခု ေသေသခ်ာခ်ာေလး တစ္ေခါက္ျပန္ဖတ္သြားပါတယ္။

    ေလးစားစြာျဖင္႔
    ျမတ္

  3. ကိုရင္ နဲ႕ ျမတ္ပန္းႏြယ္ ... လာလည္တာေက်းဇူးအမ်ားၾကီးတင္ပါတယ္ဗ်...

Leave a Reply