HAZY LIFEပရဟိတ လွဴဒါန္းခ်င္သူမ်ား အတြက္ ကူညီမႈ လိုအပ္ေသာ ေနရာေလးမ်ားကို ေဖာ္ျပေပးျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

၁)သီလရွင္စာသင္တုိက္
ေရႊပုန္းပြင့္ဘုရားလမ္း၊ ေက်ာက္ေရတြင္းရပ္ကြက္၊ အမွတ္(၂၂)ေက်ာင္းအနီး ၊ ေျမာက္ဥကၠလာ
ဖုန္း - ၀၉ ၇၃၀ ၂၆၂၂၆

၂)ဆူထူးပန္ သီရိမဂၤလာကန္ေတာ္ ဘုန္းေတာ္ႀကီး ပညာသင္ေက်ာင္း
အလြတ္းဆြတ္ေက်းရြာ၊ ေအးေမတၲာရပ္ကြက္၊ သန္လ်င္။
ဖုန္း - ၀၉ ၈၆၂ ၈၄၉၄

၃)ေအးရိပ္သာေက်ာင္း
(၁၃၃) ရပ္ကြက္၊ တေကာင္းလမ္း၊ ဒဂံုအေရွ႕
ဖုန္း - ၀၉ ၄၃၀ ၅၆၆၀

၄)ေရႊၿငိမ္စံေက်ာင္း
အုတ္ဖုိေတာရ မဟာစည္ သာသနာ့ရိပ္သာ၊ ဒဂံုၿမိဳ႕သစ္အေရွ႕ပိုင္း ၊ မလစ္အုပ္စု
ဖုန္း - ၀၉ ၈၆၃ ၁၇၀၉၊ ၀၁- ၅၉၉၄၁၂

၅)ပါရမီျဖည့္ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္း
ေမွာ္ဘီ ၀ါးနတ္ေခ်ာင္းေက်းရြာ။
ဖုန္း - ၀၉ ၇၃၀ ၉၂၄၁၅၊ ၀၉ ၇၃၁ ၄၂၈၅၆

၆)ေရႊရတနာသီလရွင္ေက်ာင္း
အမွတ္(၂၀) ၊ မေကြးလမ္း၊ သံဒင္းရပ္ကြက္။
ဖုန္း -၀၁ ၆၁၁၅၂၃

၇) ေအာင္ေဇယ်ာမင္း မိဘမဲ့ ပရဟိတဘုန္းေတာ္ၾကီးသင္ ပညာေရးေက်ာင္း၊
အလယ္၇ြာၾကီးေက်းရြာ၊ ေငြပင္လယ္စက္မႈဇံုအနီး(ေရႊျပည္သာ တံတားအဆင္း) လိႈင္သာယာ၊ ရန္ကုန္
ဖုန္း 613665

၈) ကုမာရရမ ပရဟိတေက်ာင္းတိုက္
ေအာင္သိဒိၵလမ္း ၊ (၃) ရပ္ကြက္ ၊ မရမ္းကုန္း
ဖုန္း -0973031875
မူလတန္းမွ ပဥၥမတန္းအထိ မိဘမဲ့ကေလး (၁၅၀)ဦး
ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူ (၃၅၀)ဦးအတြက္

၉) ၿပြန္တန္ဆာ ပရဟိတသီလရွင္ပညာေရးေက်ာင္း
၂၂ ရပ္ကြက္ ေရႊေပါကၠံၿမိဳ႕သစ္ ေျမာက္ဥကၠလာပ
ဖုန္း 09421075045
မူလတန္းမွ စတုတၳတန္းအထိ ေက်ာင္းသင္
ပဥၥမတန္းမွ အဌမတန္းအထိ တြဲဖက္သင္
န၀မတန္းမွ ဒသမတန္းအထိ ျပင္ပသင္
ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူ ၁၄၇ ဦး အတြက္

၁၀) သီရိမဂၤလာ (အုန္းေတာေက်ာငး္)
ဖုန္း 0954022180
မူလတန္းမွ စတုတၳတန္းအထိ မိဘမဲ့ကေလး ၃၀ ဦး
ေက်ာင္းသား ၂၄၇ ဦးအတြက္

၁၁) ဓမၼလကၤာရဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာငး္
ဘုန္းေတာ္ႀကီးစာသင္တိုက္ တံြေတးၿမိဳ႕
ဖုန္း 095060663
မိဘမဲ့ကေလး 168 ဦးအတြက္

၁၂) တိကၡာရာမ ပရဟိတစာသင္ေက်ာင္း

၇/၈ လမ္းဆံု ေျမာက္ဒဂံု ဖုန္း 0973024065

မူလတန္းမွ စတုတၳတန္းအထိ ေက်ာင္းသင္
ပဥၥမတန္းမွ အဌမတန္းအထိ တြဲဖက္သင္
မိဘမဲ့ကေလး (၁၅)ဦး
ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူ (၃၅၀)ဦးအတြက္

၁၃) သီရိမဂၤလာဘုန္းေတာ္ႀကီးသင္ပညာေရးေက်ာင္း
၁၂-ရပ္ကြက္ ေပၚဦး ၆ လမ္း ဒဂံုအေရွ႕ပိုင္း
ဖုန္း 0943082166 ၊ 01-581023
သူငယ္တန္းမွ စတုတၳတန္းအထိ ေက်ာင္းသား ေက်ာငး္သူ (၁၈၀)ဦး ႏွင့္
ေက်ာင္းေအာက္ခန္းကို ျပင္ဆင္ရန္အတြက္

၁၄) ပိေတာက္ေရႊ၀ါပရဟိတစာသင္ေက်ာင္း
ေျမာက္ဥကၠလာပၿမို႕နယ္
ဖုန္း 095680582 ၊ 056-22609
မိဘမဲ့ကေလး (၄၈၀) ဦး
ရပ္ကြက္ေန ေက်ာင္းသား (၁၂၀၀)ဦးအတြက္

၁၅) ရဲမြန္ ဘုန္းေတာ္ႀကီးသင္ ပညာေရးေက်ာင္း

ရဲမြႏ္စံျပေက်းရြာ လွည္းကူးၿမိဳ႕နယ္
ေက်ာင္းသား ေက်ာငး္သူ ဦးေရ ၁၀၀ ခန္႔အတြက္

၁၆) ကြမ္းၿခံကုန္း ကံႀကီး မက်ီးရပ္ကြက္
ေရႊက်င္ (ဂ်ား)ေက်ာင္း ပရိယတိၱစာသင္တိုက္
ပရဟိတဘုန္းေတာ္ႀကီးသင္ ပညာေရးေက်ာငး္
ဆရာေတာ္ဘဒၵႏၱပညာ၀ရ
ဖုန္း - 01-265043/ 098640565

၁၇) ေအာင္ (ပရဟိတေက်ာင္း)
ဖုန္း 098612292
မူလတန္းမွ အလယ္တန္းအထိ ေက်ာင္းသူ/သား ၁၂၇၀ ဦးအတြက္

၁၈) စိမ္းလမ္းေျမ (ပရဟိတေဂဟာ)
ေဖာင္ႀကီး
ဥကၠဌဖုန္း - 01-629758 / 0945525840
ဘ႑ာေရးမွဴးဖုန္း 01-558395 /0973034500
ေက်ာင္းသား/သူ ၃၀ ေက်ာ္

၁၉) မဂၤလာဘုန္းေတာ္ႀကီးသင္ ပညာေရးေက်ာငး္
ဖလွယ္ႀကီး (ခ) ဘုရားႀကီးေက်းရြာ တံြေတးၿမိဳ႕
ေက်ာင္းသား / သူ ၈၀၀ ေက်ာ္အတြက္

၂၀) ကြမ္းၿခံကုန္း ပရဟိတေက်ာငး္
မဟာ၀ိဇိရမဂၤလာပရဟိတစာသင္တိုက္
ကြမ္းၿခံကုန္းၿမိဳ႕
ပညာသင္ၾကားေနၾကေသာ ေက်ာငး္သား/သူမ်ားအတြက္

၂၁) မဏိရာမ ပရတိတေက်ာငး္
၀မ္းဘဲအင္းေက်းရြာ ေဒးစြန္ပါေတာင္အနီး ပဲခူး

၂၂) မာဃဘုန္းေတာ္ႀကီးသင္ပညာေရးေက်ာငး္
၁၅ လမ္း ၅ ရပ္ကြက္ ေျမာက္ဥကၠလာပ

မိဘမဲ ့ကေလးမ်ား၀ိုင္း၀န္းကူညီေစာင့္ေရွာက္ေပး
-----------------------------------------------------
ကမာၻႀကီးေပၚမွာရွိေနတဲ ့ ရင္ေသြးငယ္ေပါင္း မ်ားစြာဟာ ကံဆိုးေနရ ႐ွာတယ္ ။ သူတို႔ေလးေတြဟာ ဆာေလာင္ျခင္း နာက်င္ျခင္း၊ ငတ္မြတ္ျခင္းဆိုတဲ့ ဒုကၡေပါင္း မ်ားစြာနဲ႔ ကူညီသူမဲ့ျဖစ္ေနရ ရွာပါတယ္။ ကြ်န္ေတာ္တို ့ ေနထိုင္ရာ ျမန္မာျပည္မွာလည္း ရင္ေသြးငယ္ေပါင္း မ်ားစြာဟာ ကံဆိုး ေနၾကဆဲပါ၊ အမိအဖမဲ ့ ရင္ေသြးငယ္မ်ား အတြက္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ ေႏြးေထြးတဲ့ အၾကင္နာေဆး၀ါးေလးဟာ သူတို႔ေလးေတြ ႏွလံုးသားထဲမွာ လိုအပ္ေနၾက ပါတယ္။

ကမၻာႀကီးကို ဆက္လက္ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ မည့္ မ်ဳိးဆက္သစ္ လူသား အရင္းအျမစ္မ်ားကို ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ အၾကင္နာ လက္မ်ားနဲ႔တဲြေခၚၿပီး သူတို႔ေလးေတြရဲ့ အနာဂတ္မ်ား ထြန္းလင္း ေတာက္ပေစေအာင္ လုပ္ေဆာင္ က်ပါစို႔ဗ်ာ..။

ေနာင္တစ္ခ်ိန္မွာ သူတို႔ရ႕ဲ အစြမ္းအစေလးေတြနဲ႔ ပိုမိုတိုးတက္တဲ့ အနာဂတ္ ကို ဖန္တီးႏိုင္မယ္ဆိုတာ မယံုၾကည္ေပးလုိ႔ မရပါဘူး။ ဒီလုိမ်ဳိး အေရးပါလွတဲ့ ေနာင္တစ္ခ်ိန္ အားကိုးရမဲ့ အနာဂတ္ရဲ႕ ရင္ေသြးငယ္ေပါင္းမ်ားစြာ အေပၚမွာ-

* --ဘာေၾကာင့္မ်ား ကၽြန္ေတာ္တို႔ ပစ္ပယ္မိေနက် တာလဲ?
* --ဘာေၾကာင့္မ်ား ကၽြန္ေတာ္တို႔ မစဥ္းစားေပးက်တာလဲ?
* --ဘာေၾကာင့္မ်ား အကူအညီ အလံုအေလာက္ မေပးႏိုင္ရတာလဲ?

အတူလက္တြဲ ကူညီျကပါစို ့လား..... ကၽြန္ေတာ္တို႔ ခ်စ္တဲ့ ကမၻာႀကီး အတြက္၊ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ခ်စ္တဲ့ ကေလးေလးေတြ အတြက္

ခ်စ္ေသာ ေရႊအိမ္စည္
----

သင့္ရဲ့ Share တစ္ခ်က္ဟာ အနည္းဆံုး ကေလးတစ္ေယာက္အတြက္ ထမင္းတစ္နပ္ကိုေပးစြမ္းႏိုင္တယ္ဆုိတာကို မေမ့ၾကနဲ့ေနာ္။

---------
အြန္လိုင္းေပၚမွာ သမီးဖတ္ရတဲ့အထဲက ခုလို Post ေကာင္းမ်ားကို အျမဲလိုလုိ ျပန္လည္မွ်ေ၀ေပးေနတဲ့ ဒီ Page ေလးကို Like လုပ္ထားႏိုင္ၾကပါတယ္ရွင္။
www.facebook.com/pages/အိသက္ထားမြန္/1430481197198854

Categories:

Leave a Reply